Courage in Politics

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.183.2022.1.15
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A könyv szerkesztői Bódi Ferenc, Andrea Ragusa és Ralitsa Savova. Bódi Ferenc, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének szenior tudományos munkatársa. Andrea Ragusa (1974–2018) a kortárs történelem professzoraként dolgozott a Sienai Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszéken, valamint a Fondazione di Studi Storici ’Filippo Turati’ Intézet igazgatóságának tagja volt. Ralitsa Savova a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet külső munkatársa, doktorjelölt; a Storia e Futuro szerkesztőségi bizottságának és az Amelio Tagliaferri folyóirat Nemzetközi Tudományos Testületének tagja.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Pacini Editore Kiadó által megjelentetett 200 oldalas könyvben a bemutatkozással együtt tíz tanulmány olvasható kilenc szerzőtől. A kötet alapvetően Andrea Ragusa egyetemi docens tiszteletére és emlékére született. A könyv a politikai bátorság témáját több nézőpontból is vizsgálja, mint a siker, a hit, az erény, a különböző személyiségjegyek vagy a nemek közötti különbségek. Ezek kiválóan érzékeltetik a vitatott téma összetettségét. A tanulmányok kiemelik egy-egy korszak figyelemre méltó szereplőit, akik akkor, abban az időszakban – a szerzők megvilágításában – vakmerően nyúltak a politikához, és merész döntéseket hoztak. Az alapvetően történelmi eseményeket új szempontokból bemutató tanulmányok túllépnek a jelenlegi értelmezés keretein, és a feltárt események egy újfajta olvasatát kínálják fel.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Bódi Ferenc Courage in Politics című tanulmánya az 1956-os magyar forradalomra összpontosít. A szerző egyrészt, a bátorság erényének motívumát tanulmányozza, ami a szabadságharcosok feltételezett erkölcsi motivációja, másrészt, a „hamis forradalmár” jelenségét értelmezi. A tanulmány Kádár János személyiségére fókuszál, aki kompromisszumok nélkül vált a „helyreállítás” korszakának vezetőjévé. Bódi Ferenc a következő, Political Anthropological Interpretation of the 1956 Hungarian Revolution című tanulmányában szintén az 1956-os magyar forradalom értelmezésével foglalkozik, melyben azt vizsgálja, hogy a forradalomban való részvétel bátorság vagy vakmerőség volt-e. A szerző a „hamisság és megtévesztés” ellentétének szembeállításával kíván reagálni a forradalom magyarázatára. A szerző hangsúlyozza, hogy a magyar forradalom 1956-ban valódi kiegyezés nélkül ért véget, az új rendszer hamis értékrendet emelt a valódi erények fölé, ahol a bátorságot a kompromisszumok, az igazságot pedig a hamisság váltotta fel. Szerinte csak az erények biztosítanak olyan közös nyelvet, amely által jó megállapodások születhetnek, a felek megértik és elfogadják egymást, és nem utolsósorban képesek megtalálni a kölcsönös előnyöket.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Thomas R. Lawson – az amerikai Louisville-i Egyetem professzora és a nemzetközi programok igazgatója – a The Promised Land. A Mountaintop and Political Courage: A View from the Ground című tanulmányában kifejti, hogy különböző országokban és kultúrákban időtlen idők óta az elnyomás, a hazugságok és a leigázás ellen fellépőket tekintették bátraknak. A szerző a politikai bátorság érzékeltetéséhez egy metaforát használ, miszerint ahhoz, hogy az emberek feljuthassanak a hegy csúcsára, a helyre, ahol többé már nem számítanak elnyomottnak, leigázottnak, és nem kell hamisságokat követniük, ahol a szellemük élhet és kifejezhetik önmagukat, politikai bátorságra van szükség.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Nuno Morgado a geopolitika és a külpolitika szakértője, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat külső munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. Az Anti-communism in Salazar’s Portugal and the Hungarian Uprising of 1956 című tanulmányának célja a portugál kormány és társadalom 1956-os magyar felkelésre adott válaszának vizsgálata.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kávássy János Előd a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudományos munkatársa. A From Sound to Square Silence című tanulmánya középpontjában az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc tragédiája áll. A szerző arra törekszik, hogy bemutassa 1956 egyik elfeledett hősét, Rajki Mártont, aki azt vallotta, hogy a párbeszéd és a konszenzus lényegében az uralkodó kommunista rendszer elnyomásaként és terrorjaként értelmezhető.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Oross Dániel politológus, 2011-től a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos munkatársa. A Youth Policy between 1956 and 2016 in Hungary című tanulmányában azon az állásponton van, hogy az ifjúság fontos szerepet játszott a forradalmi változásokban, de politikai képviseletük mindig is gyenge volt. A tanulmány a fiatalok szerepét mutatja be az 1956-os magyar forradalomban. Szerinte a magyar ifjúságpolitika elnyúló átalakulása még korántsem ért véget, az napjainkban is tartó folyamat, amelynek új kihívásokkal kell számolnia.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Female Courage című tanulmány szerzői: Toldi Andrea nyelvtanár – a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar munkatársa –, Fábián Gergely szociológus – a DE Egészségügyi Kar Társadalomtudományi Tanszékének vezetője –, valamint Thomas R. Lawson amerikai professzor. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy egy férfi lehet király, egy csata vezetője, tábornok vagy lovag, de ahhoz, hogy egy nő politikus legyen, vezető szerepet vállaljon, vagy felemelje a hangját valamiért vagy valakiért, nagy bátorságra van szükség. Hangsúlyozzák, hogy ma egyre több nő vesz részt aktívan a politikai életben, vagy tölt be történelemíró szerepet, és emiatt leginkább furcsának, „másnak” vagy lázadónak tekintik őket.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A kötet utolsó két tanulmányának szerzője Szécsi Árpád, aki PhD-jelölt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Államtudományi Doktori Iskolájában. A Pre-history of the Hungarian Democratic Forum as an Intellectual and Political Movement című tanulmányában az 1990-es szabad választásokat megnyerő párt, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) szellemi és politikai előzményeire fókuszál, áttekintést ad a látens hálózattá válás meghatározó időszakáról. A From the Tent to the Parliament. The Early Period of the Hungarian Democratic Forum (1987–1990) című tanulmányában a szerző megállapítja, hogy az MDF gyökerei – mind szellemi, mind erkölcsi dimenziókban – az 1956-os magyar forradalomra nyúlnak vissza, majd az országos méretűvé növekedett szervezet 1989 nyarán politikai párttá alakult. Az MDF – mint a legnagyobb számú mandátummal rendelkező párt – 1990 tavaszán megnyerte a választásokat, és folytatta „a sátortól a parlamentig” tartó történelmi útját.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A tanulmánykötet minden olyan szakember számára hasznos, akik politikatudománnyal vagy történelmi kutatásokkal foglalkoznak. A könyv azoknak ajánlott, akik kritikusan, új nézőpontból kívánják szemlélni a tényszerű történelmi eseményeket.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

(Ferenc Bódi – Andrea Ragusa – Ralitsa Savova editors: Courage in Politics. Pisa: Pacini Editore, 2020)
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Barnucz Nóra

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

egyetemi tanársegéd

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus
 
delete
close
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
MeRSZ+ előfizetés szükséges.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
MeRSZ+ előfizetés szükséges.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   KEDVENCEIMHEZ ADÁS

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   MAPPÁBA RENDEZÉS

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   KIVONATSZERKESZTÉS

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   FOLYAMATOS GÖRGETÉS

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave