Közös környezetünk és a globalizáció: árnyak és remények
Faragó Tibor
Közös környezetünk és a globalizáció: árnyak és remények
A veszélyek felismerése és a nemzetközi együttműködés története, tanulságai és jövője
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 730 3
Online megjelenés éve: 2021

A globalizáció már eddig is rendkívül nagy és kockázatos hatással volt a földi környezetre, amely a társadalmak közös otthona, és amelynek állapotától, erőforrásaitól függ a jelen és a jövő nemzedékek élete, életminősége. E kötet szerzője áttekinti a tágan értelmezett környezeti globalizációs folyamat kibontakozását, az okok és a veszélyes következmények feltárását, a nemzetközi tudományos és politikai együttműködés fejlődését. Bemutatja a főbb nemzetközi szervezeteket, programokat, megállapodásokat, értékeli azok hatékonyságát és levonja a legfontosabbnak tartott tanulságokat.

Faragó Tibor több évtizedes környezetpolitikai tapasztalata alapján írta meg ezt a minden részletre kiterjedő könyvet. Szerző már az elején megjegyzi, hogy "a tudomány és a (szak)politika világának sokfelé voltak avatott képviselői, de többségük nem vagy csak nagyon kevéssé ismerte és értette a másik világot. A helyzet fokozatosan változott". Annak ellenére, hogy a szerző által is felsorolt kormányközi testületek igyekeznek áthidalni a két világ közötti távolságot, de még van mit tenni e téren. A könyv ebből a szempontból is nagyon hasznos. Ez a könyv a felsőoktatásban, elsősorban nemzetközi jogi, illetve a környezettudományi területen hasznos tananyag lehet, és bibliájává válhat a környezetpolitikával foglalkozó hazai szakembereknek. (Horváth László)