Javaslatok a „predátor” jelenség hazai kezelésére

Proposals for the Domestic Management of the “Predator” Phenomenon

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kollár László1, Fésüs László2, Gócza Elen3, Halmai Péter4, Hartmann Bálint5, Holl András6, Kaptay György7, Lencsés Ákos8, Makara B. Gábor9, Monok István10, Péli Gábor11, Sepsi Enikő12, Soós Sándor13, Tausz Katalin14, Ulbert István15

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1az MTA rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2az MTA rendes tagja, Debreceni Egyetem, Debrecen

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

3az MTA levelező tagja, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

4az MTA rendes tagja, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

5PhD, Magyar Kutatási Hálózat Energiatudományi Kutatóközpont, a Fiatal Kutatók Akadémiája vezetőségi tagja

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

6informatikai főigazgató-helyettes, MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

7az MTA rendes tagja, Miskolci Egyetem, Miskolc

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

8PhD, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, a Fiatal Kutatók Akadémiája vezetőségi tagja

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

9az MTA rendes tagja, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

10az MTA doktora, főigazgató, MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

11az MTA külső tagja, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

12PhD, egyetemi tanár, rektor, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

13PhD, osztályvezető, MTA Könyvtár és Információs Központ Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

14kandidátus, professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

15az MTA doktora, Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A cikk ismerteti az MTA Elnökségi Bizottságának javaslatait a „predátor” jelenség kezelésére. Tíz konkrét javaslat került megfogalmazásra, amelyek érintik a kommunikációt, a képzést, a mennyiségi helyett a minőségi vizsgálatok előtérbe helyezését a tudományos eredmények értékelésénél, és azon cikkek azonosítását és kezelését, amelyek kétséges bíráltatást végző folyóiratokban jelennek meg.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The article describes the proposals of the Hungarian Academy of Sciences' Presidium Committee to deal with the “predator” phenomenon. Ten specific recommendations are made, covering communication, training, the emphasis on qualitative rather than quantitative assessment of scientific results, and the identification and treatment of articles that appear in journals with questionable peer review.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kulcsszavak: tudományértékelés, norvég nyilvántartás, finn nyilvántartás, folyóiratlista, folyóiratok besorolása
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Keywords: science assessment, Norwegian Register, Finnish Publication Forum, list of journals, classification of journals
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.184.2024.1.9
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az MTA Elnöksége által felkért bizottság a jelen cikkben megfogalmazott javaslatokat rögzítette jelentésében, amelyet az Elnökség szeptemberi ülésén fogadott el. A tudományos eredmények közlésének és értékelésének változása, a publikációkkal kapcsolatos visszaélések új formái1 című cikkben bemutatásra kerültek a predátor folyóiratok, illetve a nem megfelelő gyakorlatokat folytató folyóiratok létrejöttének körülményei és okai. E káros jelenség elleni fellépésnek alapvetően három, egyformán fontos módja van:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 • megfigyelés, ellenőrzés, szankcionálás;
 • tudománymetrikus méréseink felülvizsgálata és finomítása;
 • a rendszerszintű okok megszüntetése.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az elsőre a cikk utolsó fejezetében fogunk javaslatot adni; a másodikkal lényegében azt kívánjuk elérni, hogy a Goodhart-törvény a lehető legkevésbé érvényesüljön. Fontos törekvés, ezzel az Új utak a kutatásértékelésben2 című cikk foglalkozik.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Végül a harmadik az, amely a problémákat hosszú távon és tartósan meg tudja oldani. Az InterAcademy Partnership (IAP) 2022-ben tanulmányt közölt a predátor folyóiratok (és konferenciák) elleni lehetséges lépésekről. Jelen írásban erősen támaszkodunk erre a kiadványra. Az IAP a rendszerszintű okok megszüntetése kapcsán a következő négy teendőt emeli ki:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. képzés, „nevelés”, ismeretterjesztés;
 2. a minőségi (nem mennyiségi) követelmények dominanciája a tudományos minősítésben;
 3. közfinanszírozású kiadás – gyémánt (diamond) open access;
 4. a szakértői értékelés (peer review) átláthatósága.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ezekkel a következő fejezetekben foglalkozunk.
 

