Üzlet 4.0 - magyarországi vállalati tapasztalatok
Baksa Máté, Freund Anna, Demeter Krisztina, Losonci Dávid
Üzlet 4.0 - magyarországi vállalati tapasztalatok
Termelés, szolgáltatás, logisztika
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 627 6
Online megjelenés éve: 2021

Utolért bennünket a jövő? A minket körülvevő és a vállalatok számára is elérhető technológiai megoldások örvényszerűen változnak. A változás olyan mértékű, hogy valóban indokolt az ipari forradalom legújabb hullámaként emlegetni. A robotok, az önmagukat fejleszteni képes, tanuló rendszerek és a hét minden napján, a nap minden percében hadra fogható szoftver-munkatársak immár nem a tudományos-fantasztikus irodalom, hanem a nagyvállalatok mindennapjainak szereplői.

E kötet a negyedik ipari forradalom kibontakozásának, vagyis a vállalatok digitális átalakulásának hazai tapasztalatait ismerteti. A szerzők a termelés, a kiskereskedelem, az üzleti szolgáltatások és a logisztika területéről származó 15 vállalati esettanulmányon keresztül, közel 50 vezetői és szakértői interjú alapján mutatják be a fejlett technológiai eszközök üzleti alkalmazásának útkereséseit, tanulmányozásra érdemes példáit és követendő jó gyakorlatait. A könyvben található vállalati esetek egyes konkrét fejlesztési projektek sikereinek és kudarcainak kontextusát tárják fel, miközben az ágazati áttekintések és összefoglaló tanulmányok az általánosítható tapasztalatokat, a más szervezetek és más iparágak számára is hasznosítható mintázatokat taglalják.

A szerzők többéves kutatómunkájuk során nem elsősorban magukat az Ipar 4.0 ernyőfogalom alá tartozó technológiákat igyekeztek megvizsgálni, hanem annak megértésére tettek kísérletet, hogy hogyan jelenik meg a digitális átalakulás a szervezetek stratégiájában és struktúrájában, hogyan ágyazódnak be az új megoldások működésük mindennapjaiba. A példákon át kibontakozó kép – az Üzlet 4.0 – megismerése közelebb vihet bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogyan működnek majd a jövő szervezetei.