Korszerű lézersugaras technológiák
Markovits Tamás
Korszerű lézersugaras technológiák
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 05 9940 5
Online megjelenés éve: 2018

A lézersugaras eljárások a járműiparban is egyre inkább terjednek. A technológiák megismeréséhez szükséges információk azonban kevés irodalomban találhatók. Ez a könyv elsősorban a járműgyártásban használatos lézeres eljárásokból mutat be olyan alapvető ismereteket, amelyek a lézersugaras eljárások mélyebb megismerését és megértését segítik elő.

A könyvben összefoglalt ismeretanyag az utóbbi évtizedekben a saját elméleti és gyakorlati kutatási eredményeink alapján kerül bemutatásra. A kutatásokban hallgatóként, résztvevő kutatóként vagy a kutatási téma témavezetőjeként hallgatókkal és doktoranduszokkal vettem részt. Ezen kutatások eredményei a szükséges mértékben részletezve, illetve szintetizálva kerülnek bemutatásra hivatkozva a részletesebb eredményeket is bemutató dokumentumokra.

Az egyes témakörök különböző mélységben kerülnek tárgyalásra, aminek oka, hogy bizonyos technológiáknál az alapismeretek már más meglévő irodalmakban fellelhetők.