Cím:

Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok

I. Motorbenzinek és II. Dízelgázolajok
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.179.2018.7.19
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok tankönyvsorozat új kiadásának első kötete az I. Motorbenzinek és második kötete a II. Dízelgázolajok címmel a közelmúltban jelentek meg (2014, 2016) második, bővített és teljesen átdolgozott kiadásban. Az új tankönyvsorozat tervezett további kötetei: III. Alternatív motorhajtóanyagok, IV. Sugárhajtómű üzemanyagok, V. Belsőégésű motorok kenőanyagai.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A sorozat szerkesztője, Hancsók Jenő egyetemi tanár, okleveles vegyészmérnök, euromérnök (FEANI, Párizs), az MTA doktora, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Szabványügyi Testület szakértője. 2015-ig a Nemzeti Akkreditáló Testület külső szakértője. Öt tankönyv, négy szakkönyv, továbbá közel kilencszáz tudományos közlemény és előadás szerzője, illetőleg társszerzője; tizennégy, a vegyiparban részben megvalósított magyar, európai és világszabadalom egyik alkotója; 237 hallgató diploma-, szakdolgozat, diplomaterv és harminckilenc tudományos diákköri dolgozat (nyolc fő országos I–III. helyezett), továbbá tizenöt sikeresen teljesített PhD-cselekmény témavezetője.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az I. Motorbenzinek és II. Dízelgázolajok kötetek szerzői kollektívájának tagjai közül Hancsók Jenő professzor az egyes fejezetek szakmai elkészítését végezte, míg tanítványai és kollégái, Eller Zoltán, Kriván Eszter és Sági Dániel okleveles vegyészmérnökök feladata elsősorban a kéziratok gondozása, és azok megjelentetéshez való előkészítése volt.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A I. Motorbenzinek kötet első fejezete a mobilitást mint a fenntartható fejlődés egyik alappillérét és kapcsolatrendszereit mutatja be. Ezen belül az egyes alfejezetek tartalmazzák a közlekedés és az áruszállítás tárgyi eszközeit és azok elterjedését, az energiaforrások korszerű rendszerezését, a közlekedés és a szállítás energiaigényét, a belsőégésű motorok környezetbarát és humánbiológiailag is megfelelő minőségű motorhajtóanyagaival szemben támasztott mennyiségi igények alakulását. Továbbá a hagyományos és újabb követelményeket, majd a motorhajtóanyagok osztályozási lehetőségeit. Ezt követően röviden áttekintik a benzinüzemű motorokat, azok csoportosítási lehetőségeit, károsanyag-kibocsátásuk szabályozási lehetőségeit, továbbá ezen belül a nemzetközi előírásokat (gépjármű- és motorgyártók előírásai, irányelvek, szabványok, rendeletek stb.).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A második fejezet a motorbenzinek előállításával foglalkozik. Ezen belül a keverőkomponensekkel és keverésükkel, illetőleg az adalékokkal. Ennek keretében részletesen tárgyalják a motorbenzinek keverőkomponenseinek célirányos előállítási lehetőségeit a kőolajiparban, a különböző szétválasztó és átalakító eljárásokat (mint például a desztilláció, a kéntelenítés, a paraffinok alkilezése olefinekkel, az oxigéntartalmú vegyületek szintézise, a paraffinok izomerizálása, a benzinreformálás, a fluidkatalitikus krakkolás stb.), továbbá ezek kapcsolatrendszerét.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az egyes eljárások tematikusan és logikusan felépített tárgyalásmódja (cél, szükségesség; nyers- és/vagy alapanyagok; kémia – reakciók és mechanizmusok, termodinamika stb. –; katalizátor(ok); műveleti paraméterek; általános és speciális elvi technológiai vázlatok; cél- és melléktermékek, valamint azok minőségi jellemzői és felhasználása stb.) a könnyű megértést szolgálja. A különböző eljárások során nyert benzináramok keverésének, valamint e művelet szabályozási és irányítási műveleteinek rövid bemutatását követi a motorbenzin-adalékok ismertetése, amelyek alapvetően a késztermékek végső minőségének beállítására szolgálnak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A harmadik fejezet a motorbenzinek jellemző tulajdonságainak hatásait foglalja össze a motorra, az egész gépjárműre és a környezetre. Ehhez szorosan kapcsolódnak az utóátalakító katalizátorokat és hatásaikat (4. fejezet), a motorbenzinek és motorolajok kölcsönhatásait (5. fejezet), továbbá a motorbenzinek kezelését, tárolását és elosztását (6. fejezet) tárgyaló fejezetek. A szerzők külön fejezetben ismertetik a dugattyús motorral szerelt repülőgépek motorhajtóanyagainak működtetésére alkalmas, speciális igényeket kielégítő benzineket. Végül jövőképet festenek, bemutatva a motorbenzinek fejlesztési tendenciáit.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A II. Dízelgázolajok kötet első fejezete – az I. Motorbenzinek kötethez hasonlóan – a mobilitást mint a fenntartható fejlődés egyik alappillérét és kapcsolatrendszereit mutatja be. A második fejezet az energiaforrások korszerű rendszerezését, azok rendelkezésre állását, felhasználását, elsődleges források (kőolaj, földgáz, kőszén, nukleáris és alternatív energiák) szerint csoportosítva, a világ, az USA, EU és Magyarország tagolásban. A harmadik, főfejezet a szárazföldi mobilitás megvalósulását mutatja be, ezen belül a meghajtási módokat és elterjedésüket, a mobilitás tárgyi eszközeinek származtatott energiaforrásait, a közlekedés és a szállítás energiaigényét, a belsőégésű motorok környezetbarát és humánbiológiailag is megfelelő minőségű motorhajtóanyagaival szemben támasztott mennyiségi igények alakulását, valamint a hagyományos és újabb minőségi követelményeket, majd a motorhajtóanyagok osztályozási lehetőségeit. A negyedik fejezetben röviden áttekintik a Diesel-üzemű motorokat, azok csoportosítási lehetőségeit, fejlesztésük főbb lépéseit és a további korszerűsítések lehetőségeit.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az 5. fejezetben a Diesel-motorok működtetésére alkalmas kőolajalapú és alternatív forrásból származó hajtóanyagok összefoglaló bemutatása után a 6. fejezetben a dízelgázolajokat, ezen belül az azokkal szemben támasztott követelményeket, a minőségszabályozás közvetlen (emissziós előírások) és közvetett útjait (direktívák, szabványok, gépjármű- és motorgyártók előírásai stb.) ismertetik. A hetedik fejezet a dízelgázolajok kőolajalapú előállításával foglalkozik. Ennek keretében részletesen tárgyalják a dízelgázolajok keverőkomponenseinek célirányos kőolajipari előállítási lehetőségeit, a különböző szétválasztó és átalakító eljárásokat (mint például a desztilláció, a kéntelenítés, az aromástelítés, az n-paraffinok szelektív hidrokrakkolása és/vagy izomerizálása, a hidrokrakkolás, a fluidkatalitikus krakkolás, a maradékok feldolgozása stb.), továbbá ezek kapcsolatrendszerét. Az egyes eljárások tárgyalásmódja (lásd a Motorbenzinek tankönyvnél) tematikusan és logikusan felépített; rendszerszemlélete segíti a könnyebb megértést.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az ezt követő 8. fejezet a dízelgázolajok adalékolását mutatja be. Ennek keretében annak szükségességét és jelentőségét, a főbb adalékok hatásmechanizmusát és alkalmazási koncentrációit, továbbá az adalék-kompozíciókat ismerteti. A 9. fejezet röviden a dízelgázolajok keverésével, valamint e művelet szabályozási és irányítási műveleteivel foglalkozik. A 10. fejezet a dízelgázolajok jellemző tulajdonságainak hatásait foglalja össze a motorra, az egész gépjárműre és a környezetre. Ehhez szorosan kapcsolódnak a dízelgázolajok és motorolajok kölcsönhatásait (11. fejezet), utóátalakító katalitikus rendszereket és hatásaikat (12. fejezet), továbbá a dízelgázolajok kezelését, tárolását és elosztását (13. fejezet) tárgyaló fejezetek. A könyv ismeretanyagát a dízelgázolajok fejlesztési tendenciáinak felvázolása zárja.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A tudományos igényességgel készített tankönyvek – korunk korszerű műszaki követelményeit kielégítve – lehetővé teszik a tématerület átfogó ismereteinek magas színvonalú elsajátítását, mind a jelenleg tanulmányaikat végző egyetemi hallgatók, mind pedig a korábban diplomát szerzett gazdasági-, gépész-, közlekedési, vegyész- és agrármérnökök, energetikai mérnökök, továbbá motorhajtóanyagok kereskedelmével foglalkozó, valamint vám- és pénzügyőri teendőket ellátó szakemberek részére is.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

(Hancsók Jenő – Eller Zoltán – Kriván Eszter: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok. I. Motorbenzinek, Veszprém: Pannon Egyetem Kiadó, 2014, 543 o. és Hancsók Jenő – Eller Zoltán – Sági Dániel: Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok. II. Dízelgázolajok, Veszprém: Pannon Egyetem Kiadó, 2016, 654 o.)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Holló András

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

PhD, MBA, MOL Nyrt., DS Kutatás-Fejlesztés, DS Innováció szenior szakértő
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Korszerű motor- és sugárhajtómű üzemanyagok