Összefoglaló elemzés a hazai háziorvosképzésről a fejlesztési irányok meghatározásával
Nemzeti Népegészségügyi Központ (közread.)
Összefoglaló elemzés a hazai háziorvosképzésről a fejlesztési irányok meghatározásával
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 621 4
Online megjelenés éve: 2020
Munkánk első részében a magyarországi családorvosi képzés kialakulásának, a vonatkozó tantárgyak bevezetésének, a tanszékek alapításának történetét mutatjuk be. Bemutatjuk a háziorvosi oktatás jelenlegi helyzetét. Összehasonlítjuk a négy tanszék graduális és posztgraduális háziorvosképzését is. Ezt követi egy összefoglaló a Svájci Hozzájárulás keretében megvalósuló Alapellátás-fejlesztési Modellprogramon belül készült, a háziorvoslás presztízséről az orvostanhallgatók és fiatal orvosok körében végzett kutatás eredményeiről. Eredménytermékünk második fele a háziorvosi képzés fejlesztésének irányait foglalja majd magába.