Cím:

MAGYAR TUDOMÁNY

HUNGARIAN SCIENCE
 
A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata
A megjelenést a Magyar Tudományos Akadémia támogatja
 
A folyóirat a magyar tudomány minden területéről közöl tanulmányokat, egyes témákat kiemelten kezelve. A folyóirat célja összképet adni a tudományos élet eredményeiről, eseményeiről, a kutatás fő irányairól és a közérdeklődésre számot tartó témákról közérthető formában. Alapítási éve 1840.
 
Főszerkesztő
FALUS ANDRÁS
 
Szerkesztőbizottság
BAZSA GYÖRGY, BÁLINT CSANÁD, BOZÓ LÁSZLÓ, CSABA LÁSZLÓ, HAMZA GÁBOR, HARGITTAI ISTVÁN, HUNYADY GYÖRGY, KENESEI ISTVÁN, LUDASSY MÁRIA, NÉMETH TAMÁS, PATKÓS ANDRÁS, ROMSICS IGNÁC, RÓNYAI LAJOS, SARKADI BALÁZS, SPÄT ANDRÁS, VÁMOS TIBOR
 
Szaklektorok
MOLNÁR CSABA, PERECZ LÁSZLÓ, SZABADOS LÁSZLÓ
 
Rovatvezetők
GIMES JÚLIA (Kitekintés) SIPOS JÚLIA (Könyvszemle)
 
Olvasószerkesztő
MAJOROS KLÁRA
 
ISSN 0025-0325 (Nyomtatott)
ISSN 1588-1245 (Online)
 
Kiadja az Akadémiai Kiadó,
az 1795-ben alapított
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
1117 Budapest, Budafoki út 187–189. A III. emelet
 
Digitális kiadás, 2017–
 
© Magyar Tudományos Akadémia, 2017–
© Akadémiai Kiadó, 2017–
 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Zrt. igazgatója
Felelős szerkesztő: Pomázi Gyöngyi
 
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a digitális publikálás jogát.
 
Impresszum