Cím:

Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.179.2018.6.20
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A színház és a pedagógia metszéspontjában található terület, amelyet az elmúlt huszonöt évben színházi nevelésnek, újabban színház-pedagógiának is hívunk, töretlenül terjed, növekszik, fejlődik, virágzik Magyarországon.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A kiadvány első felében három hiánypótló tanulmányt közlünk. Novák Géza Máté Alkalmazott színház Magyarországon című, átfogó írásából megismerhetjük a területünket „körülölelő” alkalmazott színház számos hazai műfaját és gyakorlatát. Az írás sorra veszi a színház önismereti és terápiás, szociális és közösségi, valamint for-profit és szervezetfejlesztési alkalmazásait. (Erről részletesebben a jelen számban, Novák et al. 843–850. oldal.) Golden Dániel Színház és nevelés Magyarországon című tanulmánya már szűkebb területünkre fókuszál. Az írás a színházi nevelés elmúlt évtizedeinek kritikai rekonstrukciójára vállalkozik, különösen fókuszban tartva a terminológia, a minősítés és a stratégia kérdéseit. Bethlenfalvy Ádám Színházi nevelési programoknemzetközi kitekintés című tanulmánya áttekinti a terület nemzetközi gyakorlatát. A szerző megerősíti azt, amit eddig csak sejtettünk: a hazai színházi nevelés és színház-pedagógia mind sokszínűségét, mind elterjedtségét, mind minőségét tekintve nemzetközi viszonylatban is az élvonalban van.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A kiadvány második felében közel féléves egyeztetési folyamat eredményeképpen létrejött javaslatcsomagot talál az olvasó. Három munkacsoport dolgozott párhuzamosan három javaslaton a színházi nevelési/színház-pedagógiai programok terminológiája, minősítése, valamint az ilyen programokat létrehozó szervezetek közös stratégiája kapcsán. Az egyeztetési folyamat alulról jövő kezdeményezés volt, az elmúlt években számos szakmai fórumon megfogalmazott kérdésekre próbált reagálni. Arra tettünk kísérletet, hogy a területünket évek óta foglalkoztató kérdésekre önszerveződéssel és széles körű szakmai vitával keressünk közös válaszokat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A 2017-es évben megvalósuló egyeztetési folyamat eredményeit: a mintegy kilencven szakember hozzászólásai alapján kialakult végleges javaslatokat a kötet második felében tettük közzé. A terminológia területén javaslat született a színházi nevelési/színház-pedagógiai programok műfajainak pontos elnevezéseire és azok definíciójára. Az ilyen programok minősítése kapcsán javaslat született egy olyan komplex, visszajelzés-alapú rendszerre, melyben szakemberek, pedagógusok és résztvevők egységes szempontok alapján tudják értékelni a programokat. A stratégiában a szakmaiság, a hozzáférhetőség, a képzés-kutatás és a források fejlesztési területén születtek konkrét vállalások, feladatok és ajánlások.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A záró tanulmány az előttünk álló feladatok mellett áttekinti a szakmát jelenleg leginkább foglalkoztató kérdéseket. A színházi nevelés és színház-pedagógia viszonyát leíró, egymással versengő modellekről is sok vita zajlik. Az elmúlt huszonöt évben volt, aki amellett érvelt, hogy a színházi nevelés olyan gyűjtőfogalom, amelynek része a színház-pedagógia is; mások épp az ellenkezőjét állították. Sokak szerint egymás mellett létező, esetleg kissé átfedő területekről van szó, és legalább ötféle javaslat van arra, hogyan lehetne a két területet szétválasztani. Továbbá van, aki amellett érvel, hogy a két fogalom szinonima.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A másik fontos kérdés, hogy területünk önálló diszciplína-e, vagy lehet-e az valamikor. Tisztán látszik, hogy a színházi nevelés és színház-pedagógia területére legalább nyolc jól elkülöníthető diszciplína – például a színháztudomány, a neveléstudomány, a pszichológia – van hatással, de hogy mindezek metszéspontjában egyszer létrejön-e önálló diszciplína, például a művelői által egységesen használt önálló terminológiával, ma még nehezen megjósolható.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

(Cziboly Ádám szerkesztő: Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv. Budapest: InSite Drama, 2017)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Cziboly Ádám

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

PhD, kulturális menedzser, drámatanár, InSite Drama
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Színházi nevelési és színházpedagógiai kézikönyv