1. táblázat. A külföldön született magyar állampolgárok és a külföldi állampolgárok főbb országok szerint, 2011, 2017
Állampolgárság országa/születési hely
2011
2017
Külföldi állampolgár
Külföldön született magyarok
Külföldi kötődésű népesség összesen
Külföldi állampolgár
Külföldön született magyarok
Külföldi kötődésű népesség összesen
Románia
38 574
139 093
177 667
24 040
182 387
206 427
Németország
16 987
7 294
24 281
18 627
16 039
34 666
Szlovákia
8 246
25 195
33 441
9 519
17 376
26 895
Ausztria
3 936
2 897
6 833
4 021
7 102
11 123
EU28
85 414
183 761
269 175
76 270
248 524
324 794
Ukrajna
11 820
23 953
35 773
5 774
59 272
65 046
Szerbia
7 752
21 306
29 058
2 312
37 497
39 809
Európa összesen
112 522
237 785
350 307
99 194
350 756
449 950
Kína
8 852
939
9 791
19 111
415
19 526
Ázsia összesen
22 304
4760
27 064
39 937
6 539
46 476
Amerika összesen
4 743
3 785
8 528
5 397
9 149
14 546
Afrika összesen
2 853
1 190
4 043
5 985
2 398
8 383
Ausztrália és Óceánia
775
350
1 125
619
1 284
1 903
Összesen
143 197
247 870
391 067
151 132
370 126
521 258
KSH-adatok alapján saját szerkesztés