%0 Book %A É. Kiss Katalin (szerk.) %T Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. %B Diakrón mondattani kutatások %D 2018 %R 10.1556/9789630599344 %@ 978 963 05 9934 4 %U https://mersz.hu/kiadvany/392