I. táblázat: A mondatfajták grammatikai kifejezőeszközeinek áttekintése (példák alapján)
 
Kijelentő
Felkiáltó
Óhajtó
Felszólító
Kérdő
óhajtó partikulával vagy óhajtó
partikula szerepű kötőszóval
általában óhajtó partikula nélkül
kérdő névmásos
(kiegészítendő) 
kérdő névmást nem tartalmazó
(eldöntendő)
kérdő intonációval
kérdő int. nélkül
poláris
választó
Módjel
Felszólító
+
(főként mediális ige esetén)
+
(csak cselekvést jelentő ige esetén)
1.
1.
1.
1.
Feltételes
1.
1.
+
1.
1.
1.
1.
Emocionális intonáció
+
+
+
1.
1.
1.
1.
1.
Kérdő intonáció
+
+
Lexikológiai elem
vajon kérdő partikula
1.
1.
1.
1.
-e, ugye kérdő partikula
+
kérdő névmás v. kérdő határozószó
+
óhajtó partikula v. óhajtó partikula szerepű kötőszó
+
1.
vagy kötőszó
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
+
1.
ne tiltószó
1.
1.
1.
1.
1.
1.
(csak ugye esetén)
milyen, olyan, annyira, úgy fokhatározó, be, de fokozó partikula
1.
1.
(csak ugye esetén)
hadd, csak modális partikula
1.
indulatszó
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
Kirekesztő szórend
1.
1.
1.
1.
1.
+
1.
1.
1.