TY - BOOK AU - Kiss Gabriella PY - 2020 T1 - (Ön)kritikus állapot T2 - Az előadáselemzés szemiotikai módszerének vizsgálata PB - Akadémiai Kiadó DO - 10.1556/9789634546146 SN - 978 963 454 614 6 UR - https://mersz.hu/kiadvany/778