%0 Book %A Dobi Edit %T A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában %B %D 2021 %R 10.1556/9789634546894 %@ 978 963 454 689 4 %U https://mersz.hu/kiadvany/888