Elektronika biomérnök hallgatóknak
Albert Emőke, Bódiss János, Brátán János, Ganyecz Ádám, Mártonné Pakai Márta
Elektronika biomérnök hallgatóknak
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 637 5
Online megjelenés éve: 2021

Korunkban az elektronika fontosságának bizonygatására nincs szükség. A mérnöki szakmában is az a helyzet, hogy mind az ipari hajtásokból, mind az ipari méréstechnikából majdnem teljesen kiszorultak a nem elektromos eszközök. Ebben a környezetben megengedhetetlen, hogy egy műszaki vagy természettudományos végzettséggel rendelkező – még ha nem is villamosmérnök – ne ismerje az elektronika alapvető fogalmait és megoldásait legalább olyan mértékben, hogy képes legyen villamos szakemberekkel való kommunikációra, az elektronikával szembeni igényei szakszerű megfogalmazására.

E jegyzet – a bőséges elektronikai tankönyvirodalom sajnálatosan csekély hányadához csatlakozva – ennek a tudásnak a megszerzését kívánja szolgálni. Az anyagot a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán folytatott évtizedes elektronika-oktatás tapasztalataira építve, rövid és egyszerű tárgyalásmódra törekedve, a klasszikus „alapösszefüggések – hálózati számítások – alkatrészek – alapkapcsolások – kommunikációs rendszerek” sorrendben, az elektronika és az elektrotechnika merev szétválasztása nélkül tárgyalja. Végezetül egy konkrét példa részletes ismertetésével mutatja be az olvasónak, hogy az itt megszerzett tudás – a digitális integrált áramköri technika mai állása mellett – elegendő egy nem túl összetett méréstechnikai elektronika konstrukciós munkájának elvégzésére is.