%0 Book %A Kiss Gabriella %T (Ön)kritikus állapot %B Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata %D 2020 %R 10.1556/9789634546146 %@ 978 963 454 614 6 %U https://mersz.hu/kiadvany/778