Cím:

Előszó

Preface

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bernáth László1, Tőzsér János2

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1PhD, tudományos segédmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Logika Tanszék, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

bernathlaszlo11@gmail.com

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

2PhD, tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

tozser.janos@btk.mta.hu
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Tudomány ünnepe rendezvénysorozat részeként az Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének Ismeretelméleti Kutatócsoportja szervezésében az MTA Könyvtárában 2018. november 16-án került sor A végtelen fogalmai című konferenciára. Jelen összeállítás e konferencia előadásainak írásos változataiból közöl válogatást.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

The conference of The Concepts of Infinity is organised as a part of the Celebration of Science at the Library of the Hungarian Academy of Sciences on 16th of November 2018 by the Epistemological Research Group of the Institute of Philosophy of Research Center for the Humanities. This collection contains a selection from the talks which were presented at the conference.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: analitikus egzisztencializmus, filozófiatörténet, fizika, fizikalizmus, határtalanság, matematika, mentális reprezentáció, végtelen
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: analytic existentialism, history of philosophy, physics, physicalism, infinity, mathematics, mental representations, infinite
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.181.2020.11.1
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Összeállításunk hét tanulmányt tartalmaz, melyek tematikusan három csoportra oszthatók. Három tanulmány filozófiatörténeti jellegű. Bekő Éva a végtelen fogalmának a hindu filozófiában betöltött szerepét vizsgálja; Pavlovits Tamás és Schmal Dániel a végtelen kora újkori felfogásait elemzi – különös tekintettel Descartes és Blaise Pascal gondolkodására. Két tanulmány az analitikus egzisztencializmus egyik központi témájához kapcsolódik. Komlósi Andrea azt a kérdést tárgyalja, hogy milyen hátrányai és előnyei lennének, ha végtelen sokáig vagy lényegesen hosszabb ideig élnénk, mint ma; Bernáth László pedig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehetne érvelni amellett, hogy csak egy véget nem érő élet lehet értelmes. A kötet két tanulmánya foglalkozik a matematikai végtelen fogalmával. Székely László a kései Ludwig Wittgenstein matematikai filozófiájának végtelenfogalmát rekonstruálja, és védi meg a legfontosabb ellenvetésektől. Végezetül E. Szabó László tanulmányában a matematikai végtelen olyan fogalma mellett érvel, amely egyedül kompatibilis a fizikalizmussal, azzal a metafizikai tézissel, hogy minden létező entitás fizikai természetű.
 
Előszó • Preface