TY - BOOK AU - Fuglinszky Ádám PY - 2019 T1 - Fogyasztói adásvétel, kellék- és termékszavatosság T2 - Elemzések az uniós jog és az új Ptk. kapcsolatához PB - Wolters Kluwer Kft. DO - 10.1556/9789632958217 SN - 978 963 295 821 7 UR - https://mersz.hu/kiadvany/516