Búvárkodás a természettudományokban. Vidéki gyerekegyetem nyári tábor a PEN-en

Touring Natural Sciences Rural Children’s Summer Camp at PEN
 
Gerencsérné Berta Renáta1, Barabás Enikő2, Bíró Ildikó3, Pozsgai Emília4, Nagy-Péterfi Rita5, Galambos Ildikó6
1PhD, tudományos munkatárs*, berta.r@sooswrc.hu
2tudományos segédmunkatárs*
3PhD, tudományos munkatárs*
4PhD, tudományos munkatárs*
5ügyvivő szakértő, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz
6PhD, tudományos főmunkatárs*
*Pannon Egyetem Mérnöki Kar Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ, Nagykanizsa
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A gyermekek természettudományi érdeklődésének felkeltésére, illetve fokozására a nagykanizsai Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ Gyerekegyetem Nyári Tábor elnevezéssel indított útjára egy tehetséggondozó programsorozatot az általános iskolás korosztály számára. A nyári tábor során a gyerekek egy héten keresztül tematikus napokon vettek részt, ahol kémiai, biológiai kísérleteket próbáltak ki, a természetben barangolva ismerték meg környezetük élővilágát, betekintést nyertek az ásvány- és gyógyvizek világába, valamint megismerkedtek a fenntartható fejlődés fogalmával. A tábor a tehetséggondozás egy kezdeti lépése, melyet a jövőben további foglalkozásokkal, szakkörökkel, előadássorozatokkal kívánnak bővíteni a kutatóközpont kollégái.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

To raise and enhance the interest for natural sciences in children, Ernő Soós Water Technology Research and Development Center in Nagykanizsa, southwestern Hungary started a talent management program called Children’s Summer Camp series for elementary students. For a week children participated in programs during a series of thematic days where they experimented with chemical and biological tests, exploring the wildlife of their environment and the natural world, gaining insight into the world of mineral and medicinal water and the concept of sustainable development. The camp is an initial step of the talent management, which will be expanded by colleagues from the Research Center in the future with further occupations, skills and series of lectures.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: tehetséggondozás, gyerekegyetem, nyári tábor, természettudományok
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: talent promotion, children’s university, summer camp, natural sciences
  
DOI: 10.1556/2065.179.2018.2.7
  

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Gyerekegyetem Nyári Tábor rendezvényt 2017 nyarán indította útjára a Pannon Egyetem Mérnöki Karán 2014 szeptemberében létrehozott Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ a nagykanizsai telephelyen. Célja a nyári táborral az volt, hogy a vidéki gyerekek számára a biológia, kémia, fizika, földrajz, víztechnológia területein minél többet mutathasson. A tudományok fontosságát, sokszínűségét, a kutatói élet szépségét érzékeltették mindezzel. A Gyerekegyetem Nyári Tábor a szokványostól eltérően, napközis tábor formájában került megrendezésre. A célcsoport az általános iskolai (7–12 év) korosztály tagjai voltak Nagykanizsáról és a vonzáskörzetéből.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A nemrégiben alakult kutatóközpont több tudománynépszerűsítő rendezvényen vett részt, úgy mint a Kutatók Éjszakája, Szakmák Éjszakája. A központ Nyílt Laboratóriumot működtet, mely lehetőséget teremt a tanulóknak a mindennapi kutatómunkába való betekintéshez, illetve maguk is részesei lehetnek a munkának, saját kísérleteket végezhetnek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Gyerekegyetem Nyári Tábor során a gyerekek egy héten keresztül tematikus napoknak lehettek részesei. Különböző előadások, bemutató kísérletek és saját maguk által elvégezhető kísérletek segítségével jutottak közelebb a tudományokhoz, továbbá alkalmi foglalkozásokon, kiránduláson vehettek részt (1. kép). A tábor végén pedig esküvel erősítették meg a „kis tudósok” a tudományos élethez való kötődésüket.
1. kép. Az első turnus résztvevői a Gyerekegyetem Nyári Táboron
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Pannon Egyetem hírnevét öregbítve a Gyerekegyetem Nyári Tábor már az általános iskolás korosztállyal is meg kívánta ismertetni a tudomány világát. A tábor résztvevői tizenöt-húsz fős csoportokba szerveződve vettek részt a foglalkozásokon. Az érkezés után a napok egyszerű testmozgással kezdődtek, majd Kutakodó foglalkozásokkal folytatódtak. A tábor fő témája a víz, a mindennapi életünk lételeme, mely nélkülözhetetlen mindenki számára, különösen a tiszta víz.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az első, a Földrajz napján a víz történeti áttekintésén túl a gyerekek megismerkedhettek a különböző víztípusokkal, megkóstolhattak különböző eredetű ásvány- és gyógyvizeket, természetesen a számukra megengedett mennyiséget nem túllépve. Különböző földtörténeti korokból származó kőzeteket és azokhoz kapcsolódó csiszolási technikákat ismerhettek meg, míg a tábor résztvevőinek a délutáni program kvízjátékkal és csillagdai látogatással telt.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A második, a Kémia napján a Kutakodó keretében a gyerekeknek volt lehetőségük önállóan végezni különböző „konyhai” kísérleteket, megismerkedhettek néhány kémiai folyamattal. Bár nagyon hiányoztak számukra a hanggal járó kísérletek (a robbanások), nagy érdeklődéssel figyelték az előadó által bemutatott tanári kísérleteket, és érdeklődő kérdéseket tettek fel a témával kapcsolatban. Azonban a következő foglalkozáson a hanghatású kísérletek sem maradtak el, ahol tűzzel kapcsolatos bemutató kísérletekben volt részük (3. kép). Megismerkedhettek a mikroszkópos biológia szépségeivel, ahol különböző típusú vizekben fellelhető élőlények mozgását és előfordulását figyelhették meg. A fárasztó Kutakodó foglalkozások után a gyerekek kipihenhették magukat egy, a témához kapcsolódó mozifilm megtekintésével.
 
2. kép. Kémiai kísérletek
 
3. kép. A fütyülő palack kísérleti bemutatása
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A harmadik nap a Technológia napja volt, melynek keretében különböző, a víztisztításban használt berendezésekkel, technológiákkal ismerkedhettek meg a résztvevők (4. kép). Betekintést nyertek a kutatás során használt hagyományos és membrános technológiákba, valamint a közelben található használt víz tisztítását maguk is elvégezhették egy multimédia szűrő segítségével. A délutáni csapatvetélkedők kovácsolták és építették a csapatokat a kiránduláshoz és a további napokhoz.
 
4. kép. A víztisztításban alkalmazott technológiák ismertetése
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A negyedik (Biológia napja) és az ötödik nap (Zöld nap) a természetben és a környezettudatosság jegyében zajlott, ugyanis a negyedik napon került sor a közeli tó élővilágának és az ott található élőlényeknek a megismerésére, valamint erdei kirándulásra (5. kép). A délután folyamán előkészületek zajlottak egy Környezettudatos nevelés című videó elkészítéséhez, melynek bemutatására a záró napon került sor. Az utolsó napon a társadalmi felelősségvállalásról hallhattak ismertetőt a résztvevők, illetve ezzel kapcsolatos kvízjátékok zajlottak. A délutáni gyereknap (ugráló, vízibomba, szökőkút), családi piknik alkalmával pedig sor került a „kis tudós” avatásra, az oklevelek és az úti csomagok átadására.
 
5. kép. A vízi élővilág tanulmányozása szabad szemmel
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A tábor finanszírozását segítette a szülők befizetésén túl az egyetem mellett működő Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány, valamint a Nagykanizsai Kampusz kollégái. A laboratóriumi munkához a hallgatói laboratóriumokat a Nagykanizsai Szakképzési Centrum biztosította. A helyi kis-, közép- és nagyvállalatok, a városi vezetőség támogatása és segítsége is hozzájárult a tábor sikeréhez.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A kéthetes turnusban közel száz vidéki gyermek vett részt anélkül, hogy a tábort reklámozták volna. A feladatok kivitelezésében, az előkészítő munkálatokban húsz kolléga segítette a munkát. A foglalkozások, kísérletek megtartása az előadón kívül több dolgozó és hallgató segítségét igényelte.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Gyerekegyetem Nyári Tábor az oktatóknak és a programban részt vevő segítő kollégáknak igazi kihívás volt, hisz a megszokott egyetemi korosztályhoz képest teljesen más életkorú hallgatókkal kerültek kapcsolatba, ami új módszereket igényelt. Nagyobb felelősség hárult rájuk, a tudományos magyarázatokat a kisgyerekek nyelvén kellett elmagyarázni, ami szintén kihívást jelentett a számukra.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A tábor végén a gyermekek és a szülők megelégedésére, pozitív visszajelzések sorozatára alapozva, a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők úgy döntöttek, hogy a tábort a következő években is megszervezik, melyet előregisztrációval el is indítanak. A szülői vélemények közül egyet kiragadva: „Kedves Szervezők, Oktatók és Mindenki, aki részt vett a tábor kivitelezésében! A Gyermekeim nevében is szeretném megköszönni ezt az élményekben gazdag, szuper hetet! Már most tervezik a jövő évi részvételt!”

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A természettudományos érdeklődés kibontakozására elindítanak továbbá egy év közbeni tudományos sorozatot Vidéki Mindentudás Egyeteme címmel, melyet kibővítenek a középiskolás és felnőtt korosztályra is. Az egyetemi életre való felkészüléshez pedig egy felkészítő kurzus keretében adnak lehetőséget a kémia, biológia és informatika szakterületein.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Összefoglalva: A Gyerekegyetem Nyári Tábor egy élményekkel teli programsorozat az általános iskolás tanulók számára, akikből a jövő tudósai kerülhetnek ki. Nemcsak a férőhelyek azonnali betöltése, hanem a pozitív visszajelzések is arra engednek következtetni, hogy hasonló rendezvényekre igenis nagy igény van hazánkban. A tapasztalatok alapján néhány apró módosításon kívül lényegi változtatás, átalakítás nem szükséges, a tábor tematikája megállja helyét a tudományos életre való felkészítésben. A szervezők büszkék arra, hogy a felnövekvő generáció számára élményekben gazdag programot nyújthattak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Köszönetüket fejezik ki a Pannon Egyetem Mérnöki Kara vezetőségének, a Nagykanizsai Kampusz kollektívájának, a Nagykanizsai Megyei Jogú Város vezetőségének, a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványnak, a Nagykanizsa Szakképzési Centrumnak, valamint a Netta Pannoniának, az Íz Birodalomnak és a támogató kis-, közép- és nagyvállalatoknak. A dolgozók, hallgatók és kedves munkatársak önzetlen és odaadó munkáját is dicséret illeti.
 
delete
close
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
MeRSZ+ előfizetés szükséges.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
MeRSZ+ előfizetés szükséges.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   KEDVENCEIMHEZ ADÁS

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   MAPPÁBA RENDEZÉS

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   KIVONATSZERKESZTÉS

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   FOLYAMATOS GÖRGETÉS

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave