ÚTMUTATÓ A CIKKEK MEGÍRÁSÁHOZ

(Kérjük, hogy nagyon figyelmesen nézze át, eltérés esetén a kézirat közlése nagyon elhúzódhat!)
 
ÁLTALÁNOS KÖZLÉSI ELVEK
A Magyar Tudomány elsősorban a tudományterületek közötti kommunikációt kívánja elősegíteni, ezért főleg olyan tanulmányokat közöl, amelyek a tudomány egészét érintik, illetve közérthetően mutatják be az egyes tudományterületeket. Közlünk téma-összefoglaló, magas szintű ismeretterjesztő, illetve egy-egy tudományterület újabb eredményeit bemutató tanulmányokat, a társadalmi élet tudományokkal kapcsolatos eseményeiről szóló beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket, vitaindító és vitacikkeket, valamint szakmai szempontú könyvismertetéseket. Előzetes megbeszélés alapján megjelentetünk, vendégszerkesztő bevonásával készülő, több közleményből álló tematikus összeállításokat.
Lapunk nem szakfolyóirat, ezért a szerzőktől közérthető, egy-egy tudományterület szaknyelvét mellőző kéziratokat várunk.
A beküldött kézirat visszaigazolása során a Szerkesztőség tájékoztatja a szerzőket a közlemény várható megjelenési idejéről.
 
TERJEDELEM
A kézirat terjedelme tanulmányok esetében ne haladja meg a 20 000 leütést (ez szóközökkel együtt 6-7 oldalnak felel meg a Magyar Tudomány füzeteiben); ha a tanulmány ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, arányosan csökkentsék a szöveg mennyiségét. A kézirat utolsó oldalán, amennyiben ez releváns, kérjük a támogatási források feltüntetését.
A beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg a 6000 leütést.
 
A KÖZLEMÉNY SZERKEZETE ÉS FORMÁJA
 1. A cikk a közlemény címével és annak angol nyelvű fordításával kezdődik.
 2. A cím alá a szerző nevét, tudományos fokozatát, munkahelye pontos nevét, e-mail-címét és a beküldés dátumát kérjük írni. Külön kérjük azt a levelezési és e-mail-címet, telefonszámot is, ahol a szerkesztők a szerzőt közvetlenül elérhetik. A telefonszámokat bizalmasan kezeljük, az e-mail-címet csak akkor közöljük, ha azt a szerző nem tiltja meg.
 3. Nyomatékosan kérjük, a szöveg hosszával arányos, de legfeljebb 2000 leütésszámú magyar és angol nyelvű összefoglalás (abstract) csatolására a kézirat leadásakor (ami nem azonos az első bekezdéssel), valamint legfeljebb öt-öt kulcsszó feltüntetésére magyar és angol nyelven.
 4. Ezután kérjük a közlemény szöveges részét feltölteni, 1,5-es sortávolsággal (20 000 leütés, vagy a beszámolók, recenziók esetén 6000 leütés).
 5. A cikk végére, ha szükséges, legfeljebb 15–20 hivatkozás kerülhet.
 6. Kérjük, hogy a felhasznált cikkek, könyvek, internetes linkek adatait ne a szövegbe, és ne lábjegyzetbe írják, hanem a szöveg után következő Irodalom vagy Hivatkozások részbe, a szövegben csak utaljanak rájuk.
 7. A recenziókban, kérjük, ne használjanak irodalomjegyzékbe való részletes hivatkozásokat.
 8. Kérjük, hogy a beküldött fájlnevek ékezetet ne tartalmazzanak.
 
Lehetőség van javasolt és nem javasolt bíráló nevének és e-mail-címének feltüntetésére is. Kérjük a szerző(k) nyilatkozatát arról, ha nem járulnak hozzá e-mai-címük feltüntetéséhez közleményük megjelenő formájában.
A teljes kéziratot .doc, .docx formátumban kérjük a matud@akademiai.hu vagy a falus.andras@med.semmelweis-univ.hu e-mail-címen a szerkesztőségbe beküldeni. Szövegközi kiemelésként dőlt (italic), esetleg félkövér (semibold) formázás alkalmazható; r i t k í t á s, VERZÁL, kiskapitális (small capitals) és aláhúzás nem. Kérjük, vegyék tekintetbe, hogy Magyarországon a tizedesvessző használata kötelező, tizedespont csak a jelölten átvett külföldi ábrákban lehetséges. A jegyzeteket csak feltétlen szükség esetén kérjük lábjegyzetként megadni.
 
 
ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK, ILLUSZTRÁCIÓK, KÉPLETEK
Az ábrák és magyarázataik legyenek egyszerűek, áttekinthetőek, tehát színes ábrák esetén, azok megfelelő információtartalmú fekete-fehérben is értelmezhető változatát is küldjék be. A képeket, fotókat magas felbontású (min. 300 dpi vagy nagyobb) kivitelben, .jpg formátumban kérjük csatolni; minden képet megszámozva, külön fájlként küldjenek el. A cikkekben szereplő táblázatok, grafikonok esetében kérjük, szerkeszthető formátumban mellékeljék az adatokat tartalmazó forrásfájlt (Excel, Word stb.), a tördeléshez ez elengedhetetlen. A táblázatokat a szövegben helyezzék el a megfelelő helyen, de ettől függetlenül a kért minőséget kérjük, küldjék el külön fájlban is. Ennek segítségével jobb minőségű ábrát tudunk előállítani. Kérjük a szerzőket: tartsák szem előtt, hogy a nyomtatott folyóirat fekete-fehér; formátuma B5; az ábrákra való hivatkozásoknál színekre ne utaljanak. Matematikai képlet szerepeltetése esetén kérjük a MathType használatát.
Az online közleményben az ábrák színes változatban is megjelenhetnek, de tartalmilag azonosnak kell lenniük a nyomtatott változat fekete-fehér képével. A szövegben tüntessék fel az ábrák kívánatos helyét. Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét fordítsák le, vagy mellékeljék az idegen szavak fordítását. Kérjük, hogy a cikkben használt idézeteknél mindig jelöljék azok forrásait. Az illusztrációknál kérjük, jelezzék, ha azok még meg nem jelent saját szerkesztések, fotók stb.; ha a szerző korábban megjelent saját vagy nem saját ábráit használja, akkor fel kell tüntetni azok megjelenési forrását, és csatolni kell az eredeti közlő utánközlési engedélyét. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az ábra nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez.
A szerző garantálja, hogy a kézirat korábban nem publikált, eredeti írásmű, másodközlés esetén megadja az eredeti megjelenés adatait és a közlő engedélyét.
 
HIVATKOZÁSOK
A hivatkozásokat (maximum 15–20) mindig a közlemény végén, ábécérendben adjuk meg, a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre vonatkozó utalások lehetnek. Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, megjelenés éve – Balogh, 1957, 27.; Feuer et al., 2002, II/35–36.). Ha azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegközi hivatkozásban, mind az irodalomjegyzékben. Különösen ügyeljenek a bibliográfiai adatoknak a szövegben és az irodalomjegyzékben való egyeztetésére! Kérjük, hogy lehetőleg számuk ne haladja meg a 20-at. A szövegben emlegetett, hivatkozott személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük kiírni azok első előfordulásakor. Kérjük, az irodalomjegyzékben lehetőség szerint adják meg az idézett cikkek DOI- (Digital Object Identifier) kódját, s ha a cikkhez, könyvhöz ismernek szabad, ingyenes internetes elérést, akkor azt is. Amennyiben internetes írásra hivatkozik a szerző, ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb., az irodalomjegyzékben URL1: Magyar Nemzeti Bibliográfia http://mnb.oszk.hu/. Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, nem az ábécé szerinti helyükön.
A tételek formája a hivatkozások jegyzékében a következő legyen:
Folyóiratcikkek esetében: Feuer, M. J. – Towne, L. – Shavel, J. et al. (2002): Scientific Culture. The Educational Researcher, 31, 8, 4–14.
Könyvek esetében: Rokkan, S. – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): The Politics Identity. London: Sage
Tanulmánygyűjtemények esetében: Kis G. – Kovács V. (2012): Az Európai Unió és az oktatás. In: Bana D. – Katona A. (szerk.): Pedagógiai tervezés – A nevelés és az oktatás az általános iskolában. Budapest: EDOK Kiadó, 15–30.
 
RECENZIÓ
Könyvismertető rovatunk eltér a szakfolyóiratokban szokásos recenzióktól; a Magyar Tudomány rövid – kb. 6000 karakter terjedelmű – ismertetőket vár. Ennek megfelelően nem szaktudományos elemzéseket kérünk, ezért lábjegyzeteket sem közlünk, a feltétlenül szükséges hivatkozásokat a szövegben jelöljük.
Arra is kérjük, hogy a könyvészeti adatokat a szöveg végén, zárójelben tüntesse fel: (Szerző(k): Teljes cím. (Sorozat) Kiadási hely: Kiadó, évszám, oldalszám).
Egyebekben ugyanazok a követelmények érvényesek a recenziókra, mint a tanulmányokra.
 
A KÉZIRAT LEADÁSA
Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány tördelt levonatokat nem küld, de elfogadás előtt minden szerzőnek elküldi az esetleges hiányok listáját, majd egyeztetésre a közlemény szerkesztett példányát, amelynek áttekintését, esetleges javítását és visszaküldését két munkanap alatt kérjük. Késedelmes visszaküldés esetén az írás (esetleg az egész tematikus összeállítás) közlése a megjelenés várható hónapjában meghiúsulhat. Kérjük használjanak helyesírás-ellenőrző programot a kézirat beküldés előtt.
Kérjük a vendégszerkesztők proaktív részvételét a fenti formai feltételek maradéktalan betartásában és ellenőrzésében, mert a formai okokból visszaküldött közlemények megjelenése akár több hónappal is elhúzódhat.
 
LEADÁSI HATÁRIDŐ
A folyóirat minden hónap első napjaiban jelenik meg. A kéziratok leadásának határideje a valószínű megjelenés előtti 4–5. hónap. Kérjük, ezt az átfutási időt vegyék figyelembe. Amennyiben a cikk kézirata nem érkezik be legkésőbb 4 hónappal a megjelenés előtt, csak a következő számba tud bekerülni.
 
A megjelenés feltétele egy minden szerző (társszerzők is) által tett Szerzői nyilatkozat, amelyet a lap a szerkesztett cikkel együtt küld meg a szerzőnek azzal a kéréssel, hogy azokat az Akadémiai Kiadónak (szofia.fogl@akademiai.hu) küldje vissza.
A nyomtatott tiszteletpéldányokat igénylő, a fenti nyilatkozattal együtt kiküldött nyomtatványt szintén az Akadémiai Kiadónak (szofia.fogl@akademiai.hu) küldje el.
 
Ha kérdése lenne, forduljon e-mailben a szerkesztőséghez a matud@akademiai.hu vagy a falus.andras@med.semmelweis-univ.hu e-mail-címek egyikén.
close
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   delete
   Kedvenceimhez adás

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   Mappába rendezés

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   Kivonatszerkesztés

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   Folyamatos görgetés

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave