Válasz Tomka Béla kritikájára

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szántó Zoltán Oszkár1 1*, Aczél Petra2, Csák János3
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1 PhD, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Központ

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2PhD, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Központ

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

3címzetes egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Társadalmi Jövőképesség Központ
 
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Magyar Tudomány 2022. áprilisi számában, a Vélemény, vita rovatban jelent meg Tomka Béla Társadalmi jövőképesség mutató a Corvinusról: Észak-Korea jövőképesebb, mint Svájc? című írása (Tomka, 2022). Az alábbiakban határozottan visszautasítjuk a szerző „kritikainak” szánt megállapításait, s a tisztelt olvasóra bízzuk, hogy az általunk leírtak fényében eldöntse azok szakmai megalapozottságát.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tomka a társadalmi jövőképesség index 2020-as jelentéséről írta meg véleményét, teljesen figyelmen kívül hagyva a riport műfajának kritériumait, a jelentésben idézett, a témában már korában megjelent elméleti és módszertani munkákat, egyszersmind adatokkal meg nem támasztott vélelmeket közölve. Ez kevéssé felelhet meg ma a tudományos diskurzus alapvető szabályainak, hiszen nem ad alapot a vitára. Ezért alábbiakban elsősorban kiigazító megjegyzéseket teszünk.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tomka szerint a bírált mű „…egy mondatban sem reflektál a témához kapcsolódó hatalmas nemzetközi szakirodalomra – sőt, egyáltalán nem idéz nemzetközi irodalmat”. Ez a megállapítás helytállónak tűnhet a szóban forgó riport2 vonatkozásában, ha nem lenne benne egyértelmű utalás a társadalmi jövőképesség normatív, analitikus és diszkurzív koncepcióját, elméleti és szakirodalmi beágyazottságát részletező korábbi magyar és angol nyelvű tudományos közleményekre. Álljon itt néhány sor a recenzált mű előszavából:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

„This study aims to summarize in Part I the concept of Social Futuring (SF) and the methodology applied for the compilation of the Social Futuring Index (SFI). In Part II the 2020 SFI rankings of OECD countries and their detailed country SFI profiles are presented.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The project was undertaken by the Social Futuring Center (SFC) at Corvinus University of Budapest (CUB), Hungary, between 2017 and 2020. The normative, analytical and discursive frameworks of SF have been published recently both in Hungarian and in English:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Aczél – Csák – Szántó (eds.): Társadalmi jövőképesség – Egy új tudományterület bemutatkozása (2018);

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Aczél – Csák – Szántó (eds.): Society and Economy. Special issue on Social Futuring (2018).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The foundations of SFI were summarized in Szántó – Aczél – Csák – Ball: Foundations of the Social Futuring Index. Információs Társadalom (2019). The comparison of the SFI with eight similar global indices in terms of nature, society and economy is available in Kocsis: The Social Futuring Index (SFI) in the Context of Economy, Society and Nature – Comparing Nine Composite Indices Measuring Country Performance. SF-Working Paper Series No. 9/2020.” (Szántó et al., 2020, 5.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ezekben a tudományos közleményekben, tizennégy magyar és hét angol nyelvű, online is elérhető tanulmányban láttak napvilágot a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom kritikai feldolgozásán alapuló tudományos érvek, amelyek a társadalmi jövőképesség index fogalmi és módszertani alapjául szolgáltak. Az igaz, hogy a társadalmi jövőképesség index eredményeit közlő riportban ezek csak összefoglalva, eredeti hivatkozások nélkül szerepelnek, de azt állítani, hogy nem léteznek, súlyos tájékozatlanság, a kutatás bírálata során ezeknek az eredményeknek a figyelmen kívül hagyása igencsak félrevezető ítéletekhez vezet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tomka szerint továbbá „a szerzők azt sem indokolják, hogy miért éppen az adott mutatókat alkalmazzák a rendelkezésre álló számtalan alternatíva közül, továbbá nem indokolják furcsa súlyozási gyakorlatukat sem.” Aki a kutatás eredményeit a maga teljességében veszi szemügyre, annak számára egyértelművé válik: a társadalmi jövőképesség index alapszerkezetét alkotó normatív sztenderdek, pillérek, dimenziók és indikátorok (beleértve a súlyozást) pontosan a bírálatban negligált normatív, analitikus és diszkurzív keretekből származnak. Pontosabban: a Tomka által is felsorolt normatív sztenderdek (béke és biztonság, kötődés, gondoskodás és egyensúly) és pillérek (ökológia-geopolitika, technológia, társadalom-gazdaság, kultúra) pontosan a kritika során figyelmen kívül hagyott klasszikus és kortárs szakirodalom interpretációjának eredményeképpen születtek meg, holisztikus szemléletben. A társadalmi jövőképesség koncepciójának gyökerei a klasszikus görög filozófia „jó élet valamely rend egységében” gondolatköréig nyúlnak vissza, s gazdagodnak például az evolúciós pszichológia, a közgazdaságtan és más társadalomtudományok egyes eredményeivel. Álljon itt egy további idézet a recenzeált műből, melyben a társadalmi jövőképesség koncepcióját megragadó mutatók kiválasztásának menete került összegzésre:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

„The SFI is a composite index of sub-indexes comprising a hierarchical indicator system based on the conceptual framework defined by the Social Futuring Initiative. Simply put, the SFI is a weighted average of carefully selected indicators, which best capture the elements of Social Futuring.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

The SFI comprises 28 indicators which were selected with the assistance of an expert panel. All indicators are normalized – after outliers were handled – on a scale of 0 to 100. The indicators are weighted and aggregated according to the structure of the SFI framework.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

In order to best grasp and convey the concept of the indicator, a hierarchical structure was selected from a number of indicator system structures. The hierarchical structure makes it possible to create sub-indicators at different levels to examine the contexts of the conceptual framework, which makes the analysis even deeper. In general, such indicator systems are the most suitable choice for the better presentation of complex, multi-dimensional phenomena.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

In order to connect the normative standards with the pillars defined in the overall framework, definitions were prepared to describe the phenomena of nine essential paired intersections of the two aspects, based on which appropriate indicators could be selected.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

An expert panel with specialists from different academic disciplines and statistics selected the indicators and compiled the first set of indicators that best suited the written definitions. The selection process of the indicators followed the basic principle that indicators had to:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 • be measurable/available,
 • be accessible from official, publicly available sources,
 • have at least OECD-country coverage,
 • be without or have limited overlap with other indicators, and
 • be associated with a measurable range.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Several workshops served to finalize and fine tune the indicator set to avoid overlaps, as well as to maintain a balance between the different elements of the framework. The first set covered around 120 indicators, which was reduced to the final 28 essential indicators, which are deemed relevant and meet the above-mentioned basic principles.” (Szántó et al., 2020, 16–17.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mindezek fényében az a megállapítás, hogy a mutatók kiválasztása esetleges lenne, szintén nehezen védhető. Ebből persze nem következik, hogy ne lehetne az egyes mutatókat vitatni, s akár jobbat javasolni helyettük. De ebben az esetben, konstruktív módon, már nem magát az indoklás tényét hiányolja a bíráló, hanem a konkrét mutató kiválasztásának indoklását teszi vita tárgyává. Ami pedig a súlyozási gyakorlatot illeti, az szintén a társadalmi jövőképesség koncepciójából fakad, ahogy ez is egyértelműen ki lett fejtve, igaz tömören, a műben. A súlyok, az elméleti megfontolások alapján, pontosan az egyes normatív sztenderdek és dimenziók fontosságát fejezik ki:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

