TY - BOOK AU - Dobi Edit PY - 2021 T1 - A szemiotikai textológia hozadéka a szövegek jelentésreprezentációjában T2 - PB - Akadémiai Kiadó DO - 10.1556/9789634546894 SN - 978 963 454 689 4 UR - https://mersz.hu/kiadvany/888