Cím:

Bevezető

Introduction
Fábri György
kandidátus, PhD, habilitált egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
gyorgy.fabri@ppk.elte.hu
 
Összefoglalás
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

A címben feltett kérdés jegyében szervezett 2017. október 10-én konferenciát Nyíri Kristóf, az MTA rendes tagja és Fábri György, az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált egyetemi docense az MTA II. osztályának égisze alatt. Az előadókat azzal a problémafelvetéssel kérték fel, miszerint eredeti hivatása szerint a filozófia a mindennapi ember tanítója. Működik ez a küldetése ma?
 
Abstract
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

On the 10th October 2017, Kristófi Nyíri, a member of the Hungarian Academy of Sciences and György Fábri, a lecturer at the Loránd Eötvös University of Sciences, organized a conference on the topic of the issue. The lecturers were asked about the problem: according to her original vocation philosophy is the teacher of everyday life. Does this mission hold on today?
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Kulcsszavak: filozófia, laikusok, európai gondolkodás, tudomány, zsargon
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Keywords: philosophy, laymen, European thinking, science, jargon
 
DOI: 10.1556/2065.180.2019.1.1
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

A filozófiának az is feladata, hogy a tudomány újabb és újabb felfedezéseit, a társadalmi lét és a gondolkodás fejleményeit a mindennapi ember számára alkalmasan értelmezze. Vajon mindenben eleget tesz-e hivatásának ma a filozófia? Vajon hatékonyan megkülönbözteti-e a tudományos eredményt a tudományos hipotézistől, használhatóan fogalmazza-e át a tudomány tényleges felismeréseit a mindennapi gondolkodás nyelvére, és nem kápráztatja-e el olykor önmagát is a maga filozófiai zsargonja?

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Vékás Lajos, az MTA társadalomtudományi alelnöke megnyitóját követően az igen népes közönség hat előadást hallgathatott meg a filozófia, filozófiatörténet, nyelvfilozófia, etika, pszichológia, szociálpszichológia, kommunikációfilozófia köréből. A tanácskozást az előadók közreműködésével kerekasztal-beszélgetés zárta, amely a filozófia helyéről szólt európai gondolkodásunkban.

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Jelen összeállítás az elhangzott előadások alapján készített tanulmányokat (Pléh Csaba, Huoranszki Ferenc, Fábri György), illetve az előadás szerkesztett leiratát (Nyíri Kristóf1, Farkas Katalin) tartalmazza.
1
Ez a közlemény csak nyomtatott formában, ill. letölthető PDF-ként olvasható.