MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gintli Tibor (szerk.)

Magyar irodalom


Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából

Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából (1979) című kisregényének két, egymástól szétválaszthatatlan elbeszélésszála közül az egyik egy segédmunkásként dolgozó író leépüléstörténetét, személyiségének felszámolódását követi nyomon, míg a másik az író készülőfélben lévő novelláját olvastatja. A két elbeszélésréteg delíriumos látomások, illetve rémképek és további szövegtípusok (levelek, szabályzatok, stb.) sokaságát építi magába idézetként. Ennek következtében a szövegegységeknek meglehetősen bonyolult hálózata jön létre. Adódhat a feltételezés, hogy e hálózat alapvetően hierarchikus szerkezetű, és benne minden réteg alárendelődik az írói leépüléstörténetéről tudósító külső nézőpontú elbeszélésnek, amely önmagában is összetett, hisz a kisregény kezdőmondatától mindvégig idézetszerűen tartalmazza az író belső nézőpontjának perspektíváját is: „Íme, a rettenetes üres, fehér papír, amire írnom kell, gondolta. Valamivel jobban volt már; megpróbált dolgozni.” Kétségtelen, hogy a kisregény olvasását elsősorban az elbeszélésrétegek között felismert viszonyok értelmezése befolyásolja. Az alaposabb vizsgálat megmutatja, hogy e viszonyok valójában nem hierarchikus jellegűek. A kisregény időszerkezete arra utal, hogy a narráció nem egyszerűsíthető a két fő elbeszélésréteg alárendelő kapcsolatára. A perzsa romváros címben evokált látomása például előbb az íróhoz tartozó szövegrétegben fordul elő, majd az egyik idézett elbeszélésben egy elkülönült elbeszélői tudat (Németh Marcell 1999: 102), a főszereplő fiú víziójaként tér vissza. Ez a jelenség önmagában is arra utal, hogy az elbeszélés szemléleti középpontjában nem egy összefogott, sorssal rendelkező személyiség története áll, ahogyan az író sem képes megtartani a novellája hősévé avatott fiú individuális egységét. A látomások, rémképek sorozatos betörése felszámolja a két szövegréteg referenciális működését, és egyfajta szimbolikus szemléletnek adja át a szövegvilág megszerkesztése fölötti uralmat. A szimbolikus rend középpontjában a halál képzete áll, szoros összefüggésben az alkohollal, még pontosabban az idő megszűnése, miként a látomásban megidézett perzsa romvárosból is eltűnt a halál. A szimbolikus rend uralma innen nézve szükségszerűvé válik, hiszen a halál nélküli időtlenség állapotában a különböző elbeszélésrétegekhez tartozó tudatok nem lehetnek képesek egy teljes világ felépítésére. Az írás a halál, pontosabban a személytelen tárgyi lét felé tartó belső út képe lesz. E létformát képviseli a szövegben egy cipőkanál, egy bizonyos Brasch Izidor cipészmester száz évesnél is idősebb műve, illetve a cipőkanálon látható cím, amely a tárgy készítőjének halála után sajátos sírfelirattá vált: „BRASCH IZIDOR BUDAPEST KIRÁLY U. 53.” Ez a cipőkanál lesz a történelem nélküli, de a történelemről annál inkább tanúskodó tárgyi világ jelképe. Hiszen a cipészmester neve alapján minden bizonnyal zsidó volt, és talán áldozatául esett a budapesti zsidőüldözésnek. A tárgy azonban megmaradt, rajta a nevével. „Túl fog élni engem Brasch Izidor cipészmester cipőkanala”, vélekedik az író, majd így folytatja: „»Jobb lenne cipőkanállá változni?« Fölemelte és meghúzta az üveget, majd üresen, csendes koppanással helyezte a parkettára. Végtére is (…) egy cipőkanalat nemigen vetnek börtönbe, nem verik gumibottal a veséjét, hogy valljon a barátaira, nem tagadják meg tőle – ha dohányos – a cigarettát, nem ítélik kötél általi halálra, nem kell kegyelmi kérvényt fogalmaznia, amelyet természetesen elutasítanak, és főként: nem akasztják fel.”401 A szövegrész megmutatja, hogy az írói leépüléstörténet, a személyiség és a szöveg kölcsönös dezintegrálódása mögött, mintegy objektív hitelt és tragikumot kölcsönözve a széthulló személyes sorsnak, a modern kor Közép-Európájának történeti tapasztalatai húzódnak meg, amelyek ebben az esetben a szerző névrokonának kivégzésétől a holokausztig és tovább, az 1956-os forradalmat követő ítéletekig ívelnek. Hajnóczy prózája ilyképpen példa lehet arra, hogy a realitás fogalmát miképpen „írhatja szét” a történelem tudati tapasztalatainak szövegszerű működése.

Magyar irodalom

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

Nyomtatott megjelenés éve: 2010

ISBN: 978 963 058 949 9

Szerb Antal óta nem jelent meg ilyen alapos, összefoglaló munka a magyar irodalomról. A kötet első írásos emlékeinktől kezdve egészen a kortárs írók munkásságáig végigköveti irodalmi kultúránk folyamatos változásait, s az egyes korszakokat és irányzatokat a legismertebb művészek munkáin keresztül mutatja be. Bár a Magyar irodalom több szerző közös műve, a kötet nem egymástól különálló tanulmányok laza füzére, hanem összefüggő, közérthetően és szakszerűen megírt narrációval vezeti végig az olvasót az irodalom történetén, átfogó képet nyújtva arról, hogyan alakult, formálódott az, amit ma úgy nevezünk: magyar irodalom.

A könyv az Akadémiai kézikönyvek sorozat legújabb tagja; e sorozat célja, hogy magas szakmai színvonalon megírt, ugyanakkor olvasmányos kötetekben foglalja össze egy-egy tudományág eredményeit. Az Akadémiai Kiadó főleg 14-25 éves diákoknak szánja ezeket a könyveket, amelyek hasznos segítséget jelentenek az érettségire vagy vizsgákra készülők számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gintli-magyar-irodalom//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave