TY - BOOK AU - Juhász Ágnes PY - 2020 T1 - A szerződésmódosítás kérdésköre a magyar polgári jogban T2 - PB - Akadémiai Kiadó DO - 10.1556/ SN - 978 963 295 926 9 UR - https://mersz.hu/kiadvany/740