Huerta de Soto Jesús

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok


504 Ezzel többek között Denis H. Robertson is egyetért. A The General Theory elemzése alkalmával Robertson a következőket egyenesen Keynesnek címezte: „Úgy gondolom, hogy ezen oldalak (192–193.) nem tükrözik híven Hayek saját fejtegetését. Szokatlan megfogalmazásával azt mondja, hogy a kamatláb esése (a termékeik árának esése ellenére) olyannyira meg fogja növelni a gépek keresleti árát, hogy több gép előállítása jövedelmezővé váljon.” (Lásd a Denis H. Robertson John Maynard Keynesnek írt, 1935. február 3-án kelt levelét, in: The Collected Writings of John Maynard Keynes, 13. kötet, 496. oldal. A fenti részlet az 504. oldalon szerepel.) Robertsonnal folytatott levelezésében (1935. február 20.) Keynes valójában beismerte, hogy a The General Theory fent említett bekezdéseiben félreértelmezte Hayek szavait: „Köszönöm a Hayekre történő utalást, melyet meg fogok vizsgálni. Nem kétlem, hogy Hayek körülbelül épp az ellenkezőjét mondja annak, mint amit én itt neki tulajdonítok.” (The Collected Writings of John Maynard Keynes, 13. kötet, 519. oldal.) Azonban Keynesben nem volt elegendő intellektuális becsületesség ahhoz, hogy az 1936-os hiteles megjelentetés előtt a kéziratot kijavítsa. Ludwig M. Lachmann szintén kommentálta a Keynes által Misesnek és Hayeknek szegezett, a The General Theory 192. és 193. oldalán szereplő kritikát, ahol Keynes azt írja, hogy „von Mises professzor és tanítványai következtetéseiket homlokegyenest rossz irányban vonták le”. Lachmann így válaszol: „A valóságban azonban az osztrákok csupán Wicksellt követték abban, hogy ők is különbséget tettek a »természetes kamatláb« és a »kamatláb« között; Keynesnek ez utóbbi, illetve a tőke határhatékonysága közötti saját különbségtétele ezzel pontosan párhuzamos. A kifejezések puszta összekeverésének vádja alaptalan.” (Ludwig M. Lachmann, „John Maynard Keynes: A View from an Austrian Window”, South African Journal of Economics 51, 3. szám [1983]: 368–379. oldal, főként a 370–371. oldalak.)

Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 795 1

Jelen gazdasági és politikai környezetben nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb e könyv elemzése, ami a válság és a reformok okait firtatja, és ami az említett okok jövőbeli, előre megjósolható ismételt felmerülésének elkerülése érdekében a jelenlegi banki és pénzügyi rendszerre alkalmazandó.

Dióhéjban fogalmazva: a jelen írás születésével egy időben a könyvet már 13 különböző nyelvre fordították le, és tíz különböző országban jelentették meg.

Mindenesetre attól függetlenül, hogy a jövőben a pozitív előjelek beigazolódnak-e, vagy erőfeszítéseinket siker koronázza-e vagy sem, a mi egyetemi hallgatókként és gazdasági teoretikusokként vállalt elidegeníthetetlen felelősségünk az, hogy minden erőnket a kutatásra és a tudományos igazság keresésére összpontosítsuk, és így az eljövendő generációkra olyan ismeret- és alapelvgyűjteményt hagyhassunk örökül, amely lehetővé teszi számukra az emberiség és a civilizáció korlátok és gátló körülmények nélküli előrejuttatását.

Jesús Huerta de Soto a Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok művének első spanyol, valamint angol kiadásait követően jelen kötetben, figyelembe véve a 2007-es gazdasági válságot követő folyamatokat, nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Pénzügyi és Gazdasági Unió tagjai helyzetét vizsgálja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/de-soto-penz-banki-hitel-es-gazdasagi-ciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave