Földtudományok Osztálya

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Rendes tagságra ajánlja

 
 
Haas János
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1947-ben született Budapesten. 2016 óta az MTA levelező tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóprofesszora, aki kutatómunkáját 2017-ben történt nyugállományba vonulását követően is az MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoportjában végzi. Szűkebb szakterülete a szedimentológia, a rétegtan és a regionális földtan.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A hazai karbonát-szedimentológia iskolateremtő elindítója. Az MTA levelező tagjává választását követően kutatásainak fókuszába a különböző dolomit kőzetfajták képződési körülményeinek megismerése került. Társszerkesztője volt a Magyarország Nemzeti Atlasza (2018) Földtan fejezetének. 421 tudományos közleményéből 29 jelent meg levelező taggá választását követően. Független hivatkozásainak száma 2544, h-indexe 30. 2017 óta az MTA Földtudományi Doktori Bizottságának elnöke. A X. osztály képviselője az MTMT Tudományos Tanácsában. 2018-tól a Magyarhoni Földtani Társulat társelnöke. 2017-ben a Földtani Társulat Koch Antal-emlékérmét, 2021-ben Szabó József-emlékérmét nyerte el.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Árkai Péter, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Demény Attila, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hetényi Magdolna, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Kovács Zoltán
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1960-ban született Egerben. Az MTA levelező tagja. A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet és Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék kutatóprofesszora, tanszékvezető egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete a társadalomföldrajz.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szűkebb szakterületén belül a városföldrajz nemzetközileg elismert képviselője. Levelező taggá választása óta kimagasló eredményeket ért el a fenntartható városfejlődés, ezen belül a városi területhasználat, az ökológiai lábnyom és a környezeti igazságosság vizsgálata terén. Eredményeivel hozzájárult a városfejlődés több hazai törvényszerűségének feltárásához, a hazai városföldrajzi kutatások elméleti és módszertani megújulásához. Iskolateremtő tevékenységét jelzi, hogy tudományos munkáira eddig több mint 3000 független hivatkozás történt. A Magyarország Nemzeti Atlasza III. (Társadalom) kötetének egyik szerkesztője. Az Academia Europaea tagja, az EUGEO nemzetközi szervezet elnöke.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Klinghammer István, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kocsis Károly, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mészáros Rezső, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 

Levelező tagságra ajánlja

 
 
Fodor László Imre
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1961-ben született Budapesten. 2011 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének vezetője, tudományos tanácsadóként vesz részt az MTA–ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutatócsoport munkájában. Szűkebb szakterülete a szerkezetföldtan.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A szerkezetföldtan nemzetközileg is elismert iskolateremtő kutatója és oktatója. Részletes földtani térképezésből kiindulva ötvözi a terepi megfigyeléseket, méréseket, a fúrási és a geofizikai adatok értelmezését, továbbá a geokronológiai adatokat. Jelentős új eredményeket ért el az Alpi–Kárpáti–Dinári–Pannon régió kainozoos és mezozoos szerkezeti felépítésének és geodinamikai fejlődésének megismerésében. Kutatásaival hozzájárult a Pannon-medence késő miocén üledékképződésének és deformációjának jobb megértéséhez. A Dunántúli-középhegység késő jura és kora kréta képződményei szerkezeti deformációinak és üledékszerkezetének elemzése alapján új ősföldrajzi-geodinamikai modellt állított fel. A Rudabányai-hegységben új takarókat definiált, és megállapította a deformációk korát. Számos igen eredményes NFKIH OTKA-program vezetője, illetve meghatározó közreműködője volt. Kutatásainak eredményeit 502 tudományos közleményben tette közzé. A közreműködésével készült 111 cikk jelentős hányada elismert nemzetközi folyóiratokban jelent meg, és azokra 2600 független hivatkozást kapott, h-indexe 30. Munkásságát Semsey Andor Ifjúsági Emlékéremmel (1992), több ízben Szádeczky-Kardoss Elemér díjjal (1993, 1995, 2000), Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal (1997–2001), Bolyai János-ösztöndíjjal (2001–2004 és 2006–2009), Bohdan Świderski-díjjal (2005, 2008), Szabó József-emlékéremmel (2009), MTA Akadémiai Díjjal (2014), Koch Antal-emlékéremmel (2018) ismerték el.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Demény Attila, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Haas János, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Horváth László
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1950-ben született Budapesten. 2001 óta az MTA doktora. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének szakmai tanácsadója. Szűkebb szakterülete a légkörkémia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat vezető főtanácsosa, majd a Szent István Egyetem Növénytani és Ökofiziológiai Intézete Növényökológiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója. Szakterületének nemzetközileg elismert, iskolateremtő, kiemelkedő egyénisége. Korábban a savas ülepedés témájában ért el eredményeket, amelyről monográfiát írt. Főbb kutatási területei: a kén-dioxid/szulfát légköri átalakulása mechanizmusának vizsgálata, a légszennyeződés hatása a Balaton vízminőségére, a csapadékvíz kémiai összetételének vizsgálata, a kén- és nitrogénvegyületek légköri száraz ülepedésének vizsgálata, a légköri nitrogénvegyületek körforgalmának vizsgálata. A nyomanyagok légkör-bioszféra közti kicserélődésének vizsgálata kapcsán számos hazai és 17 nemzetközi kutatási projektben vett rész, többségükben témavezetőként. Tudományos folyóiratokban megjelent cikkeinek száma 123, ezekre több mint 2000 hivatkozást kapott. Könyveinek, könyvrészleteinek száma 28; h-indexe 25. A légkör és a bioszféra közötti nyomanyagcsere kutatásában elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményeiért, tudományos kutatói, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként 2012-ben Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott. 2016-ban kiemelkedő tudományos eredményeiért Akadémiai Díjjal tüntették ki.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bozó László, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gelencsér András, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Major György, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mészáros Ernő, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Karátson Dávid
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1964-ben született Budapesten. Az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi Tanszék egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a vulkanológia és a geomorfológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A vulkánmorfológia nemzetközileg legelismertebb művelőinek egyike. Kutatásai sikeresen ötvözik a geomorfológiát a vulkanológiával, a kormeghatározással, a paleomágnességgel. Vizsgálatai, melyeket eddig 11 OTKA- és FKFP-pályázat segített, döntően hozzájárultak vulkáni hegységeink kialakulásának tisztázásához. Vezető szerkesztője a Springer Kiadónál megjelenő, a Csomád vulkánt bemutató kötetnek (2021). Sokrétű nemzetközi kutatásaiból kiemelkedik Fulbright- és Humboldt-ösztöndíja, melyek keretében Arizona, illetve a Középső-Andok vulkánjainak felszínfejlődését vizsgálta. A 2010-es évektől nemzetközi kutatógárda élén rekonstruálta Szantorini késő bronzkori (minószi kitörés előtti) domborzatát.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A legtöbb WoS/Scopus-idézést (912) kapott hazai természetföldrajzos kutató, összes független idézése 1054, publikációinak összesített impaktfaktora 97,80. Iskolateremtő oktatói tevékenységét 60 diplomamunka és 9 PhD-témavezetése jelzi (köztük egy ecuadori és egy francia–magyar cotutelle). Tudománynépszerűsítő munkásságából kiemelkedik a Pannon Enciklopédia Magyarország földje kötetének főszerkesztése. A Magyar Földrajzi Társaság Természetföldrajzi Szakosztályának elnöke. 2013-ban irányításával valósult meg a Kemenes Vulkánpark látogatóközpontja. 2012–2016 között a Nemzeti Kiválóság Program Magyary Kuratóriumának alelnöke volt. Az ELTE Etikai Testületének elnöke, az ELTE-n a TTK doktori tanács elnökhelyettese és a Földtudományi Doktori Iskola földrajz–meteorológia programjának vezetője.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Klinghammer István, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Major György, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Lichtenberger János
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1956-ben született Szabadhídvégen. 2011 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Geofizikai és Űrtudományi Tanszék egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az űrfizika, az űridőjárás és az űrbiztonság.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A plazmaszféra és az űridőjárás nemzetközileg elismert kutatója, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének egyetemi tanára, az Űrkutató Csoport vezetője, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója. Elsőként dolgozott ki automatikus eljárást a villámok által keltett rádióimpulzusok (whistlerek) földi észlelésére és inverziójára, ami révén a plazmaszféra elektronsűrűsége folyamatosan monitorozható. A kifejlesztett eljárásokra alapozva széles nemzetközi összefogással egy globális és egyedi hálózatot (AWDANet) épített fel, amelynek közel 30 mérőállomása van Kamcsatkától Új-Zélandon át az Antarktiszig. A hálózatot jelentősen továbbfejlesztette a PLASMON (az első magyar konzorciumvezetésű EU-s – FP7-Space – projekt) keretében. A közel valós időben működő hálózat adatainak integrálása az Európai Űrügynökség operatív űridőjárási-űrbiztonsági szolgálatába folyamatban van. Három futó magyar–orosz űridőjárási műholdas misszió magyar vezető kutatója (Trabant, Csibisz-AI és Obsztanovka–2 az ISS-en). 65 nemzetközi és magyar kutatási pályázatot nyert el vezető kutatóként. Tudományos publikációinak száma 181, a független hivatkozásoké 1227. Az ELTE geofizikus MSc űrkutató-távérzékelő szakirány szakfelelőse. Az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság és az URSI Commission H elnöke, az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja, az Acta Geodaetica et Geophysica szerkesztőbizottsági tagja, az ESA tudományos programbizottságának (SPC) magyar képviselője.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám Antal, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Rybach László, az MTA külső tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Verő József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
M. Tóthné Farsang Andrea
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1967-ben született Székesfehérváron. Az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a természetföldrajz.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Főbb kutatási területe a talajtan, ezen belül a feltalaj elemtartalmának térbeli változása, a víz- és szélerózió okozta tápanyagveszteség becslése, az antropogén talajok osztályozása, valamint a talajtisztítás. Publikációi révén nemzetközileg is széles körben ismert. Eddigi munkássága során 331 közleménye jelent meg, közülük 10 könyvnek volt a szerzője, illetve társszerzője. Eddig megjelent publikációira 833 független hivatkozást kapott, h-indexe 16. Tudományos tevékenysége mellett sokat tett a hazai földrajzoktatás korszerűsítése, a földtudományok közoktatásban elfoglalt helyzetének javítása terén. 2016 óta az MTA Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport vezetője. 2017 óta tagja az MTA Közoktatási Elnöki Bizottságnak. Iskolateremtő tevékenységét jelzi, hogy irányításával több mint 130 szakdolgozat, diplomamunka és 7 PhD-disszertáció készült. Eddigi oktató és kutató munkájának elismeréseként 2007-ben Mestertanár Aranyérmet, 2010-ben Felsőoktatásért Emlékplakettet, 2014-ben és 2019-ben Aranykréta Díjat kapott. A szegedi talajföldrajzi iskola megteremtésével elérte, hogy volt hallgatói az ország számos jeles egyetemén jelen vannak. 2021-től egyben a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója. 2014 óta tagja az MTA X. Osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának, 2021-től a bizottság elnöke. Eredményes közéleti tevékenységét a Magyar Földrajzi Társaság Pro Geographia Díjjal (2018) ismerte el.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kocsis Károly, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mészáros Rezső, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Magyari Enikő Katalin
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1973-ban született Debrecenben. 2016 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint az MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója. Szűkebb szakterülete a palinológia és paleoökológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A jégkorszak végi klíma- és növénytakaró-változás nemzetközileg ismert kutatója. Elsőként írt le ~1500 éves periodikus vegetációváltozásokat az utolsó eljegesedés maximumán hazánk tavi üledékeiből. Ezeket grönlandi klímaciklusokkal korrelálva kimutatta, hogy az észak-atlanti tengeráramlat-változásokra a Kárpát-medence éghajlata és növényzete is gyorsan reagál. Megfigyelte, hogy az eljegesedés végén rövid lehűlési időszakokban térségünket csillapított klímaváltozás jellemezte, ami lehetővé tette a mérsékelt övi flóra egyes elemeinek túlélését. Igazolta, hogy a holocénben a Nagyalföld zömét az emberi hatások ~3000 évvel ezelőtti fokozódásáig lomblevelű erdős sztyepp borította. Kárpáti régióbeli eredményeit az európai klíma- és vegetációtörténeti rekonstrukciókba integrálta, és felhívta a figyelmet a térség refúgium szerepére. A Déli-Kárpátok hegyvidéki tavainak üledékén a paleoökológiai módszerek széles spektrumát alkalmazva feltárta a térség ökoszisztéma-változásait az elmúlt 15 ezer évben. Az elsők közt alkalmazott ősi DNS-vizsgálatokat populációgenetikai kérdések tisztázására, jellemezve a genetikai sokféleség válaszát a klímaváltozásra. Újabb kutatásai a megafauna-kihalás környezeti hátterének tisztázására és az utolsó 500 év gyorsuló tájváltozásaira irányulnak. 2019-ben a negyedidőszaki kutatások világszervezetének (INQUA) főtitkárává választották. 114 publikációja közül 31 D1, további 25 Q1 rangú folyóiratban jelent meg. Munkáira 1353 független idézés ismert, h-indexe 27.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Hetényi Magdolna, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pálfy József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Vörös Attila, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Ősi Attila
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1980-ban született Ajkán. Az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a paleontológia és a geológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Legjelentősebb tudományos eredményei új mezozoikumi ősgerinces lelőhelyek felfedezéséhez és dokumentálásához, továbbá az őshüllőkkel kapcsolatos paleobiológiai kutatásokhoz kötődnek. Munkája révén vált ismertté a mára már világhírű iharkúti dinoszaurusz lelőhely, melynek legfontosabb leleteit többek között a Nature hasábjain publikálta (2010). A környező országokban (Ausztria, Horvátország, Románia) is fontos felfedezéseket tett az őshüllők terén, amelyek új megvilágításba helyezik az európai késő mezozoikumi szigetfaunákról alkotott képünket. Paleobiológiai kutatásai a krokodilok, dinoszauruszok és repülő hüllők csoportjaira nézve hoztak új eredményeket, amelyek nagyban hozzájárultak e mezozoikumi gerincesek életmódjának és élethelyének pontosabb megismeréséhez. Kiemelkedő a különleges fogazatú krokodilok vizsgálata, melynek morfológiai és táplálkozásmódra vonatkozó eredményeit monográfiában publikálta.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Junior Prima Díjas és Magyar Felfedező Nagydíjas kutató és oktató, aki munkássága révén már hallgatóként tudományos műhelyt alapított. A tudományos iskolát az MTA–ELTE Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoport keretében vitte tovább, és számos BSc-, MSc- és PhD-hallgatót indított el a tudományos pályáján.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

85 tudományos közleményére eddig több mint 1100 független hivatkozást kapott, h-indexe 23. Több száz előadásával, televíziós, rádiós és online médiaszereplésével kimagasló ismeretterjesztő tevékenységet végez a természettudományok népszerűsítése terén Magyarországon.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Géczy Barnabás, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mészáros Ernő, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pálfy József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Vörös Attila, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Szűcs Péter
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1964-ben született Abaújszántón. 2009 óta az MTA doktora. A Miskolci Egyetem általános és tudományos rektorhelyettese, a Műszaki Földtudományi Karon a Környezetgazdálkodási Intézet tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA–ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a hidrogeológia, a felszín alatti vízkészletek mennyiségi, minőségi védelme és fenntartható hasznosítása.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tudományos eredményei a hidrogeológiai modellezési és kúthidraulikai eljárások fejlesztéséhez, a felszín alatti vízkészletek gazdálkodásához, mennyiségi és minőségi védelméhez, a geotermikus energia hasznosításához, valamint az ásvány- és gyógyvízkészletek feltárásához kötődnek. Fulbright- és egyéb szakmai ösztöndíjak eredményeként többéves nemzetközi kutatási tapasztalatot szerzett rangos kutatóintézetekben, többek között a Stanford Egyetemen (Stanford, USA). A hazai vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamatban az Országos Vízgazdálkodási Tanács tagjaként vesz részt. Számos hazai kutatási és kiválósági, valamint több európai uniós HORIZON 2020 pályázat szakmai vezetőjeként teremtett jelentős pénzügyi forrásokat nagy léptékű hidrogeológiai alap- és alkalmazott kutatások végzésére. A KINDRA H2020 projekt hazai vezetőjeként kollégáival felmérték a hidrogeológiai kutatások helyzetét és jövőbeli lehetőségeit Európában. A tudományos utánpótlás képzésében jelentős szerepet játszik Miskolcon a Műszaki Földtudományi Karon a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola vezetőjeként és törzstagjaként, valamint az MTA Földtudományi Doktori Bizottság tagjaként. Aktívan részt vesz az MTA által kezdeményezett Nemzeti Víztudományi Kutatási Program megvalósításában. A hidrogeológia és a vízgazdálkodás területén végzett, nemzetközileg is elismert szakmai, illetve tudományos tevékenysége elismeréseként 2019-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bozó László, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Józsa János, az MTA rendes tagja, Műszaki Tudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kocsis Károly, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Lakatos István, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Török Ákos
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1963-ban született Budapesten. 2013 óta az MTA doktora. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem geológusa, Szűkebb szakterülete a mérnökgeológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Geológus és környezetmérnök, a BME Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a mérnökgeológia nemzetközileg elismert, iskolateremtő egyénisége. Kutatási területe a karbonát szedimentológiától a mérnökgeológiáig terjed. A triász karbonátos rámpák és a műemléki kőanyagok vizsgálatával nemzetközi szintű elismertséget ért el, több mint 1800 független hivatkozást (h-indexe 25) kapott. Kiemelendők a Stone in Architecture (2011) kötetben és a szakterületén kiemelkedő Engineering Geologyban (Elsevier) megjelent publikációi is. A Geological Society London és a Springer Kiadóknál megjelent mérnökgeológiai kötetek szerkesztője, nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Az MTA Földtani Tudományos Bizottság, az MFT Mérnökgeológia és Környezetföldtani szakosztály, valamint a Nemzetközi Kőzetmechanikai Társaság (ISRM) és a Nemzetközi Mérnökgeológiai és Környezetföldtani Szövetség (IAEG) MNB elnöke, korábban az NKFIH-OTKA GEOINT zsűri elnöke volt. Tagja az MTA Vagyonkezelő Testületének. A BME-n új, Mérnökgeológia MSc-szakirányt vezetett be. Négy doktori iskola tagja, a BME-n az Építőmérnöki Kar Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke. Több mint 80 diplomamunka, 15 hazai és külföldi PhD és posztdoktori kutatás témavezetője. Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Apáczai Csere János-díj, Bolyai-plakett, Pro Geologica Applicata Emlékérem és Akadémiai Díj elismerésben részesült.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Árkai Péter, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Demény Attila, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Haas János, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 

Külső tagságra ajánlja

 
 
Dunkl István
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1959-ben született Budapesten. Kandidátusi értekezését a Miskolci Egyetemen és a Geokémiai Kutatólaboratóriumban készítette 1991-ben. Geológus, 1994 óta Németországban él, ahol jelenleg a Göttingeni Georg-August Egyetemen tanít és kutat. Szűkebb szakterülete a geokronológia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az alacsony hőmérsékletű termokronológia és a „nem konvencionális” geokronológia nemzetközileg elismert kutatója. Sokrétű tevékenységének legjelentősebb regionális munkái hegységövek (például az Alpok) kiemelkedésével, medencék termikus fejlődésével és törmelékes üledékek származáselemzésével foglalkoznak. Módszertani fejlesztései a hasadványnyomadatok statisztikai kiértékelésére (Felix Chayes-díj), a hélium termokronológia módszer kalibrálására és a hélium-ólom kettős datálás továbbfejlesztésére irányulnak. Publikációira több mint 6400 idézés ismert, h-indexe 43. Intenzív kapcsolatot tart számos hazai szakemberrel, és sok magyar hallgató projektjéhez nyújtott jelentős szakmai segítséget.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Haas János, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pálfy József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Hetényi György
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1980-ban született Budapesten. PhD-t az École Normale Supérieure-ön (Párizs, Franciaország) szerzett. Geofizikus, az Université de Lausanne (Lausanne, Svájc) egyetemi professzora. Szakterülete a geofizika.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kőzetlemezek peremén végbemenő, a klasszikus lemeztektonikán túlmutató folyamatok és azok kölcsönhatásainak kutatója. Hipotézisét a Himalája és a Tibeti-fennsík alá ékelődő Indiai-kőzetlemezre nagyfelbontású szeizmológiai tomográfiás eljárással, gravitációs, reológiai és kőzettani fázisátalakulási modellezéssel mutatta be. Az AlpArray program egyik megálmodója, fő megszervezője és szakmai vezetője, ami által az európai földfizika nagyformátumú személyiségévé vált. Kapcsolatrendszerének (amelyben Magyarország kiemelt helyet foglal el) kiterjedtségét jellemzi a Nepálban általa létrehozott iskolai szeizmológiai hálózat. Lektorált publikációinak száma 67, idézet: 1917, h-indexe 24, IF: 223,825.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám Antal, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Rybach László, az MTA külső tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Verő József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Miklós László
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1949-ben született Tornalján (Szlovákia). 1994 óta a Szlovák Tudományos Akadémia doktora (SZTA DSc, Szlovákia, környezettudomány). 1973 óta az SZTA Tájökológiai Intézet (Pozsony, Szlovákia) főmunkatársa, 1994 és 2019 között, nyugdíjazásáig a Zólyomi Műszaki Egyetem (Zólyom, Szlovákia) tanára. Tájökológusként, természetföldrajzosként szűkebb szakterülete a táj mint geoszisztéma, a lejtődinamika, az ökológiai hálózatok kutatása.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Főbb kutatási eredményei a tájökológia, tájtervezés és az ökológiai stabilitás területi rendszere elméletéhez és módszertanához kötődnek. Megalkotta Szlovákia tájatlaszát (2002), Szlovákia Reprezentatív Geoökoszisztémáinak Atlaszát (2010). Oktató több egyetemen, számos tudomány- és oktatásszervezési tisztség betöltője. Mint környezetvédelmi államtitkár (1990–1992), miniszter (1998–2006), parlamenti képviselő (2006–2010) kutatási eredményeit a környezetvédelmi politikában, törvényekben és a tervezési folyamatokban is eredményesen érvényesítette. Számos magas rangú szlovákiai és nemzetközi szakmai funkciót töltött be. 2013-ban a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bozó László, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kocsis Károly, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Ferenc, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Lakatos István, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mészáros Rezső, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 
 
