Cím:

Bevezető

Introduction

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Fábri György

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

kandidátus, PhD, habilitált egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

gyorgy.fabri@ppk.elte.hu
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A címben feltett kérdés jegyében szervezett 2017. október 10-én konferenciát Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja és Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált egyetemi docense az MTA II. osztályának égisze alatt. Az előadókat azzal a problémafelvetéssel kérték fel, miszerint eredeti hivatása szerint a filozófia a mindennapi ember tanítója. Működik ez a küldetése ma?
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

On the 10th October 2017, Kristófi Nyíri, a member of the Hungarian Academy of Sciences and György Fábri, a lecturer at the Loránd Eötvös University of Sciences, organized a conference on the topic of the issue. The lecturers were asked about the problem: according to her original vocation philosophy is the teacher of everyday life. Does this mission hold on today?
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kulcsszavak: filozófia, laikusok, európai gondolkodás, tudomány, zsargon
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Keywords: philosophy, laymen, European thinking, science, jargon
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.180.2019.1.1
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A filozófiának az is feladata, hogy a tudomány újabb és újabb felfedezéseit, a társadalmi lét és a gondolkodás fejleményeit a mindennapi ember számára alkalmasan értelmezze. Vajon mindenben eleget tesz-e hivatásának ma a filozófia? Vajon hatékonyan megkülönbözteti-e a tudományos eredményt a tudományos hipotézistől, használhatóan fogalmazza-e át a tudomány tényleges felismeréseit a mindennapi gondolkodás nyelvére, és nem kápráztatja-e el olykor önmagát is a maga filozófiai zsargonja?

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Vékás Lajos, az MTA társadalomtudományi alelnöke megnyitóját követően az igen népes közönség hat előadást hallgathatott meg a filozófia, filozófiatörténet, nyelvfilozófia, etika, pszichológia, szociálpszichológia, kommunikációfilozófia köréből. A tanácskozást az előadók közreműködésével kerekasztal-beszélgetés zárta, amely a filozófia helyéről szólt európai gondolkodásunkban.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Jelen összeállítás az elhangzott előadások alapján készített tanulmányokat (Pléh Csaba, Huoranszki Ferenc, Fábri György), illetve az előadás szerkesztett leiratát (Nyíri Kristóf1, Farkas Katalin) tartalmazza.
1 Ez a közlemény csak nyomtatott formában, ill. letölthető PDF-ként olvasható.
Bevezető