Cím:

Előszó

Preface

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Korinek László

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

az MTA rendes tagja, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

laszlo.korinek@gmail.com
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.181.2020.5.1
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A bűnözés látszatra állandóan jelen van az életünkben – legalábbis a média révén. A politikusok és a kriminalitás kezelésével foglalkozó intézmények képviselői is gyakran keltik azt a – hamis – látszatot, hogy a törvényszegések egyszerű megoldásokkal (például több rendőr szolgálatba állításával) visszaszoríthatók. Ebből az átlagember számára az a következtetés vonható le, hogy az élet- és vagyonbiztonság megfelelő oltalmazása csupán elhatározás kérdése. Ha tehát a helyzet rosszabbodik, akkor a megfelelő döntések meghozatalában – illetőleg azok elmaradásában –, továbbá a rossz előkészítésben kell keresni az okokat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A helyzet ennél bonyolultabb, ugyanis számtalan kutatás, erőfeszítés próbálkozott és próbálkozik ma is a bűnözés visszaszorításával. A jelenleg legdivatosabb biztonsági elméletek és a kockázati társadalom felismerései ellenére az a hétköznapi igazság, hogy az embereket elsősorban és közvetlenül a bűnözés tradicionális – tegyük hozzá, mind ez idáig megoldatlan – problémái foglalkoztatják. Ebből a megoldatlanságból akár a kriminológia több évszázados erőfeszítéseinek kudarcára is lehetne következtetni. Egy ilyen elmarasztalás azonban igazságtalan volna. Ahogy az orvostudomány nem felelős a betegségek létezéséért, sőt az újabb kórok megjelenéséért, úgy nem róható fel a bűnözés kutatóinak sem a jelenség fennmaradása. Tekintve, hogy a halált nem lehet megúszni, ez a sajnálatos körülmény még nem elegendő ok arra, hogy megszüntessük az egészségügyi kutatásokat mint eleve reménytelen vállalkozásokat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az alább következő hat esszé a kriminológia, a rendészettudomány, a kriminalisztika, a büntetőjog, a büntető eljárásjog és a büntetés-végrehajtás legkiválóbb magyar elméleti (és részben gyakorlati) művelői tollából származik. Tanulmányai­kat együtt olvasva ízelítőt kaphatunk arról az összetett, gyakran önmagával is kritikus mechanizmusról, amit bűnözéskontrollnak hívunk.