@book { author = {Dobi Edit}, title = {A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában}, year = {2021}, publisher = {Akadémiai Kiadó}, isbn = {978 963 454 689 4}, doi = {10.1556/9789634546894}, URL = {https://mersz.hu/kiadvany/888} }