TY - BOOK AU - Gloviczki Zoltán PY - 2019 T1 - Ovidius ars poeticája T2 - PB - Akadémiai Kiadó DO - 10.1556/9789634544555 SN - 978 963 454 455 5 UR - https://mersz.hu/kiadvany/652