Cím:

Nem a mennyiség, hanem a minőség számít

It’s Not Quantity but Quality is What Matters
 
Náray-Szabó Gábor
az MTA rendes tagja
narayszabo@yahoo.com
 
Összefoglaló
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Nem csökkent, hanem nőtt az akadémiai kutatóintézet-hálózat tudományos teljesítménye az átszervezés óta. Ezt igazolja a közölt publikációk növekvő kumulált idézettsége.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Performance of the institutes of the Hungarian Academy of Sciences did not decrease, but rather have increased since the reorganisation. It has been proven by the increasing cumulative number of citations to their publications.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: MTA kutatóintézet-hálózat teljesítménye, átszervezés, idézettség, minőség
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: HAS institutes’ output, reorganisation, citations, quality
  
DOI: 10.1556/2065.179.2018.2.11
  

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Magyar Tudomány 2017/9. számában Vincze Imre azt állítja, hogy jelentős csökkenés tapasztalható az akadémiai kutatóintézet-hálózat tudományos teljesítményében (Vincze, 2017). Ő a teljesítményt a tudományos publikációk számával méri, ennek csökkenése tehát a teljesítmény csökkenését jelenti. Én viszont úgy gondolom, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít, amit manapság széles körű konszenzus alapján a közleményekre kapott idézetekkel lehet jellemezni. Az MTA intézeteinek éves beszámolójában (URL1, „A kutatóhely főbb mutatói, Hatástényezős és idézettségi mutatók”) szereplő számokat felhasználva látható, hogy a három tudományterületen működő MTA-intézetek kutatói által közölt cikkekre kapott idézetek száma az átszervezés kezdete, 2012 óta folyamatosan nő (lásd 1–3. ábra).
 
1. ábra. A matematika és természettudományok területén működő hét intézet tudományos publikációira kapott összes idézetek száma (fent), az ATOMKI és a Wigner Intézet nélkül (lent)
 
2. ábra. Az élettudományok területén működő négy intézet tudományos publikációira kapott összes idézetek száma
 
3. ábra. A társadalomtudományok területén működő négy intézet tudományos publikációira kapott összes idézetek száma
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A növekedés a természettudományok esetében akkor is megállapítható, ha kihagyjuk a CERN-nel együttműködő két intézet teljesítményét, mely külön elbírálást igényel.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A mennyiségi csökkenés jelentős minőségi javulással járt, a kutatók színvonalasabb cikkeket írtak, ezt jelzi a növekvő idézetszám.
 
Irodalom
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Vincze I. (2017): Jelentős csökkenés az akadémiai kutatóintézet-hálózat tudományos teljesítményében. Magyar Tudomány, 178, 9, 1114–1117. http://www.matud.iif.hu/2017/09/13.htm
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 
Nem a mennyiség, hanem a minőség számít