Cím:

Vérvonal

Bloodline

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Hay Diána1, Korinek László2

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

1 igazgató, MTA Könyvtár és Információs Központ Akadémiai Levéltár

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

2 az MTA rendes tagja, professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Általános Jogi Kar
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A szerzők az akadémikusokra vonatkozó információk gyűjtésének új módszerét mutatják be. Ennek segítségével egy olyan adatbázist készülnek összeállítani, mely a reformkori elődöktől a mai tudósokig egyfajta BIG DATA-adattárat hozna létre a Magyar Tudományos Akadémia személyekre lebontott előtörténetéről.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

The authors present a new method for gathering pieces of information related to the Members of the Academy. They are going to compile a data basis serving as a BIG DATA storage covering the history of the Hungarian Academy of Sciences based on the data on scholars from the predecessors of the Reform Age up to the present academics.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: adatbázis, BIG DATA, elődök
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: data basis, BIG DATA, predecessors
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.181.2020.9.11
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

„Ha messzebbre láthattam, annak az volt az oka,

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

hogy óriások vállán álltam.”

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Isaac Newton
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Király Tibor akadémikustársunk 100. születésnapjára készülve, a IX. osztály tagjaként én kaptam a megbízást, hogy a jubiláns számára valami eredeti és emlékezetes ajándéktárgyat gondoljak ki. Tekintve, hogy az ünnepelt 70., 80. és 90. születésnapjára már született tisztelgő kötet, így ez a megszokott ajándék nem jöhetett számításba. Harmathy Attila tagtárssal beszélgetve felmerült egy napilap méretű mappa készítése, amelynek tartalmát, mondanivalóját rám bízta.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A 2007-es akadémiai taggá történt megválasztásomkor Király Tibor volt az egyik ajánlóm. A sikeres választás után megkérdeztem tőle, hogy őt ki javasolta. Eörsi Gyula volt a válasz. Tovább firtatva Eörsi ajánlóját, ezt már nem ismerte a jubiláns. Valójában innen jött az ötlet, hogy azzal kedveskedjem az ünnepeltnek, én bizony megpróbálom felderíteni nemcsak ezt a személyt, hanem – ameddig csak lehetséges – az ajánlók ajánlóinak ajánlóit. S majd ezt, a várhatóan piramisformát megrajzoltatom, és az ünnepségen ezzel fogunk örömet okozni az immár száz évet maga mögött tudó, s akadémiánk aranyérmével ékesített tudóstársunknak.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Jelen közleményünk második részét író szerzőtársamban, Hay Diána Akadémiai Levéltár igazgatóban értő, segítőkész és főleg kitartó segítőtársra leltem. Az igazgató asszony nagy hozzáértéssel és kitartó munkával megtalálta azokat a forrásokat, melyekkel vissza tudtunk menni az időben, egészen akadémiánk kezdeteiig, a reformkorig. Az általa összeállított és Király Tibor elődeire nézve összegyűjtött ábrát láthatja a tanulmány végén a kedves olvasó.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Engedjék meg, hogy kiemeljem ennek a mindannyiunkhoz szóló üzenetét. Voltaképpen azt sikerült egy konkrét személyre nézve felkutatni, hogy milyen szerteágazó szálakon juthatunk el a kiváló elődök nagy sokaságához. Megláthatjuk, milyen nagy hírű ősök aktuális utódai vagyunk, s ki-ki átgondolhatja, hogy ezek példái milyen felelősséget rónak ránk. Mi az az érték, amit tudatosítani kell magunkban.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ugyanakkor azt is láthatjuk, elérkezett a pillanat, hogy a jelenkori számítástechnikai fejlettségünk birtokában egy BIG DATA-adattárat hozzunk létre akadémiánk személyekre lebontott előtörténetéről. Egy olyan adatbázist, amelynek összeállítása után – akár egy gombnyomással – ki-ki megtudhatja, hogy kiknek a munkásságát örökölte, s viszi tovább.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Nagy örömömre szolgált, amikor a felmenők között megláttam Finkey Ferenc koronaügyészt, Concha Győző MTA alelnököt vagy Wlassics Gyula kultuszminisztert, de az igazi meglepetés az volt, hogy a legkorábbi szinten Vörösmarty Mihály vagy Deák Ferenc nevét olvashattam.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tisztelt Olvasó! Tisztelt Tagtársak! Most, amikor akadémiánk nem könnyű hónapok után keresi megváltozott szerepkörében a helyét, talán erőt és lendületet ad, ha felismerjük annak a láncnak hosszát és főleg erősségét, amelynek mi is aktuálisan egy-egy szemei vagyunk. Persze ehhez az kell, hogy Winston Churchill szavaival élve „ugródeszkaként és ne díványként” tekintsünk a múltunkra.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az Akadémiai Levéltár munkatársai már az alapítás (1964) után felismerték, hogy az akadémikusokra vonatkozó információk gyűjtése fontos feladat. Ezért a megválasztott akadémikusokról dossziékat készítettek, és ebben gyűjtötték azokat a dokumentumokat, amelyek a leadott levéltári anyaggal beérkeztek. Így kerültek be a dossziékba az Akadémiai Almanachok szerkesztésekor keletkezett válaszlevelek, korrektúrák, fényképek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A kilencvenes években felmerült, hogy jó lenne rendszerezni ezt az anyagot, és az információkat számítógépen is rögzíteni. Ezt erősítette az is, hogy az 1975-ben megjelent könyvtári kiadvány, A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–1973 (szerk. Fekete Gézáné) csak 1973-ig adott információt a megválasztott akadémikusokról. Így készítettünk egy mintaűrlapot, amelyen a következő adatok szerepeltek.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Név

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

születés–halálozás

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

foglalkozás, tudományág

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Aktuális tudományos osztály

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

MTA tagsága:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

kandidátus: dátum, tudományszak

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

doktor (tudományok doktora, MTA doktora): dátum, tudományszak

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

levelező tag: dátum, tudományos osztály (hová tartozott megválasztásakor)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

rendes tag: dátum, tudományos osztály (hová tartozott megválasztásakor)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

levelező tag

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

rendes tag

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Disszertációk, székfoglalók címe:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

kandidátus:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

doktor (tudományok doktora, MTA doktora):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

levelező tag (felolvasás, elhangzás ideje is):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

rendes tag (felolvasás, elhangzás ideje is):

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

akadémiai tisztségek:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Irodalom, megemlékezés:
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ezeken kívül még egy táblázat is szerepel azokról az iratokról, amelyek az Akadémiai Levéltárban az adott akadémikusra vonatkoznak (életrajz, kinevezés stb.).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Sajnos annyi időnk nem volt, hogy minden akadémikust felvigyünk egy ilyen Word-dokumentumba, de amikor 2000-ben a készülő háromkötetes A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 című lexikon munkáiban részt vettünk, akkor az élőkről készítettünk adatlapot. Később ezt feltöltöttük az 1945 után meghalt akadémikusok anyagával (természetesen nem mindenkiről tudtunk készíteni teljes adatlapot, de az alapadatokat: a nevet, születést–halálozást és az akadémiai tagságot mindenkinél kitöltöttük). A következő években készítettünk egy Access-adatbázist is ezekkel az adatokkal, amely segítségével 2016-ban, az egyik tudományos osztály kérésére, összeállítottuk az 1950 utáni tagválasztások éveire az adott évben érvényes tagnévsorokat.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A jövőben folytatni szeretnénk ennek az Access-adatbázisnak a feltöltését, és szeretnénk együttműködni az MTA Titkárság megfelelő osztályaival, és felhasználni az MTA tagjai adatbázis adatait, illetve adatainkkal segíteni az MTA Könyvtár és Információs Központban folyó akadémikusbibliográfia munkáját.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Ez az adatbázis jó alapja lehet annak a BIG DATA-adattárnak, amelyre cikkünk első részében utaltunk, és amelyből mindenki személyekre lebontva megkeresheti „akadémiai előtörténetét”.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 
Vérvonal