Előszó

Introduction

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Elekes Zsuzsanna1, Nagy Beáta2

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1 egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2 egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

beata.nagy@uni-corvinus.hu
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.179.2018.11.7
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Andorka Rudolf halálának huszadik évfordulója alkalmából szervezett konferenciát 2017 novemberében az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaságot Andorka munkatársai és tanítványai hozták létre 1997-ben, azzal a céllal, hogy ápolják és továbbvigyék Andorka Rudolf szellemi örökségét a magyar közéletben, napirenden tartsanak olyan fontos kutatási témákat, amelyek Andorka Rudolf érdeklődésének is előterében álltak. A konferencia szervezésében részt vevő Budapest Corvinus Egyetem és a KSH azok az intézmények, ahol Andorka Rudolf munkásságának jelentős részét töltötte, és amely intézmények életében, kutatásaiban a mai napig jelen van hatása, szellemi öröksége. Az egyetem tanszékvezetőjeként, majd rektoraként kifejtett tevékenysége napjainkban is fontos viszonyítási pont.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az elmúlt húsz évben a fenti intézmények rendszeresen szerveztek konferenciákat olyan kérdésekről, amelyek Andorka Rudolf munkásságának középpontjában álltak. Így került sor a népesség egészségi állapotával, a devianciákkal, párkapcsolatokkal, a migráció társadalmi összefüggéseivel foglalkozó tematikus konferenciákra, illetve az életmű egészéhez kapcsolódó, több kutatási témát is magába foglaló konferenciákra (Törések és kötések, 1999, Emlékkonferencia Andorka Rudolf születésének 75. évfordulója alkalmából, 2006, vagy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezett emlékkonferencia Andorka Rudolf könyvtári hagyatékának ünnepélyes átadása alkalmából, 2013).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A 2017. évi konferencia szervezésekor ismét az volt a célunk, hogy az elhangzó előadások kapcsolódjanak mindazokhoz a kérdésekhez, amelyek Andorka Rudolf munkásságát is jellemezték. A konferencián elhangzott előadások az alábbi témák köré szerveződtek:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 • történeti demográfia, család, termékenység, gyermekvállalás;
 • társadalmi szerkezet, depriváció;
 • mobilitás, iskolarendszer, oktatás;
 • devianciák.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A konferencia programjának összeállításakor Andorka Rudolf szellemiségét követtük abban is, hogy elsősorban elméleti megfontolásokon alapuló empirikus elemzéseket bemutató előadások hangoztak el, amelyek várhatóan hozzájárulnak a mai magyar társadalom folyamatainak megértéséhez.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Andorka Rudolf nemcsak nemzetközi hírű tudós volt, hanem tanár, tanszékvezető és rektor is, akinek életében kiemelkedő jelentőséget kapott a fiatalok oktatása, a pályakezdő kutatók segítése és támogatása. Mai napig az általa írt tankönyvből ismerkednek meg a szociológia alapjaival a társadalomtudományi képzések hallgatói. Az Andorka-tanítványok, akkor fiatal pályakezdők közül sokan ma szakterületük meghatározó, nemzetközileg elismert kutatóiként, intézmények vezetőiként viszik tovább azt a szellemiséget, amelyet Andorka Rudolf fontosnak tartott: baráti, empatikus légkör, nyitott, nem ortodox szellemi közeg megteremtése, értékelkötelezett szakszerűség és a társadalmi problémák iránti nyitottság. Napjainkban már van egy újabb kutatói generáció, sőt a doktoranduszokat figyelembe véve megjelent a következő generáció is, amelynek tagjai közül sokan az Andorka-örökség folytatóinak tekinthetők kutatási témájuk, szemléletük és módszereik alapján. Ezért a konferencia programjának összeállításakor is fontosnak tartottuk a generációs sokszínűséget bemutatni: a konferencia előadói között szerepeltek Andorka pályatársai, tanítványai, fiatal kutatók és doktoranduszok is.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ennek a kötetnek az összeállításakor, terjedelmi okok miatt nem törekedtünk a konferencia tematikus sokszínűségének bemutatására. Elsősorban fiatal kutatókat kértünk meg előadásuk tanulmány formában való megírására. Követni kívántuk ezzel is Andorka szellemi hagyatékát a fiatalok támogatásában, és érzékeltetni kívántuk e hagyaték továbbélését az újabb generációkban.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kötet tanulmányai közül három a devianciák témakörébe tartozik. Andorka munkásságában jelentős szerepet kapott a devianciák kutatása, különösen a hazai rendkívül nagymértékű alkoholfogyasztás és az alkoholizmus okainak, sajátosságainak a feltárása. Szociológusként ő volt az első, aki Magyarországon ezen a területen kutatásokat végzett. Bálint Lajos és Németh László tanulmánya tehát Andorka kutatásai közvetlen folytatásának tekinthető. Azt vizsgálják, hogy a hazai magas halálozási arányszámokban vezető szerepet játszó alkohol okozta halálozás mennyiben járul hozzá a halandósági mutatók iskolai végzettség szerinti rendkívül magas egyenlőtlenségeihez.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A kábítószer-probléma a szociológusok érdeklődését is kiváltó társadalmi jelenségként az 1980-as években jelenik meg Magyarországon. Bár Andorka konkrét kutatásokat nem végzett ezen a területen, a Társadalmi Beilleszkedési Zavarok kutatási program egyik vezetőjeként és az Alkohológia című folyóirat főszerkesztőjeként hozzájárult a kábítószerrel kapcsolatos első hazai kutatások megszületéséhez, megismertetéséhez. Arnold Petra és Dési Ádám tanulmányai a kábítószerprobléma különböző vetületeivel foglalkoznak. Arnold Petra a posztadoleszcencia és a kábítószerfogyasztás közötti kapcsolatot vizsgálja, arra keresi a választ, hogy miben mutatnak különbségeket és hasonlóságokat a kábítószert nem, mérsékelten vagy problémásan fogyasztók csoportjai a felnőtté válás folyamatát tekintve. Dési Ádám egy Magyarországon eddig egyáltalán nem vizsgált csoport körében végzett kutatást. Azt vizsgálja, hogy a „diákmunkaként” kábítószer-kereskedéssel foglalkozó egyetemi hallgatók motivációi között milyen szerepet kap az „egyszerű baráti szívesség”, a „redisztribúció” és a „profitorientált üzleti szemlélet”.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Andorka munkásságának meghatározó területe volt a demográfia és a történeti demográfia. Kutatásai között kiemelkedő fontosságú volt a termékenység, a gyermekvállalás, a gyermektelenség, az egykézés okainak vizsgálata. Szalma Ivett és Takács Judit, valamint Makay Zsuzsa munkái ehhez a témakörhöz kapcsolódnak. Szalma és Takács új megközelítésben vizsgálja a gyermektelenség okait: kutatásaik során a férfi gyermektelenség jelenségét és magyarázatait elemzik. Makay Zsuzsa a családok gyermekvállalási terveit befolyásoló társadalmi normákat, attitűdöket vizsgálja. Arra keresi a választ, hogyan ítéli meg a mai magyar társadalom a kisgyerekes anyák munkapiaci részvételét, az anyák családban betöltött szerepét.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A hazai első nagy mobilitásvizsgálatok a hatvanas és a hetvenes években Andorka nevéhez kötődtek, az esélyegyenlőség kérdése egész kutatói pályáját végigkísérte. Vincze Anikó tanulmánya kifejezetten új megközelítésben vizsgálja a diákok otthonról hozott hátrányainak az iskolai teljesítményre gyakorolt hatását. A PISA-felmérések adatait elemezve arra keresi a választ, hogy az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, azok használatának gyakorisága és célja hogyan befolyásolja az iskolai teljesítményt, képes-e módosítani az otthonról hozott hátrányok vagy előnyök hatását.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave