Cím:

Szerzőknek

A MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás) tartalombővítése keretében az Akadémiai Kiadó folyamatosan várja a kéziratokat a korszerű oktatásban használandó könyvek és jegyzetek publikálására.

A 2016-ban indított, immár több száz magyar nyelvű alapművet, összefoglaló kézikönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet tartalmazó MeRSZ online okoskönyvtár tudása messze felülmúlja a jelenleg ismert egyéb e-könyves megoldásokét. Minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt, a tartalmak nemcsak kereshetők, de jegyzetelhetők, hivatkozhatók is, és az online megjelenés a könyvek folyamatos frissítése mellett a jogosulatlan felhasználás ellen is lényegesen komolyabb védelmet nyújt.

A kifejezetten a tanulás, oktatás és kutatás céljára létrehozott és azóta is nagy erőkkel fejlesztett online okoskönyvtár tudása messze felülmúlja a jelenleg ismert egyéb e-könyves megoldásokét. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül, használatához mindössze egy böngészőre és internetkapcsolatra van szükség.

A rendszer kialakításakor a sokszor igen összetett struktúrájú, részletgazdag ábrákat, táblázatokat, képleteket, hivatkozásokat és más speciális elemeket tartalmazó szövegek jellegzetességeit szem előtt tartva arra törekedtünk, hogy a felhasználói igényeket minél hatékonyabban tudja kiszolgálni. A felhasználóbarát felület, az élményszerű megjelenítés és a tartalomban való gyors és kényelmes navigáció egyaránt ezt a célt szolgálja. A releváns információ pontos és gyors elérését akár a teljes adatbázis, akár egy-egy mű szövegében való keresés segíti. A rendszer emellett egyéni könyvjelzők és jegyzetek elhelyezését is lehetővé teszi.

Az online megjelenés lehetőséget teremt a könyvek frissítésére is, hogy a felhasználók mindig naprakész tartalmakat kapjanak. A dokumentumok letöltése helyett azok online szolgáltatásán alapuló modell egyszersmind a jogosulatlan felhasználás ellen is lényegesen komolyabb védelmet nyújt, mint a hagyományos e-könyves megoldások.

Az itt megjelent könyvek új, digitális kiadásnak minősülnek, ISBN-számot kapnak, illetve a Magyar Tudományos Művek Tárában is feltüntethetők, és idézeteket is lehet rájuk gyűjteni. A művek bekezdésszinten hivatkozhatók, az idézett szöveghely pontos bibliográfiai leírása egyetlen kattintással választható formátumban kimásolható vagy valamely hivatkozáskezelő programba letölthető.

A MeRSZ használóinak köre a szolgáltatás elindítása óta dinamikusan bővül. Az EISZ Nemzeti Program révén 2016-ban 6, 2017-ben 23, 2018-ban 40, 2019-ben pedig már 50 hazai és határon túli intézmény, köztük a legjelentősebb hazai egyetemek, könyvtárak és több kutatóintézet, múzeum IP-tartományából (illetve Shibboleth-azonosítással vagy VPN-nel tetszőleges külső helyszínről) bárki számára szabadon elérhető az adatbázis teljes tartalma. Az aktív felhasználók száma 2017-ben meghaladta 11 ezer főt, 2018-ra megkétszereződött, és azóta is hétről hétre nő. Az elérhető művek és a felhasználók számának bővülését jócskán meghaladó ütemben erősödik a használat is. Az első év néhány ezres kattintásszáma után 2017-ben 350 ezer, 2018-ban jóval 1 millió fölötti dokumentummegtekintést regisztráltunk.

A tartalombővítés során legfőbb szempontunk, hogy a felhasználók szükségleteit megismerve olyan művekkel töltsük fel az adatbázist, melyek (újra)megjelentetésével régóta adós a hazai tudományos könyvkiadás, illetve amelyek az egyes intézmények oktatási gyakorlatában fontos szerepet kapnak. Mindez a korábban megjelent, ám sok esetben már csak nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhető művek mellett új, ezután megszülető kézikönyvek, monográfiák, felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek publikálását is jelenti. Egyaránt célunk az értékmentés és a friss publikációk támogatása.

A MeRSZ-en csak rendezett szerzői jogi státuszú művek jelenhetnek meg, a tartalomszolgáltatás minden esetben a jogosultakkal (szerzőkkel, örökösökkel, más kiadókkal) kötött felhasználási szerződés alapján történik. Partnereinknek a befolyt előfizetési díjakból a használat alapján számított royaltyt, illetve a mű frissítése, átdolgozása esetén további egyszeri szerzői díjat kínálunk. A szolgáltatás 2019-ben az EISZ Nemzeti Program keretében 50 hazai felsőoktatási intézményben, könyvtárban, kutatóintézetben elérhető.

A megjelenő tartalmak digitális kiadásának minden költségét a Kiadó állja, ideértve a szerzőknek fizetendő royaltyt és frissítési díjakat is. Jelen felhívásunk új, még nem publikált művek kiadása mellett korábban már tetszőleges formában megjelent (szükség szerint korszerűsített) könyvek feldolgozását is célozza. A Kiadó közös felületen, egységes rendszerben kínálja a tartalmakat, de minden feltöltött mű önálló (az MTMT által is elismert) publikációnak minősül, és saját ISBN számot kap.

Amennyiben korábban már valamilyen formában megjelent művét tartalmi változtatás nélkül ajánlaná fel digitális publikálásra, a szerződéskötésen kívül nincs egyéb teendője. A feldolgozást nagyban felgyorsítja, ha a megjelentetni kívánt mű elektronikus (pl. tördelői forrásfájl, pdf, utolsó szerkesztett Word-fájl) – vagy annak hiányában egy fizikai – példányát rendelkezésünkre bocsátja. Új kéziratok és javított, átdolgozott kiadások esetén a kiadói munkafolyamat lényegében megegyezik a hagyományos könyvkiadásnál megszokottal.

Ha további kérdéseire a Gyakran ismételt kérdések között sem talál választ, írjon nekünk a mersz@akademiai.hu e-mail címre.

Ha már megjelent könyvet ajánlana a MeRSZ-be, kérjük ugyanitt jelezze nekünk.

Reméljük, hogy felhívásunk felkelti érdeklődését, és hamarosan szerzőink között üdvözölhetjük.