TY - BOOK AU - Kengyel Ákos PY - 2016 T1 - Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban T2 - PB - Akadémiai Kiadó DO - 10.1556/9789630597760 SN - 978 963 05 9776 0 UR - https://mersz.hu/kiadvany/148