Cseke Ákos

A középkor és az esztétika


748 Az Énekek éneke latin fordításának két alapvető verziója létezik: az egyik a Vulgata, a másik pedig az a régi latin fordítás, amit többek között Órigenész Jeromos és Rufinus által fordított írásaiban vagy Ambrusnál, Ágostonnál találunk meg. Az előbbiben az Én 5,8 fordításaként az áll: „et quia amore langueo”. Az Énekek éneke-kommentárok így attól is függnek, hogy melyik változatból indulnak ki (Clairvaux-i Bernát vagy Saint-Thierry Vilmos például a Vulgatát veszi alapul); ugyanez elmondható a modern fordításokról is. A hivatalos magyar fordításban egyébként az áll: „megigézted a szívem”, ill. „a szerelembe belebetegedtem”. Károlinál azt olvassuk: „megsebesítetted az én szívemet”, ill. „én az szerelemnek miatta beteg vagyok”. A Döbrentei-kódexben: „megsebesejtéd én szivemet”, „szerelm miá lankadtam”. Heltai Gáspár fordításában az áll: „magadnak foglaltad az én szüvemet”, „szeretetnek miatta ellankadtam”. Lásd a Komoróczy Géza által kiadott kis kötetben összegyűjtött fordításokat: Énekek éneke, Magyar Helikon, Budapest, 1969.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 132 5

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti kutatásokban, magyarul azonban még soha nem jelent meg egy kifejezetten ennek a kérdésnek szentelt összefoglaló munka. Cseke Ákos könyve ebben a tekintetben hiánypótló mű. A középkor és az esztétika ugyanakkor nem pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom ismertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezésen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen szerepet tölt be a művészet és a szépség a középkori gondolkodásban? Mennyiben módosítja - vagy inkább ássa alá - a középkori szerzők tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzékfeletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a szeretet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus, Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Tamás, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cseke-a-kozepkor-es-az-esztetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave