II. táblázat: A mondatfajták grammatikai kifejezőeszközeinek áttekintése (példák alapján)
 
Kijelentő
Felkiáltó
Óhajtó
Felszólító
kérdő névmásos
(kiegészítendő)
Kérdő
óhajtó partikulával vagy óhajtó
partikula szerepű kötőszóval
általában óhajtó partikula nélkül
kérdő névmásos
(kiegészítendő)
 
kérdő névmást nem tartalmazó (eldöntendő)
kérdő intonációval
kérdő int. nélkül
poláris
választó
Módjel
Felszólító
Ott essem el én a harc mezején!
Gyere ide!
Mikor induljunk?
Menjünk el?
Tévézzünk vagy mozizzunk?
Ugye induljunk?
Óhajtó
Mondanék valamit.
De szeretnéd!
Bárcsak ehetném!
Ki jönne velem?
Elkísérnél?
Almát vagy körtét vennél?
Ugye eljönnél?
Emocionális intonáció
Petike jár!
Bárcsak ehetném!
Essen már az eső!
Gyere már ide!
Mikor indulunk már?
Menjünk el?
Mari vagy Péter írja a tervet?
Ugye elinduljunk?
Kérdő intonáció
Induljunk?
Pitét vagy fánkot süssek?
Lexikológiai elem
vajonkérdő partikula
Vajon mikor fog jönni?
Vajon eljön?
Vajon első vagy második lesz?
Vajon kérdezte-e?
-e, ugye kérdő partikula
Elment-e már?
kérdő névmás v. kérdő határozószó
Ki csönget?
óhajtó partikula v. óhajtó partikula szerepű kötőszó
Bár elfelejteném!
Ha ezt el tudnám felejteni!
vagy kötőszó
Almát vagy körtét evett.
A második vagy a harmadik helyet már biztosan megszerezte!
Bárcsak a piros vagy a kék borítékot választaná!
Az asztalon vagy legalább a polcokon legyen már rend!
A vázlatot vagy az összefoglalást olvasd el újra!
A tojás- vagy a tejételeket miért kell mellőznöd?
A főzeléket vagy a feltétet
legalább megette?
Főzeléket vagy tésztát evett?
Tudsz-e valamit a kiadás helyéről vagy az idejéről?
ne tiltószó
Bárcsak ne tudnám!
Ne essen már az eső!
Ne menj el!
Hova ne menjek?
Ne menjek el?
Ugye ne menjek el?
milyen, olyan, annyira, úgy fokhatározó, be, de nyomósító partikula
Milyen szép az idő!
De jó idő van!
Ugye milyen szép az idő?
hadd, csak modális partikula
Hadd menjek el!Csak ne légy beteg a fagylalttól!
indulatszó
Jaj de jó!
Óh, bár elfelejteném!
Jaj, ne mondd!
Jaj, hová tetted a kulcsot?
Na, induljunk?
Jaj, készpénzzel vagy kártyával akart volna fizetni?
Na, elinduljunk-e?
Kirekesztő szórend
Péter jött be.
Nem vitte el!
Bár felejthetném el!
Legyen már meg!
Gyere ide!
Hová menjünk ma el?
Menjünk el?
A festményt vagy a szobrot állítsuk ki?
Ugye menjünk már el?