%0 Book %A Jernyei, Kiss János %T Barokk művészet Európában %B egyetemi jegyzet művészettörténet szakirányos BA-hallgatók számára %D 2018 %R 10.1556/9789634542568 %@ 978 963 454 256 8 %U https://mersz.hu/kiadvany/337