Képzés, „nevelés”, kommunikáció

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az MTA Közgyűlése az MTA stratégiai célkitűzéseit hét pontban fogalmazta meg, ezek közül kettőt idézünk az alábbiakban:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

4. Az Akadémia a tudományos minőség és a tudományetika letéteményese.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

6. Az Akadémia a nemzet tanácsadója.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ezek szellemében:
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1. javaslat: A kutatók képzésében (elsősorban, de nem kizárólagosan a doktori iskolákban) ismertetni kell a különböző publikációs gyakorlatokat, a kiadói szokásokat, és világosan el kell ítélni a megkérdőjelezhető publikációs gyakorlatot folytató folyóiratokban való megjelentetés gyakorlatát.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2. javaslat: Fel kell hívni a figyelmet a „predátor” folyóiratokkal kapcsolatos problémákra, a hazai publikációs szokások változására, népszerűsíteni kell az IAP kiadványát, és ismertetni kell a fontosabb megállapításait.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

3. javaslat: A Fiatal Kutatók Akadémiája az MTA közreműködésével és támogatásával egy online képzési anyagot állít össze a helyes publikációs gyakorlatokról és a tudományos kutatás etikai kérdéseiről, amelyben figyelembe veszik a tudományterületi sajátosságokat is. Igény szerint, de legalább félévente egyszer az anyaggal kapcsolatban konzultációra lesz lehetőség webinárium keretében.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az Akadémia etikai kódexét a Közgyűlés 2010-ben fogadta el. 2023. június 23‑án jelent meg az ALLEA (All European Academies, teljes nevén European Federation of Academies of Sciences and Humanities) kódexének módosult, frissített változata, amely konkrétan nevesíti a publikációs gyakorlatban megjelenő etikai visszaélések elmúlt években terjedő újabb formáit is (lásd Az ALLEA megjelentette a kutatási integritás átdolgozott európai tudományetikai kódexét3 című cikket).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

4. javaslat: Az MTA etikai kódexének mielőbbi megújítását feltétlenül szükségesnek tartjuk, vagy javasoljuk az ALLEA etikai kódexének elfogadását. Fontosnak tartjuk az ALLEA módosult, frissített kódexének széles körű megismertetését.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

5. javaslat: A bizottság javaslatai kerüljenek ismertetésre mind az MTA honlapján, mind pedig a Magyar Tudomány egyik őszi/téli számában. Javasoljuk, hogy a Magyar Tudomány ezen túlmenően adjon teret a terjedő, újabban megjelenő etikai vétségek, illetve az arra adandó válaszoknak is. A bizottság javaslatait el kell juttatni valamennyi felsőoktatási és kutatást végző intézményhez és tudományfinanszírozóhoz, valamint a tudománypolitikáért felelős döntéshozókhoz.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Fontos fellépni az affiliációval való visszaélés ellen is, amelyre már több mint egy évtizede a Science is felhívta a figyelmet (lásd A tudományos eredmények közlésének és értékelésének változása, a publikációkkal kapcsolatos visszaélések új formái4 című cikket). A legfontosabb eszköz, amellyel védekezni lehet ez ellen, a kutatóhely kezében van: tiltania kell, hogy az alkalmazottja engedély nélkül egy konkurens kutatóhellyel szerződést kössön (lásd a cikk 8. ábrájának jobb alsó bejegyzését). Ha ez ennek ellenére megtörténik, akkor a cselekedetet büntetni lehet és kell.
 

A minőségi vizsgálatok előtérbe helyezése

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Nemrég volt tíz éve, hogy megjelent a San Franciscó-i Declaration on Research Assesment (DORA), amely világosan megfogalmazta, hogy a kutatók megítélésénél a számszaki adatok helyett elsősorban a kutatómunka minőségi értékelésére kell törekedni (lásd az Új utak a kutatásértékelésben5 című cikket).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Két évvel később a Nature-ben publikálták a Leideni kiáltványt, amelyben tudománymetrikus szakértők tettek közzé tíz pontot, fellépve a tudománymetria káros használata ellen, és egyensúlyt keresve a „szakértői vélemények” és a „számok” között (lásd az Új utak a kutatásértékelésben című cikket, illetve a Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére című jelentést [MTA, 2023]).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

6. javaslat: Elő kell segíteni a DORA és a Leideni kiáltvány elveinek alkalmazását, a kutatók és kutatások értékelése során kommunikálni kell a minőségi vizsgálatok fontosságát és a mennyiségi, tudománymetriai vizsgálatok kockázatait; részt kell venni a CoARA kezdeményezéseiben.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

7. javaslat: Meg kell vizsgálni az MTA pályázatait, hogy hogyan érvényesülnek az elbírálásuknál a DORA és a Leideni kiáltvány, valamint CoARA elvei, és szükség esetén változtatni kell a kiírásokon és a döntési folyamatokon.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

8. javaslat: Fel kell hívni az osztályok, a kiválósági pályázatokat bíráló bizottságok és az MTA Doktori Tanácsa figyelmét a fenti elvek alkalmazására díjak, címek, pályázatok stb. megítélésénél.
 

Új kiadói gyakorlat támogatása – átlátható szakértői értékelés – közfinanszírozású kiadás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Számos kezdeményezés született a szakértői bíráltatás reformjára, ezek többsége az Open Science paradigmáit használja6 (Wolfram et al., 2020):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 • Ezek egy része a kiadók által szervezett értékelés (peer review) reformja, ilyenkor a kiadók változtattak a bírálók által vizsgált aspektusokon, például az eredetiség vizsgálatának elhagyásával (ez segítheti az ellenőrző, megerősítő kutatások közlését) vagy olyan bírálói gyakorlat bevezetésével, amely lehetővé teszi a negatív eredmények közlését; másutt a bírálat gépi eszközökkel való segítését biztosítják.
 • Más esetekben a szakértői értékelést kiszervezik, azt nem a folyóirat, hanem független szervezet végzi (például: Peerage of Science, Peer Community In, Review Commons, PeerRef, ASAPbio). E szolgáltatások úgy gyorsíthatják meg a folyóiratok bíráltatásának átfutási idejét, hogy az nem megy a minőség rovására.
 • A harmadik út még radikálisabb változást jelent, ebben az esetben a kiadók nyilvánossá teszik a beérkező közleményeket honlapjukon, majd megfelelő nyilvános bírálatok esetén átemelik a fő, peer reviewed folyóiratba (például: Atmospheric Chemistry and Physics), illetve a kísérletként induló, ún. „overlay journal”-ek nyilvános repozitóriumokból válogatnak és bíráltatnak más folyóirathoz be nem küldött cikkeket (például Open Journal of Astrophysics).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A mind az olvasók, mind a szerzők számára ingyenes közlési mód (az ún. gyémánt open access) létezik, de lassan terjed.7 A probléma a folyóiratok vagy kiadók támogatása, amit az egyelőre nemigen tapasztalható előfizetési megtakarításból lehetne megoldani. A nemzetközi gyakorlatra nekünk csekély ráhatásunk van (annyit tehetünk, hogy a tudományértékelésen keresztül segítjük, vagy legalábbis nem lehetetlenítjük el a gyémánt open access publikálást), hazai szinten viszont meg kell oldani a minőségi kiadást biztosító kiadók folyóiratainak és könyveinek támogatását (1. ábra).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1. ábra. A kiadói gyakorlat javasolt jövőbeli változása
(a szerzők szerkesztése)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy sokan az új típusú kiadói gyakorlatokat közvetlenül okolják a „predátor” jelenség terjedéséért. Különbséget kell tennünk az előremutató, fejlődést jelentő kiadói gyakorlat és a kétes, el nem fogadható kiadói gyakorlat között. Éppen ezért a predátor jelenség elleni küzdelem nem irányulhat általában az új típusú kiadói gyakorlatot folytató folyóiratok és kiadók ellen. Ez utóbbi nem támogatható hozzáállás, még akkor sem, ha a predátor visszaélés előfordul az új típusú kiadói gyakorlatokat folytató folyóiratok között is. Fellépni a predátor jelenség ellen kell, függetlenül attól, hogy támogatjuk-e az új folyamatokat a kiadói gyakorlatokban, vagy sem.

Javaslat a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek hazai kezelésére

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

9. javaslat: A Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) kerüljenek megjelölésre azok a közlemények, amelyek kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratokban jelentek meg, azok listára kerülését követően.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az alábbiakban bemutatjuk azt a hat lehetőséget, amelyeket a folyóiratok azonosítására megvizsgáltunk.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(1)
Szakterületenként (MTA-osztályonként) folyóiratlistákat létrehozni a megbízható folyóiratokról.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ez, ha jó a lista, tökéletes megoldásnak tűnik, ugyanakkor kérdéses, hogy felkészültek vagyunk-e a több tízezer folyóiratot besorolni. Javaslatunk, hogy a hazai kiadású folyóiratok esetében ezt kövessük, a külföldiek esetében viszont a (6) pontban leírtak szerint járjunk el.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(2)
A besorolás alapja a Web of Science- (WoS) és/vagy Scopus-jelenlét, Q1 & Q2 minősítéssel (a matematika és természettudományok területén).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ez nagyon egyszerű megoldás, könnyű megvalósítani, de egyrészt vannak magas hivatkozottságú folyóiratok vitatható tudományos gyakorlattal8, amelyeket nem szűr ki; másrészt hosszabb távon egy cikk értékét nem a folyóirat szabja meg, hanem a cikk utóélete: ennek révén egy Q3-as cikk utólag bizonyulhat kimagaslónak, egy Q1-es pedig érdektelennek.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(3)
Az arany OA (pay to publish = „fizess, hogy publikálhass”) cikkek megjelölése.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ez kizárja ugyan a nem megfelelő gyakorlatot folytató folyóiratokat, de rengeteg egészen kiváló folyóiratot is kizárna. Mivel nem ismert rá nemzetközi példa, nem javasoljuk. A jelenlegi nemzetközi trendek egyértelműen az arany OA erősödésének irányába hatnak, ugyanakkor hosszabb távon a kiadóknak el kellene lépniük a gyémánt (diamond) OA felé.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(4)
A folyóiratokat és a kiadóikat besorolni nemzetközi adatbázisok alapján, például csak azokat elfogadni, amelyek szerepelnek a Directory of Open Access Journals (DOAJ), illetve a Committee of Publication Ethics (COPE) listáin, esetleg megkövetelni az OA-folyóiratok esetén az „átlátható bíráltatást”.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A jövőben a DOAJ és a COPE felhasználható lehet hazai listák képzésénél. A DOAJ-t jelenleg is használja az MTMT a folyóiratok lektoráltságának megítélésére. Kizárólagos forrásnak azonban nem alkalmasak, mivel számos folyóirat hiányzik belőlük (a DOAJ például csak OA folyóiratokat tartalmaz).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(5)
Megjelölni egyes kiadókat.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bár például az MDPI-ben számos vitatható gyakorlatú folyóirat van, a teljes kizárást nem javasolhatjuk, mert vannak kiváló MDPI-folyóiratok is (az MDPI a WoS-ban kb. 200 folyóirattal van jelen, ebből 34 Q1-es, 54 Q2-es; 2021-es adat).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

(6)
Más országok (szervezetek) folyóiratlistáit használni, és az ott nem megfelelő gyakorlatúként besorolt folyóiratokat megjelölni (például Norvégiának és Finnországnak van elérhető listája, előfizethető a Cabells-adatbázis, szabadon elérhető a predatoryreports.org, és jelenleg dolgoznak egy európai lista létrehozásán is).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ez mindenképpen jó megoldás, feltéve, hogy megfelelő kritériumok alapján történik a döntés, és a listát rendszeresen frissítik. Ha sikerül egy listát kiválasztani, akkor ezt alkalmazhatjuk azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar nyelvű és hazai kiadású folyóiratok esetében elfogadjuk az osztályok javaslatait, amelyeket jelenleg is nyilvántart az MTMT.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A megjelölés alapja külföldi kiadású folyóiratok esetében egy nem hazai bázisú lista: hosszabb távon ez egy közös európai lista lenne, annak elkészültéig pedig – a lejjebb részletezett okokból – a norvég listát vegyük alapul. Hazai kiadású folyóiratok esetében az osztályok döntését fogadjuk el, azaz a hazai tudományos, lektorált folyóiratok nem kerülnek megjelölésre az MTMT-ben rossz gyakorlatot folytatóként, elfogadjuk, hogy ezekről a hazai tudományos közösség alaposabb ismeretekkel rendelkezik, mint egy külföldi. A Cabells-adatbázis megvásárlásáról az MTA Könyvtár és Információs Központ tárgyalt. A kívánt feltételeket azonban nem sikerült elérni, így a tárgyalások megszakadtak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Európán belül Norvégia mellett Finnországban is fellelhető olyan adatbázis, lista, amelyek összeállítását nem magáncég végzi, szabadon, ingyenesen hozzáférhetők, módszertanuk megismerhető. A két adatbázis készítői szorosan együttműködnek, megosztják egymás között az információkat és az értékeléseket, ugyanakkor a két lista között számos eltérést találunk (lásd a Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére című jelentést [MTA, 2023], illetve A tudományos folyóiratok, sorozatok és kiadók norvég nyilvántartása9 című cikket). A norvég és a finn lista is a folyóiratokat négy – előbbi „X.”, „0.”, „1.” és „2.”, utóbbi pedig „0.”, „1.”, „2.” és „3.” – kategóriába sorolja, mindkét lista esetében lényegében a „0.” kategóriába soroltak nem tesznek eleget a minimális tudományértékelési követelményeknek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A két lista részletes elemzését követően (lásd a Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére című jelentést [MTA, 2023]) elfogadásra a norvég adatbázis használatát ajánljuk azzal, hogy a Magyarországon megjelenő folyóiratokat külön, a listától függetlenül kezeljük. Ha a frissítés rendszerességét nézzük, a norvég lista kiszámíthatóbb, mivel az 1. kategória esetében évente háromszor, előre meghatározott időpontokban frissül, a finn lista frissítése a 0. és 1. kategóriák esetében viszont folyamatos, így annak mindig egy adott időpontban érvényes állapotát lehetne az MTMT-adatbázisra vetíteni. Ha a döntési kritériumokat vizsgáljuk, bár a finn adatbázis több szempontot vesz figyelembe, azok mégsem annyira egzaktak, mint a norvég nyilvántartás döntési kritériumai. Például a finn lista 1. kategóriájában az szerepel, hogy a publikációs csatorna feleljen meg az átláthatóság követelményének vagy hogy az a saját szakterületén releváns legyen. A norvég listában viszont az 1. kategória követelményei (van-e ISSN-/ISBN-szám, vagy nincs; van-e tudományos szerkesztőbizottság, vagy nincs; van-e szakértői bíráltatás, vagy nincs; publikálnak-e benne külföldi szerzők, vagy sem) könnyen megállapíthatók. A norvég lista (kerekítve) 38 ezer folyóiratot tartalmaz, a finn pedig 32 ezret, amelyek közös része 23 ezer folyóirat (2. ábra, felső harmad).10 Ebben a közös részben azok a folyóiratok szerepelnek, amelyekben a kutatók a leggyakrabban publikálnak. A folyóiratok meglepően nagy része, a norvég listában mintegy 5600 „0.” besorolású, a finn listában 6100 (14,7, illetve 19,1%), amelyek közös része hétszáz olyan folyóirat, amely nem felel meg az elvárható publikációs követelményeknek. Bizonyos fokig megnyugtató, hogy ezek nagyobb része nem szerepel sem a WoS-ban, sem a Scopusban.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2. ábra. A norvég és a finn listában található folyóiratok teljes száma, valamint ezeken belül a „0.” besorolásúak száma és aránya (felül). Középen és alul a Scopusban indexált, illetve a Q1 besorolású folyóiratok száma és ezeken belül a „0.” besorolásúak száma és aránya(a szerzők szerkesztése)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A listák Scopusban is megtalálható folyóiratai között a „0.” besorolásúak száma a norvég és a finn listában mintegy 1400 és 1700 (2. ábra, középső harmad), azaz az összes, a Scopusban nyilvántartott folyóirat 5,6, illetve 8,1%-a.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A 2. ábra alján megadtuk a Scopusban Q1 besorolású folyóiratok számát is, ezek érintettsége – várakozásunknak megfelelően – nagyon kicsi: a Q1-es folyóiratok mindössze 1,2, illetve 2,0%-a „0.” besorolású, de ez is száz körüli „0.” besorolású Q1-es folyóiratot jelent.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Érdemes megvizsgálni, hogy az egyes folyóiratokat a két lista mennyire minősíti azonosan. A számok azt mutatják, hogy a finn lista szigorúbb, a 23 ezer folyóiratból kerekítve 2000-t tekint „0.”-nak, a norvég pedig 1300-at. Ugyanakkor az 1300, a norvég lista szerinti „0.” besorolású folyóiratnak a finn csak kicsit több mint a felét (700‑at) sorolja „0.”-ba. A scopusos és a Q1-es folyóiratok esetében (2. ábra, középső és alsó harmad) az azonos módon „0.”-ba sorolt folyóiratok száma mindössze 200 és 6.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Azt javasoljuk, hogy (a nem magyar nyelvű és nem hazai kiadású) folyóiratok szempontjából a norvég listát fogadjuk el, pontosabban a listán „0.” besorolású folyóiratokban megjelent cikkeket javasoljuk az MTMT-ben kifogásolt gyakorlatot folytató folyóiratban közöltként megjelölni, és figyelmen kívül hagyni a különböző minősítésekben.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Újra hangsúlyozzuk, hogy nincs tökéletes lista, és a kiválasztott listában is számos szempont mérlegelése után hoztak a lista összeállítói többségi döntést. A döntés a jövőnek szól, és nem a múltban megszületett publikációkat kívánja értékelni. Azt javasoljuk, hogy a kutatók kapjanak mindig előzetesen tájékoztatást arról, hogy a norvég lista alapján mely folyóiratokat fogják az MTMT-ben megjelölni, és ezt a jelölést legkorábban két hónap csúszással élesítsék. (Azaz a folyóiratokat egy-egy intervallumban jelölik meg, ami változhat is.) Ilyen módon ezek a jelölések nem a szankcionálást, hanem a tájékoztatást és a jobb gyakorlatot szolgálják: a kutatók tartózkodjanak a megjelölt folyóiratokban való jövőbeli publikálástól.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az MTMT csak információt ad, de nem értékel. Az MTA-nak viszont javaslattal kell élnie, hogy az MTMT-ben megjelölt cikkeket hogyan vegyék a továbbiakban figyelembe.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

10. javaslat: Javasoljuk, hogy a megkérdőjelezhető publikációs gyakorlat miatt megjelölt folyóiratokban a megjelölést követően megjelent cikkek ne kapjanak „tudományos” besorolást, így jelenjenek meg az MTMT összefoglaló táblázatában, és ezek ne legyenek figyelembe véve sem az MTA doktora címnél, sem az akadémikusválasztásnál, sem az MTA pályázatainál, sem pedig a díjakra való jelölések esetében. Javasoljuk a hazai tudományos kutatásban és finanszírozásban érintett intézményeknek, hogy hasonlóképpen járjanak el.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A listára kerülést előzetesen nyilvánosságra hozzuk, ez jelzés arra, hogy kutatóink tartózkodjanak a megjelölt folyóiratokban való jövőbeli publikálástól. Ugyanakkor nem kívánjuk korlátozni az eljáró osztályok és bizottságok döntési szabadságát annak eldöntésében, hogy egy adott időszakban nem megfelelőnek ítélt folyóiratban előzetesen (vagy utólagosan) megjelent cikkeket az egyes döntéseknél milyen súllyal vesznek figyelembe.
 

Irodalom

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

ALLEA (2023): The European Code of Conduct for Research Integrity. Revised Edition. Berlin: ALLEA, ISBN 9783982356235, https://allea.org/wp-content/uploads/2023/06/European-Code-of-Conduct-Revised-Edition-2023.pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

CoARA (2022): Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). https://coara.eu/

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DORA (2012): Declaration on Research Assessment (DORA). https://sfdora.org/about-dora/

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az EU Tanácsa (2023): Council Conclusion – Higher-Quality, Transparent, Open, Trustworthy and Equitable Scholarly Publising. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9616-2023-INIT/en/pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

IAP (2022): Interacademy Partnership (IAP): Combatting Predatory Academic Journals and Conferences. https://www.interacademies.org/publication/predatory-practices-report-English

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Leiden Manifesto for Reserach Metrics (n. d.): Leiden manifesto for research Metrics. http://www.leidenmanifesto.org/

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

MTA (2023): Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére – az MTA ajánlásai az új típusú publikációs visszaélésekkel kapcsolatban. 2023. október 16. https://tinyurl.com/tcmvsba6

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (n. d.): Journal info Kanalregisteret. https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/KanalTidsskriftInfo.action

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Open Access (2023): Final Statement of the 16th Berlin OA Conference. https://openaccess.mpg.de/b16-final-statement

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Publication Forum (2022): Sustainability to Level 0 in 2023. https://julkaisufoorumi.fi/en/news/sustainability-level-0-2023

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wolfram, Dietmar – Wang, Peiling – Hembree, Adam et al. (2020): Open Peer Review: Promoting Transparency in Open Science. Scientometrics, 125, 1033–1051. DOI: 10.1007/s11192-020-03488-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-020-03488-4
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1 Kollár László és szerzőtársai cikke jelen szám 54–70. oldalain.
2 Balla Andrea és szerzőtársai cikke jelen szám 90–101. oldalain.
3 Fésüs László cikke jelen szám 82–89. oldalain.
4 Kollár László és szerzőtársai cikke jelen szám 54–70. oldalain.
5 Balla Andrea és szerzőtársai cikke jelen szám 90–101. oldalain.
6 A 16. Berlini Open Access konferencia közleménye megállapítja: „A nyílt hozzáférésről szóló tárgyalások révén a kutatói közösségek minden kontinensen láthatóbbá és költségmentesen könnyebben hozzáférhetővé teszik kutatási eredményeiket az olvasók vagy a szerzők számára, mindenki javára, akik gyorsabban kívánnak haladni” (Open Access, 2023).
7 10 2022 márciusában jelentette meg a Science Europe a gyémánt open access folyóiratok terjedését elősegítő cselekvési tervet, amelynek célja e folyóiratok kapacitásának növelése. 2025 szeptemberéig a DIAMAS-projekt keretében, az Európai Kutatási Térség számára magas színvonalú, fenntartható intézményi open access tudományos publikációs ökoszisztéma létrehozása a cél. Emellett fontos dokumentum az Európai Unió Tanácsa által 2023 májusában megjelentetett Higher-Quality, Transparent, Open, Trustworthy and Equitable Scholarly Publising című anyag (Az EU Tanácsa, 2023).
8 Vannak olyan folyóiratok, amelyeket a kutatói közösség jelentős része nem fogad el „tudományosnak”, jóllehet magas a hivatkozottságuk. Ilyen például a Sustainability (MDPI), amelynek besorolása WoS-ban Q2-es, a Scopus-ban Q1-es. Ugyanakkor 2022. májusi ülésén a norvég nemzeti publikációs bizottság úgy döntött, hogy figyelembe véve a különböző szakmai testületek javaslatait, a folyóiratot 2023-tól törli a jóváhagyott publikációs csatornák listájáról. Ugyanígy döntött 2022. szeptemberi ülésén a finn Publikációs Fórum is (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, n. d.; Publication Forum, n. d.).
9 Vidar Røeggen és Gunnar Sivertsen cikke jelen szám 135–142. oldalain.
10 A listák összehasonlítása 2023. június–július hónapokban történt.
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave