2. táblázat. Területi etnikai arányok és változásaik a Kárpát-medencében, 2011, 2017
Ország, megye, kerület, járás, körzet
Népesség (2011)
Magyar nemzetiségűek korrigált száma (2011)
Magyar nemzetiségűek korrigált aránya (2011)
Magyarországon élő magyar nemzetiségűek, akik az adott térségben születettek (2011)
Magyarországon élő magyar nemzetiségűek, akik az adott térségben születettek (2017)
Magyar nemzetiségűek elméleti aránya (2011)*
Magyar nemzetiségűek aránya, 2017 (elvándorlás miatti változás)
Erdély, Partium, Bánát
6 789 250
1 290 568
19,0
132 901
191 245
20,6
18,3
Egyéb Románia
13 332 391
17 339
0,1
8 182
10 814
0,1
0,1
Teljes Románia
20 121 641
1 307 907
6,5
141 083
202 059
7,2
6,2
Teljes Szlovákia
5 397 036
493 437
9,1
26 728
25 199
9,6
9,2
Vajdaság
1 931 809
264 241
13,7
19 420
36 544
14,5
12,9
Egyéb Szerbia
5 255 053
12 763
0,2
495
1 513
0,3
0,2
Teljes Szerbia
7 186 862
267 004
3,9
19 915
38 057
4,1
3,6
Teljes Kárpátalja
1 254 614
151 516
12,1
20 775
57 173
13,5
9,4
Burgenland**
28 6215
10 000
3,5
336
2 188
3,6
2,9
Egyéb Ausztria
8 349 150
7 270
0,1
1 945
7 581
0,1
0,0
Teljes Ausztria
8 635 365
17 270
0,2
2 281
9 769
0,2
0,1
Eszék-Baranya
30 5032
8 532
2,8
764
762
3,0
2,8
Egyéb Horvátország
3 879 775
5 516
0,1
1 469
1 476
0,2
0,1
Teljes Horvátország
4 184 807
14 048
0,3
2 233
2 238
0,4
0,3
Muravidék
118 988
4 000
3,4
16
46
3,4
3,3
Egyéb Szlovénia
1 955 192
2 243
0,1
354
417
0,1
0,1
Teljes Szlovénia
2 074 180
6 243
0,3
370
463
0,3
0,3
Teljes Magyarország
9 937 628
9 741 112
98,0
98,0
98,0
Teljes Kárpát-medence (egykori Magyar Királyság, a volt Horvát Királyság nélkül)
26 020 572
11 963 406
46,0
200 940
313 157
46,0
**Az elméleti arányok azok az etnikai arányok, melyek a Magyarországra vándorlások nélkül lennének az adott területen.
**A Magyarországon született magyar nemzetiségűek környező országokba történő vándorlásainak figyelembevételére az eljárás nem terjed ki, pusztán a külföldi kötődésű népesség vándorlásaira fókuszál.
Az itt feltüntetett számok Kapitány Balázs (2015) kalkulációi, saját szerkesztés