Tari Gábor
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1963-ban született Szegeden. PhD-fokozatát a Rice Egyetemen (Houston, USA) szerezte 1994-ben. Geológus és geofizikus, jelenleg az OMV (Ausztria) főgeológusa. Szűkebb szakterülete a szerkezeti geológia és szénhidrogénföldtan.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2007-ig az USA-ban dolgozott, azóta Ausztriában él, de mindig aktív résztvevője és alakítója maradt a magyar tudományos életnek. Legidézettebb cikkei az Alp–Kárpát–Pannon-térség szerkezeti és geodinamikai fejlődésével foglalkoznak. Kutatja az afrikai passzív peremek szerkezetét, a sótektonika globális példáit, a regionális medencefejlődés és a szénhidrogénföldtan kapcsolatait. 81 közleménye 3865 hivatkozást kapott, h-indexe 29 (GS). Rendkívül aktív a szakmai közéletben: a Geological Society of America International Division elnöke volt, és 12-szer ő szervezte az American Association of Petroleum Geologists európai konferenciáit. A nemzetközi szakmai közösség több jelentős díjjal jutalmazta.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám Antal, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Haas János, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Pósfai Mihály, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya
 
 

Tiszteleti tagságra ajánlja

 
 
Kathryn Anne Whaler
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1956-ban született Salisburyben (Egyesült Királyság). PhD-t a Cambridge-i Egyetemen szerzett. Az Edinburghi Egyetem professzora, szűkebb szakmai területe a geofizika.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A geomágnesség, a mágneses műholdadat-modellezés, a geofizikai inverzió, a Föld magdinamikája és hőtörténete, a magnetotellurika és a potenciáltér-elmélet kutatója. Pályáját elméleti geofizikusként kezdte (egy Nature-publikációval), majd terepi kutatási projektek vezetőjeként folytatta. Most folyó projektje az ESA Swarm (mágneses műholdas) missziójában mért adatok tudományos elemzésére irányul. Vezetése alatt a világban több mint húszan lettek geofizikus kutatóvá. Volt elnöke a Royal Astronomical Societynek, jelenleg (2019–2023 között) a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió elnöke. Tudományos, oktatási, ismeretterjesztő és közéleti munkásságában Eötvös Lorándra példaképként tekint.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ajánlók:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám Antal, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ádám József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Bozó László, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Rybach László, az MTA külső tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Verő József, az MTA rendes tagja, Földtudományok Osztálya

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Völgyesi Lajos, az MTA levelező tagja, Földtudományok Osztálya
 
delete
Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave