Vérvonal

Bloodline

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hay Diána1, Korinek László2

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1 igazgató, MTA Könyvtár és Információs Központ Akadémiai Levéltár

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2 az MTA rendes tagja, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Általános Jogi Kar
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A szerzők az akadémikusokra vonatkozó információk gyűjtésének új módszerét mutatják be. Ennek segítségével egy olyan adatbázist készülnek összeállítani, mely a reformkori elődöktől a mai tudósokig egyfajta BIG DATA-adattárat hozna létre a Magyar Tudományos Akadémia személyekre lebontott előtörténetéről.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The authors present a new method for gathering pieces of information related to the Members of the Academy. They are going to compile a data basis serving as a BIG DATA storage covering the history of the Hungarian Academy of Sciences based on the data on scholars from the predecessors of the Reform Age up to the present academics.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kulcsszavak: adatbázis, BIG DATA, elődök
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Keywords: data basis, BIG DATA, predecessors
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.181.2020.9.11
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

„Ha messzebbre láthattam, annak az volt az oka,

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

hogy óriások vállán álltam.”

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Isaac Newton
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Király Tibor akadémikustársunk 100. születésnapjára készülve, a IX. osztály tagjaként én kaptam a megbízást, hogy a jubiláns számára valami eredeti és emlékezetes ajándéktárgyat gondoljak ki. Tekintve, hogy az ünnepelt 70., 80. és 90. születésnapjára már született tisztelgő kötet, így ez a megszokott ajándék nem jöhetett számításba. Harmathy Attila tagtárssal beszélgetve felmerült egy napilap méretű mappa készítése, amelynek tartalmát, mondanivalóját rám bízta.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A 2007-es akadémiai taggá történt megválasztásomkor Király Tibor volt az egyik ajánlóm. A sikeres választás után megkérdeztem tőle, hogy őt ki javasolta. Eörsi Gyula volt a válasz. Tovább firtatva Eörsi ajánlóját, ezt már nem ismerte a jubiláns. Valójában innen jött az ötlet, hogy azzal kedveskedjem az ünnepeltnek, én bizony megpróbálom felderíteni nemcsak ezt a személyt, hanem – ameddig csak lehetséges – az ajánlók ajánlóinak ajánlóit. S majd ezt, a várhatóan piramisformát megrajzoltatom, és az ünnepségen ezzel fogunk örömet okozni az immár száz évet maga mögött tudó, s akadémiánk aranyérmével ékesített tudóstársunknak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jelen közleményünk második részét író szerzőtársamban, Hay Diána Akadémiai Levéltár igazgatóban értő, segítőkész és főleg kitartó segítőtársra leltem. Az igazgató asszony nagy hozzáértéssel és kitartó munkával megtalálta azokat a forrásokat, melyekkel vissza tudtunk menni az időben, egészen akadémiánk kezdeteiig, a reformkorig. Az általa összeállított és Király Tibor elődeire nézve összegyűjtött ábrát láthatja a tanulmány végén a kedves olvasó.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Engedjék meg, hogy kiemeljem ennek a mindannyiunkhoz szóló üzenetét. Voltaképpen azt sikerült egy konkrét személyre nézve felkutatni, hogy milyen szerteágazó szálakon juthatunk el a kiváló elődök nagy sokaságához. Megláthatjuk, milyen nagy hírű ősök aktuális utódai vagyunk, s ki-ki átgondolhatja, hogy ezek példái milyen felelősséget rónak ránk. Mi az az érték, amit tudatosítani kell magunkban.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ugyanakkor azt is láthatjuk, elérkezett a pillanat, hogy a jelenkori számítástechnikai fejlettségünk birtokában egy BIG DATA-adattárat hozzunk létre akadémiánk személyekre lebontott előtörténetéről. Egy olyan adatbázist, amelynek összeállítása után – akár egy gombnyomással – ki-ki megtudhatja, hogy kiknek a munkásságát örökölte, s viszi tovább.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Nagy örömömre szolgált, amikor a felmenők között megláttam Finkey Ferenc koronaügyészt, Concha Győző MTA alelnököt vagy Wlassics Gyula kultuszminisztert, de az igazi meglepetés az volt, hogy a legkorábbi szinten Vörösmarty Mihály vagy Deák Ferenc nevét olvashattam.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tisztelt Olvasó! Tisztelt Tagtársak! Most, amikor akadémiánk nem könnyű hónapok után keresi megváltozott szerepkörében a helyét, talán erőt és lendületet ad, ha felismerjük annak a láncnak hosszát és főleg erősségét, amelynek mi is aktuálisan egy-egy szemei vagyunk. Persze ehhez az kell, hogy Winston Churchill szavaival élve „ugródeszkaként és ne díványként” tekintsünk a múltunkra.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az Akadémiai Levéltár munkatársai már az alapítás (1964) után felismerték, hogy az akadémikusokra vonatkozó információk gyűjtése fontos feladat. Ezért a megválasztott akadémikusokról dossziékat készítettek, és ebben gyűjtötték azokat a dokumentumokat, amelyek a leadott levéltári anyaggal beérkeztek. Így kerültek be a dossziékba az Akadémiai Almanachok szerkesztésekor keletkezett válaszlevelek, korrektúrák, fényképek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kilencvenes években felmerült, hogy jó lenne rendszerezni ezt az anyagot, és az információkat számítógépen is rögzíteni. Ezt erősítette az is, hogy az 1975-ben megjelent könyvtári kiadvány, A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–1973 (szerk. Fekete Gézáné) csak 1973-ig adott információt a megválasztott akadémikusokról. Így készítettünk egy mintaűrlapot, amelyen a következő adatok szerepeltek.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Név

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

születés–halálozás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

foglalkozás, tudományág

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Aktuális tudományos osztály

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

MTA tagsága:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

kandidátus: dátum, tudományszak

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

doktor (tudományok doktora, MTA doktora): dátum, tudományszak

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

levelező tag: dátum, tudományos osztály (hová tartozott megválasztásakor)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

rendes tag: dátum, tudományos osztály (hová tartozott megválasztásakor)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

levelező tag

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

rendes tag

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Disszertációk, székfoglalók címe:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

kandidátus:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

doktor (tudományok doktora, MTA doktora):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

levelező tag (felolvasás, elhangzás ideje is):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

rendes tag (felolvasás, elhangzás ideje is):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

akadémiai tisztségek:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Irodalom, megemlékezés:
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ezeken kívül még egy táblázat is szerepel azokról az iratokról, amelyek az Akadémiai Levéltárban az adott akadémikusra vonatkoznak (életrajz, kinevezés stb.).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Sajnos annyi időnk nem volt, hogy minden akadémikust felvigyünk egy ilyen Word-dokumentumba, de amikor 2000-ben a készülő háromkötetes A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 című lexikon munkáiban részt vettünk, akkor az élőkről készítettünk adatlapot. Később ezt feltöltöttük az 1945 után meghalt akadémikusok anyagával (természetesen nem mindenkiről tudtunk készíteni teljes adatlapot, de az alapadatokat: a nevet, születést–halálozást és az akadémiai tagságot mindenkinél kitöltöttük). A következő években készítettünk egy Access-adatbázist is ezekkel az adatokkal, amely segítségével 2016-ban, az egyik tudományos osztály kérésére, összeállítottuk az 1950 utáni tagválasztások éveire az adott évben érvényes tagnévsorokat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A jövőben folytatni szeretnénk ennek az Access-adatbázisnak a feltöltését, és szeretnénk együttműködni az MTA Titkárság megfelelő osztályaival, és felhasználni az MTA tagjai adatbázis adatait, illetve adatainkkal segíteni az MTA Könyvtár és Információs Központban folyó akadémikusbibliográfia munkáját.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ez az adatbázis jó alapja lehet annak a BIG DATA-adattárnak, amelyre cikkünk első részében utaltunk, és amelyből mindenki személyekre lebontva megkeresheti „akadémiai előtörténetét”.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave