MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László (szerk.)

Nemzetközi jog


A)  A Miniszteri Bizottság

1541  A tagállamok kormányképviselőit (külügyminisztereit, minisztereit vagy az őket helyettesítő diplomatákat) tömörítő Miniszteri Bizottság az Európa Tanács legfőbb döntéshozó és végrehajtó szerve. A bizottság meghatározza az ET tevékenységének irányvonalát, valamint magas szintű politikai érintkezési fórumot biztosít a tagállamok számára. Évente kétszer, májusban és novemberben ülésezik. Ajánlásokat fogad el, és egyezményeket hagy jóvá. Az előbbiek jogilag nem kötelező aktusok, míg az utóbbiak kötelező erejű nemzetközi szerződések létrejöttéhez vezetnek. A Miniszteri Bizottság jóváhagyása ugyanis lényegében kiváltja a nemzetközi szerződéskötési folyamatban a parafálás aktusát (391). A szerződések ezt követően a szokásos úton (megerősítés, utólagos csatlakozás) válnak egy államra kötelezővé. A Miniszteri Bizottság hagyja jóvá az új tagállamok belépését, valamint ellenőrzi, hogy a tagállamok teljesítik-e kötelezettségeiket. A Miniszteri Bizottság állapítja meg a szervezet költségvetését, amely 2018-ban összesen 426 millió eurót tett ki, amelynek a rendes költségvetési része 260 millió euró. Ezt a szervezet tagállamai előre meghatározott arányban adják össze, a teljes végösszeg pedig az önkéntes kiegészítésekkel, valamint az Európai Unió befizetésével alakul ki. A Miniszteri Bizottság munkáját az 1200 tisztviselőből álló Titkárság segíti, amelynek élén a főtitkár áll. Az Európa Tanács főtitkára 2009 óta a norvég Thorbjørn Jagland.

Nemzetközi jog

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Megjelenés éve: Második, átdolgozott kiadás

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 295 908 5

Létezhet-e nemzetközi jog Putyin, Trump és Kim Dzsong Un világában? Többet érnek-e a szerződések, mint a papír, amelyre írták őket?

Jelen tankönyv szerzői – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, a Nemzetközi Jogi Tanszéken oktató, vagy ott tanult szakemberek – szenvedélyesen vallják, hogy a nemzetközi jog a 21. században nem kevésbé fontos mint a Westfáliai béke óta bármikor. Mindennapi létünk elképzelhetetlen lenne a tengerjog, a légijog, a folyók szabályozása nélkül, nem folyhatna kereskedelem, ha korlátait nem a nemzetközi jogi egyezmények rögzítenék, eluralkodhatna az önkény, ha nem lennének emberi jogaink. A menekültek a nemzetközi jogtól várják a segítséget és az őket távoltartók is a nemzetközi jog alapelvére, a szuverenitásra hivatkoznak.

A nemzetközi jog: nyelv, amelyen a nemzetközi színtér szereplői megfogalmazzák kölcsönös igényeiket, és amelyen megszabják jövőbeli magatartásuk irányát.

Ez a tankönyv 38 gazdagon adatolt, jogeseteket bőséggel felsorakoztató, térképeket segítségül hívó fejezetben győzi meg olvasóit: a világ folyamatainak értelmezéséhez, akár jogszerűek a tettek, akár durva jogsértések, a nemzetközi jog ismeretén át vezet az út.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kende-nagy-sonnevend-valki-nemzetkozi-jog-2018//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave