TY - BOOK AU - Lőrinczné Bencze Edit PY - 2020 T1 - Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata­ a horvát csatlakozás tükrében T2 - PB - Akadémiai Kiadó DO - 10.1556/ SN - 978 963 454 497 5 UR - https://mersz.hu/kiadvany/658