Az Akadémiai Kiadó MeRSZ-különdíj-pályázata

Az Akadémiai Kiadó pályázatot hirdet a MeRSZ-különdíj elnyerésére a doktori képzésében részt vevők számára.

A pályázat tárgya

A kiadó 8-12 szerzői ív terjedelmű, magyar nyelvű egyetemi jegyzetek és tankönyvek, tanulmányok, monográfiák, illetve tudománynépszerűsítő művek elkészült, de még nem publikált kéziratának beküldését várja. Tudományterületre vonatkozó korlátozás nincs.

A beadott kéziratokat a kiadó lektoráltatja, és a lektori vélemények alapján dönt a publikálásáról. Az elfogadott kéziratok a MeRSZ online könyvtárban jelennek meg.

A MeRSZ online okoskönyvtárban történő megjelenés hivatalos publikációnak minősül, saját ISBN számot és DOI-t kap, és az MTMT-ben is rögzíthető.

A legjobbnak ítélt kéziratokat benyújtók közül legfeljebb 5 pályázó MeRSZ-különdíjban részesül, melynek összege díjazottanként 200 000 Ft. A legjobb mű nyomtatásban is megjelenik.

Az elektronikus kiadás költségeit a kiadó fedezi, valamint a legjobbnak ítélt mű nyomtatott kiadásának minden költségét is.

A pályázók köre

A díjra pályázhat minden olyan természetes személy, aki doktori képzését 2010. január 1. után kezdte el, és még nem rendelkezik doktori fokozattal. Többszerzős mű esetén a pályázó az első szerző lehet, így a fenti feltételnek az ő személyére vonatkozóan kell teljesülnie.

A pályázat benyújtásának módja, részletei

A https://mersz.hu/egyeb/szerzoknek/ oldalon található formai követelményeknek megfelelően elkészített kéziratokat e-mailben kérjük elküldeni a mersz@akademiai.hu címre.

A pályázat elbírálásának módja

A publikálásra elfogadott kéziratot benyújtó pályázók közül a bírálóbizottság a MeRSZ-különdíjat legfeljebb 5 főnek ítéli oda. A bírálóbizottság a legjobb művet is megjelöli, amely nyomtatásban is megjelenik.

Határidő

A kéziratok beküldési határideje2020. január 31.

A pályázók a jelentkezésüket előzetesen jelezhetik Vajda Lőrinc könyvkiadási vezetőnél, de ez nem feltétele a részvételnek.

Információ

Vajda Lőrinc könyvkiadási vezető: lorinc.vajda@akademiai.hu

A díj ünnepélyes átadására a 2020. évi Tavaszi Szél Konferencián kerül sor.