4.4. Összefoglalás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A világban végbemenő nemzetköziesedési tendenciák eredményeként a magyar gazdaság – éppúgy, mint a hazánkban működő szervezetek (vállalatok, intézmények) – ezer szállal kötődik a nemzetközi üzleti élethez. Ebben az összefüggésben külön, sajátos kategóriát képviselnek a külföldi tulajdonú vállalkozások. A szocializmus kezdeti évtizedeinek zártsága után a múlt század kilencvenes éveinek végére már közel 600 ezren dolgoztak ilyen vállalkozásoknál Magyarországon. Különböző nemzetek menedzsmentkultúrái – például amerikai, japán, nyugat-európai stb. – jelentek meg és terjedtek el széles körben, hazánkban is. Főként a rendszerváltás körüli időkben egyértelműen el lehetett mondani, hogy a külföldi tulajdonban lévő szervezetek sokkal előbbre tartottak a modern HR-technikák használatában, és több erőforrást is szenteltek a HR-nek, mint a hazai cégek. Napjainkra ezek a különbségek mérséklődtek. Magyar tulajdonú anyavállalatok léptek nemzetközi színtérre, ahol a NEEM kihívásaival és lehetőségeivel találkozva építik és alkalmazzák saját HR-rendszereiket. A NEEM területén a tanácsadó cégek mellett kiemelt fontossággal bírnak a különböző felmérések, kutatások. A nemzetközi cégek központjai és helyi leányvállalatai előszeretettel rendelnek ilyen tanulmányokat, hogy pozíciójukat (munkaerő-biztosítás, bérek és juttatások stb.) megfelelő módon lássák. A nemzetközi összehasonlító HR-kutatások másik fontos forrása a CRANET, amelynek legutóbbi felmérési eredményeivel könyvünk minden fejezetében találkozhat az olvasó.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
Kulcsfogalmak
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 • NEEM és EEM hasonlóságai és különbségei
 • külföldi közvetlen tőkebefektetés (FDI)
 • külföldi kiküldöttek (expatriate)
 • etnocentrikus orientáció
 • külső szolgáltatók a NEEM-ben
 • összehasonlító/komparatív EEM
 • irány-konvergencia, vég-konvergencia
 • CRANET
 
Tudáspróba
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. Melyik kategóriába sorolható az a NEEM-gyakorlat, amikor egy nagy nemzetközi vállalat anyaországi menedzsmentje jelentős számban delegál az anyaországból és harmadik országokból vezetőket és szakembereket a különböző országokban működő helyi leányvállalataihoz?

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

a) etnocentrikus

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

b) policentrikus

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

c) régiócentrikus

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

d) globális vagy transznacionális

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. Mivel magyarázható, hogy a külföldi tulajdonú cégek helyi leányvállalatai igen jelentős mértékben támaszkodnak külső szolgáltatókra, tanácsadókra a NEEM területén?

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

a) szakemberhiány

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

b) titoktartást igénylő speciális kutatások és vizsgálatok

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

c) jogszabályi előírások

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

d) anyavállalati kérés és előírás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. Melyek a leányvállalati NEEM működését befolyásoló fontosabb tényezők?

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

a) létrehozás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

b) a NEEM orientációja

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

c) munkaerő-állomány összetétele

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

d) fő piaci cél

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. Mit jelent a vég-konvergencia a CRANET-vizsgálatokban?

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

a) Egyes országok fejlődési tendenciájának irányai – a bázisszintjüktől függetlenül – azonosak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

b) Az adott időpontban összehasonlított két tényező hasonlóságára vagy különbözőségére bukkannak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

c) A megoldások közötti hasonlóság erősödik.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Tudáspróba megoldásai a könyv végén találhatók.
 
Alkalmazáspróba
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. Állapítsa meg a fejezetnyitó idézetben megjelenő vélemény és a fejezetben az emberi erőforrás nemzetköziesedése kapcsán bemutatott koncepció hasonló és eltérő vonásait!
 2. Csoportmunka keretében vitassák meg, hogy milyen hasonlóságok és különbségek állapíthatók meg a nemzetközi nagyvállalatok helyi leányvállalatai és a helyi KKV-k emberierőforrás-menedzselési gyakorlata között! Mit kellene tenni a hazai KKV-k esetében EEM-gyakorlatuk fejlesztése érdekében?
 3. Csoportmunka keretében beszéljék meg, milyen módon hatottak az elmúlt két évben bekövetkezett nagyobb változások (koronavírus, nyitás és kilábalás, háborús helyzet stb.) a nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainak NEEM-munkájára!
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave