Cím:

Akadémiánk és az információs világ

Our Academy and the World of Information

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Vámos Tibor

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

az MTA rendes tagja, professor emeritus, MTA SZTAKI

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

vamos@sztaki.mta.hu
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Villámnézet az információs világ és akadémiánk viszonyairól, az emberi tényezőkkel kapcsolatos legfontosabb feladatokról és a robotvilágról szóló hisztériákról.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A short flash on the relation of our Academy and the World of Information, on the most important tasks concerning the human aspects and the world of robots hysteria.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: információs világ, emberi tényező, automatizálás, mesterséges intelligencia
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: world of information, human factor, automatization, artificial intelligence
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.179.2018.7.2
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kibernetika? Burzsoá áltudomány, ezzel kezdődött a válasz a szovjet birodalomban arra az Amerikában elindult történelmi forradalomra, amelynek jelentőségét, méreteit ott sem tudták felmérni, ahol elkezdődött, és azok sem, akik megalapozták.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A feleszmélés errefelé körülbelül egy évtized késéssel indult, a rendszert időnként rázogató reformmozgalmak során. Itthon nem sokkal 1956 első tanulságainak bátortalan és ellentmondásos emésztése idején, nem véletlenül az Akadémián és az ipari vezetés reformköreiben. Az utóbbi egy másik, többé-kevésbé jól feldolgozott történet, amely néhány nyugati számítógép importjával és az azok körül gyülekezőkkel indult, a mienk a Rákosi-börtönből szabadult Tarján Rezsővel és a csodásan forgó agyú Kalmár Lászlóval, majd egy kibernetikai kutatócsoport alakításával. Itt hamar összegyűltek a nagyra hivatott ifjú tehetségek, akik messze látóan érezték a máig kibontakozó fejlődést, így az operációkutatásban, azaz a folyamatok optimális tervezésében úttörő Prékopa András, majd Kornai János, a nyelvészetben Kiefer Ferenc, a szoftvereknél Dömölki Bálint. A későbbi évek sok és értékes alkotócsapata kapcsolódott hozzájuk, itt töltötték tanuló éveiket. A korai szellemi pezsgést mutatja, hogy az őstörténet naiv számítógép-építési kísérlete mellett még zenei struktúraelemzés is született. Az akadémiai intézménylétesülés a SZTAKI (Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet) és a KFKI (Központi Fizikai Kutatóintézet) kereteiben teljesedett ki.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Meg kell jegyeznünk, hogy ezeknek az új diszciplínáknak a helyei Akadémiánkon még mindig nem teljesen elfogadottak, ezért is fontos a most induló interdiszciplináris kezdeményezés, amelyben a történet feldolgozott anyagainak gyűjtése és újraértékelése fontos feladat a lemaradásaink és további lehetőségeink vizsgálatában.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Szerintem ezekben a ma és főleg a közel-holnap legnagyobb kérdése az emberi szerep. Ma ez két póluson jelentkezik, a szakemberhiányban és a ma már igényesebb feladatok elvégzésére alkalmatlan underclass milliós tömegében. A holnap, azaz a közvetlenül következő néhány évtized kegyetlenebb és kegyesebb lehet. Az automatizálás feltartóztathatatlan technológiai és minden tevékenységet érintő folyamata kiszorítja a társadalmak többségét mai munkakörülményeiből, és közben változó feladatokat teremt egy egyfelől szórakoztató és szórakozó világnak, másfelől a mély tartalmú humán szolgáltatásoknak. Mindez már ma meg kell hogy mozgassa a természettudományok és a társadalomtudományok újonnan alakuló egészét.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ahogy a politikában, úgy ebben is felmerülnek figyelemelterelő nézetek. Sokszor igen tekintélyes, alkotó tudósok is beleesnek a tömegcsábító érdekesség és híresség csapdájába. A rém az embereket először csak helyettesítő, majd felülmúló, pusztító robot és annak mesterséges intelligenciája. A mítoszok és egyéb fantazmagóriák eljövendő világát nehéz logikai módszereinkkel kizárni. Részben elegendő, ha ezeket a bizonyíthatatlanság agnosztikus válaszával határoljuk el valós teendőinktől. Van sok ellenérvünk is, hiszen az ember és a gép két nagyon különböző fejlődés eredménye, az egyik az evolúció sok millió éves, izgalmasan összetett, jóval, rosszal kevert és azokat őrző szülötte, a másik egy korának válaszoló célszerkezet. Az agykutatás majdnem naponta tár fel újabb és újabb olyan bonyolultságokat, amelyek a belátható időben elérhető gépi reprezentációk számosságát messze meghaladják. Ezekben a számszerűségekben, a bonyolultságok becsléseiben is elengedhetetlen és szerencsére megállíthatatlan a kutatói kíváncsiság és eszközfejlődés.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A mai, útválasztásokat tükröző mítoszoknak is ősiek a gyökerei. Az egyik a Gólem, a félelmetes (a horrorfilmekben), a másik az Afrodité-kultusz körül alakult ideálkép, Pygmalion, Páfosz és Galatea története, a művészi alkotás csodájáé, a szépségé és a szerelemé, meg a máig élő kultúrvárosé. A mítosz Gólemét a bölcsesség egy mozdulattal megsemmisítette, a maiakat nehezebb lesz.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Mindennek feltétele a közös nyelv. Ma még egy-egy diszciplínán belül is nyitott probléma, akadálya az együttműködéseknek, a részeredmények kölcsönös felhasználásából építkező tudásnak. Találkozzunk megértéssel!
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Akadémiánk és az információs világ