MeRSZ online okoskönyvtár

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Online. Bárhol. Bármikor.

Berán Eszter, Berta Judit, Csabai Krisztina, Márkus Lilla, Medgyesi Patricia

Fejlődéslélektan gyakorlatok


Berán Eszter, Berta Judit, Csabai Krisztina, Márkus Lilla, Medgyesi Patricia: Fejlődéslélektan gyakorlatok

Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 471 5
DOI: 10.1556/9789634544715
Online megjelenés éve: 2019

A jegyzet elsősorban a pszichológia BA képzésben részt vevő hallgatóknak készült, a Fejlődéslélektan 1. és 2. Gyakorlat tárgyak segédanyagaként, a gyakorlat során érintett témák könnyebb feldolgozásához, rendszerezéséhez. Mindemellett haszonnal forgathatják mindazon más szakos hallgatók is, akiknek tanulmányai a fejlődéslélektan gyakorlati területéhez is kapcsolódnak.

A gyakorlatok tematikájának összeállításakor több célt is figyelembe vettünk. A gyakorlati órák során a hallgatók óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel végeznek játékos feladatokat, mely során empirikus tapasztalatot szereznek az elméletben megtanult jelenségekről, a megfigyelés különböző helyzeteiről szereznek élményt, és a gyerekekkel való kapcsolatfelvételt is gyakorolják. Ez a hármas cél segíti részben az elméleti anyag jobb megértését és elmélyítését, részben pedig alapjául szolgálhat a gyerekekkel való későbbi munkához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fejlodeslelektan-gyakorlatok