Cím:
Az Európai Unió joga
Az Európai Unió joga

Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás

Wolters Kluwer Kft.
ISBN: 978 963 295 611 4
Online megjelenés éve: 2017

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.