Cím:

Van-e objektív külvilág, és megismerhető-e?1

Is There an Objective External World, and Is It Knowable?

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Nyíri Kristóf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

az MTA rendes tagja

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

nyirik@gmail.com
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A filozófia feladata elsősorban abban áll, hogy a tudományos kutatások mindenkori eredményeit az egyszerű emberek – az egyszerű művelt emberek – felé kommunikálja, és ezzel átalakítsa gondolkodásukat, képessé téve az egyszerű embert arra, hogy megbirkózzon a változó világgal, és a világról szóló tudásunk változásaival. Ezt a filozófiai feladatot ma leginkább a common-sense realizmus irányzata teljesíti. A józan ész realizmusa a világ egységének elvét vallja: az egyszerű ember úgy véli – és azt gondolja, hogy mindenki más is úgy véli –, miszerint egyetlen közös tárgyi világban létezünk valamennyi ma élő és valaha élt lénnyel, s e világ eseményei és állapotai függetlenek bárki gondolataitól és tapasztalataitól. A filozófia a mindenkori tudományos eredmények befogadása nélkül üres, viszont a tudomány filozófia nélkül vak. A tudomány érvényes adatokkal szolgál a világról, működő elméleteket állít fel ezen adatokat befogadandó, kísérletezik, előrelátásokat tesz, eszközök megtervezését segíti. De a tudomány nem ad világképet. Világképet – a tudományos elméleteket megszűrve és értelmezve – a filozófia ad. Kiemelendő a „világkép” kifejezésben a „kép” összetevő. A józan ész számára csak az képzelhető el, ami vizualizálható – a józan ész filozófiája, szükségképpen, egyszersmind képfilozófia.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

The task of philosophy, first and foremost, is to communicate the ever new results of scientific research to common people – common educated people – so as to modify their ways of thinking, enabling the common person to face the challenges of a changing world, and the changes in our knowledge of the world. This philosophical task is best fulfilled today by what is known as common-sense realism. Common-sense realism professes the principle that the world forms a unity: common people believe, and they believe everyone believes it too, that there is a single physical world common to us and all other people and sentient beings who are now alive or who have ever lived, and they believe that the world is made up of objects, events, and states of affairs that are independent of the thoughts and experiences of what the people have of it. Philosophy if not taking into account of the ever new results of science is empty, but science without philosophy is blind. Science delivers valid data about the world, constructs working theories to accommodate these data, conducts experiments, makes predictions, helps to design instruments. Science however does not give us a world-view. It is philosophy that – filtering and interpreting scientific theories – provides us with a world-view. In the expression ‘world-view’ the element ‘view’ should be emphasized. Common sense cannot imagine anything that cannot be visualized – the philosophy of common sense is, necessarily, also a philosophy of images.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: objektív külvilág, common-sense realizmus, világkép, vizualizáció
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: objective reality, common-sense realism, world-view, visualization
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.180.2019.1.2
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 
1 Nyíri Kristóf cikke csak nyomtatott formában, ill. letölthető PDF-ként olvasható. (A szerk.)
Van-e objektív külvilág, és megismerhető-e?