„These four normative standards follow each other in a hierarchical order: without the minimum level of Peace & Security, there can be no Attachment, Care and Balance, without the minimum level of Attachment, there can be no Care and Balance, and without the minimum level of Care, no Balance is possible. […] The height of the four normative standards indicates their different weights in calculating the SFI, namely: 40%, 30%, 20% and 10%, reflecting their hierarchical importance. Furthermore, we consider Assets and Family to be two key dimensions which deserve double weighting.” (Szántó et al., 2020, 11., illetve 14.)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tomka véleménye szerint a társadalmi jövőképesség index a kis népsűrűségű, alacsony fejlettségű és autoriter berendezkedésű országoknak kedvez. Ezt a megállapítását is könnyű megkérdőjelezni, ha egy pillantást vetünk az OECD-országok összetett rangsorára, melyet Kanada, Ausztrália és Norvégia vezet. A sorrendben valóban vannak „meglepetések”, de ezt inkább az új koncepció, nem pedig a módszertani hiányosságok számlájára írhatjuk.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A 2017-ben bevezetett társadalmi jövőképesség holisztikus fogalma a társadalmi entitások (például: országok, városok, csoportok) felkészültségét fejezi ki a tekintetben, hogy mennyire képesek megőrizni tagjaik számára a jó élet feltételeit valamely rend egységében, a jövőbeli változások stratégiai kezelése révén. A jó élet kereteit a béke és biztonság, a kötődés, a gondoskodás, valamint az egyensúly adja, a változások pedig az ökológia-geopolitika, a technológia, a társadalomgazdaság és a kultúra területein jelennek meg, és igényelnek stratégiai kezelést. A társadalmi jövőképesség mértékét a társadalmi jövőképesség index segítségével tudjuk kifejezni, melynek logikája a multidiszciplináris fogalmi alapokból származik. Egy tárgyilagos és a Magyar Tudomány színvonalához méltó kritika nem hagyhatja figyelmen kívül a kutatás teljességét. Az elmúlt időszakban minden eredményünket és adatunkat teljes mértékben nyilvánossá tettük, ahogy azt az elemi tudományetikai normák megkövetelik. A bírálat címében megfogalmazott hatásvadász kérdésre adott szakszerű válasz megfogalmazásához pedig elvárható Tomka Bélától, hogy az Észak-Koreára vonatkozó megbízható adatait közölje, a társadalmi jövőképesség index módszertana szerinti számításokkal együtt.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Természetesen Tomka Bélának szíve joga a tudományos kritika megfogalmazása a szóban forgó művel kapcsolatban, de annak is vannak szabályai: a társadalmi jövőképesség indexszel kapcsolatos kétségeit a kutatás teljes összefüggésrendszerét megismerve kellett volna megosztania a tudományos közösséggel, alaposan figyelembe kellett volna vennie az index alapjául szolgáló elméleti koncepciót, s annak a módszertannal való szerves kapcsolatát, s akkor nem jutott volna ennyire kétséges, egyoldalú és alaptalan következtetésekre. Tisztelettel javasoljuk, hogy akinek sikerült, mindezek után, még jobban felkelteni az érdeklődését a társadalmi jövőképesség koncepciója és mérése iránt, tanulmányozza az alábbi írásokat. A konstruktív és megalapozott észrevételekre pedig mindig nyitottak maradunk.
 

Irodalom

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Aczél P. – Csák J. – Szántó Z. O. (szerk.) (2018): Társadalmi jövőképesség – Egy új tudományterület bemutatkozása. http://socialfuturing.com/storage/uploads/Publications/Magyar/2018_Tarsadalmi_Jovokepesseg_Egy_uj_tudomanyterulet_bemutatkozasa.pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Aczél P. – Csák J. – Szántó Z. O. (eds.) (2018): Society and Economy. Special issue on Social Futuring. http://socialfuturing.com/storage/uploads/Publications/English/204_2018_40_s1_1-1_6.pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kocsis T. (2020): The Social Futuring Index (SFI) in the Context of Economy, Society and Nature – Comparing Nine Composite Indices Measuring Country Performance. (SF-Working Paper Series No. 9/2020) http://socialfuturing.com/storage/uploads/Publications/English/SFC_WP9_Kocsis.pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szántó Z. O. – Aczél P. – Csák J. et al. (2019): Foundations of the Social Futuring Index. Információs Társadalom, XIX, 4, 115–132. DOI: 10.22503/inftars.XIX.2019.4.8, https://inftars.infonia.hu/article.php?doi=inftars.XIX.2019.4.8

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szántó Z. O. – Aczél P. – Csák J. et al. (2020): Social Futuring Index: Concept, Methodology and Full Report 2020. Budapest: Corvinus University of Budapest, http://socialfuturing.com/storage/uploads/Publications/English/SFI_Concept__Methodology_and_Report_165x235_Elektronikus_linkelt_egyben.pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Szántó Z. O. – Mueller, J. D. (2022): Social Futuring, Ancient and Modern. World Futures: The Journal of New Paradigm Research (közlésre elfogadva, megjelenés alatt)

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Tomka B. (2022): Társadalmi jövőképesség mutató a Corvinusról: Észak-Korea jövőképesebb, mint Svájc? 183, 4, 521–527. Magyar Tudomány, 183, 4, 521–527. DOI: 10.1556/2065.183.2022.4.11, https://mersz.hu/hivatkozas/matud202204_f73795#matud202204_f73795
 
További elemzések és adatok
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1 * levelező szerző
2 Szántó Zoltán Oszkár – Aczél Petra – Csák János – Szabadhegy Péter – Morgado Nuno – Deli Eszter – Sebestény Judit – Bóday Pál: Social Futuring Index: Concept, Methodology and Full Report 2020. Budapest: Corvinus University of Budapest, 2020, 283 p. (Szántó et al., 2020).
close
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   delete
   Kedvenceimhez adás

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   Mappába rendezés

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   Kivonatszerkesztés

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   Folyamatos görgetés

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave