Cím:

Töréseink és áttöréseink a zenei nevelés folyamatában

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.179.2018.6.21
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az elmúlt év végén a lengyelországi Słupsk egyeteme, Music Education in Continuity and Breakthrough: Historical Prospects and Current References in a European Context címmel, zenepedagógiával foglalkozó kutatók angol nyelvű tanulmányait adta ki könyv formájában. A kötet első része a „visegrádi” országokból való szerzők munkáit tartalmazza, akiktől a szerkesztők (nagy vonalakban) az alábbi témakörökben kértek írásokat:
  • Zenetanítás a reformpedagógiai irányzatok, a zenetanulási lehetőségek és az élethosszig tartó tanulás kontextusában.
  • A zenetanítás szociokulturális feltételei: történeti megközelítések és jelenkori lehetőségek.
  • Nemzetközi párbeszéd a zenepedagógiában: hasonlóságok, különbözőségek.
  • Tradíció és innováció az általános zenei nevelésben.
  • Kortárs irányzatok a hatékony előadás és a reflektív befogadás együttes megvalósulására irányuló zenepedagógiában.
  • A zenei nevelés mint állandó eszköz a humanista szellem és a kulturális örökség folyamatos továbbadására, megőrzésére.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A második rész nyugat-európai (német, valamint luxemburgi) kutatók tanulmányait tartalmazza a „tudatos” zeneedukáció fejlődéséről, illetve hatásáról az amatőr zenei mozgalmakra. A két, látszólag különálló gondolatkör legfőbb összekötője egy jelentős, sokoldalú és érdekes nevelő személyiség: Leo Kestenberg.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kestenberg, aki a monarchiabeli Rózsahegy/Rosenberg/Ružomberok 1882es szülötte, életművét Berlinben kezdte építeni, ám később Prágába, majd Tel Avivba kellett menekülnie, ahol 1962-ben hunyt el. Kényszerű törésekkel tűzdelt életútja azonban áttörést jelentett a nemzetközi zenei nevelésben. (Számunkra, többek között, azért vált fontossá, mert az 1953-ban általa alapított International Society for Music Education [ISME] néhány év múltán nagy szerepet kapott a Kodály-pedagógia megismertetésében.) Ő lett a tanulmánysorozatot megalapozó 2014-es, szintén a lengyel városban rendezett konferencia „kulcsfigurája” is, mivel munkássága és sorsa egyaránt azt üzeni az utókornak, hogy a jól felépített zenei edukáció egyúttal a párbeszédre, valamint az értékek kölcsönös elfogadására, végső soron az egymás mellett élés békéjére nevel.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az említett rendezvény amúgy szinte megtestesítette mindazt, aminek a Weimari Köztársaság meghatározó zenepedagógusa a szimbóluma lett. A Pomeránia tartományban lévő Słupsk, egykori Hanza-város – amely a gyakran változó fennhatóságok okán, német, svéd, sőt (egy önálló identitástudattal rendelkező helybéli népcsoport jóvoltából) kasub megnevezéssel is illethető – mozgalmas történelme során mindig nyitottságáról, toleranciájáról volt híres, örömmel fogadta a különböző országokból, sokszor meglehetősen eltérő mondanivalóval érkező előadókat. (Ezt erősítette a lengyel, szlovák, cseh és magyar zenész-oktatók nyitóhangversenye a helyszínül szolgáló reneszánsz kastélyban, és, ellenkező végletként, egy ukrán előadóval Skype-on keresztül folytatott „plenáris beszélgetés”, aki a lakóhelyét épp érintő háborús cselekmények miatt nem tudott elutazni a konferenciára.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

E befogadó szellem jegyében, az írások között található a „Kestenberg-reform” szükségességét indítványozó terv, valamint oktatási filozófiájának eddig háttérbe szorult elemeit bemutató kutatás, illetőleg Kestenberg és munkatársa, a Słupsk városából származó Eberhard Preußner tevékenységének lengyel- és csehországi hatásait elemző tanulmány. De ugyanígy szó esik az európai „zenetanár-identitás” sokféleségéből fakadó problémákról, a szlovák és a magyar zeneoktatás kihívásairól a 20. század második felének társadalmi folyamatai tükrében, vagy Kestenberg „szovjet zóna”-beli recepciójáról a II. világháborút követő években.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Örvendetes, hogy az alkotók és az előadók egyebek közt, Varsó, Gdańsk, Brno, Harkov, Eperjes, Trencsén, Budapest, Szeged, Freiburg, Würzburg és Luxemburg egyetemeit képviselték: jó ajánlás lehet és lehetett ez a további, hasonló indíttatású magyarországi eseményekhez, így a novemberben megrendezett Kodály-Kestenberg konferenciához.1
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

(Chaciński Jarosław – Brusniak Friedhelm szerkesztők: Music Education in Continuity and Breakthrough: Historical Prospects and Current References in a European Context. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2017, 286 o.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bodnár Gábor

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DLA, tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1 Kodály-Kestenberg Conference. Motto: ‘Music Education in the Focus of Historical Concepts and New Horizons’ (https://kodalykestenbergconference.wordpress.com/).
Töréseink és áttöréseink a zenei nevelés folyamatában