Cím:

A Paleontológiai Bizottság állásfoglalása a Növénytár ügyében

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

DOI: 10.1556/2065.179.2018.4.12
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Az MTA Paleontológiai Tudományos Bizottsága 2018. február 17-én támogatólag csatlakozott Podani János akadémikus (Diverzitásbiológiai Bizottság) előterjesztéséhez a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának helyzetéről, a helyzet megoldására tett javaslatokkal együtt, az alábbi, módosított állásfoglalással.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Bizottság állásfoglalását az alábbiakban rögzíti, és kéri az MTA Földtudományok Osztálya támogatását a 2018. február 20-i ülésén:
  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma haladéktalanul függessze fel a Növénytár területének további csökkentését elrendelő intézkedését.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Értékelésünk szerint ez teljesen ellehetetleníti az adott intézmény hazai és regionális tudományos és közművelődési feladatainak ellátását, illetve az ott őrzött és gondozott pótolhatatlan nemzeti kincs értékű herbárium és paleobotanikai anyagok és jeles elődeink hagyatékának további fennmaradását. A botanika és paleobotanika szakterületein ez nemcsak az ország és a Kárpát-medence, hanem a Balkántól a Baltikumig terjedő egész Kelet-Közép-Európai Régió legjelentősebb tudományos gyűjteménye, így kiemelt figyelmet érdemel az MTA és a Kormány szintjén egyaránt.
  • Halaszthatatlannak tartjuk az egész Magyar Természettudományi Múzeum helyzetének minden oldalú (épület, infrastruktúra, kutatói, megőrző és közművelődési személyi állomány, főhatóság) végleges, a jelenlegi európai gyakorlat élvonala szintjének megfelelő megoldását.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Javasoljuk, hogy alakuljon meg egy előkészítő bizottság az MTA felügyeletével, amely a teljes MTM helyzetét felméri, és javaslatokat fogalmaz meg a Múzeum helyzetének javítására, illetve egy mielőbbi végleges megoldás kidolgozására – összhangban az Akadémiai törvény és alapszabály megfelelő kitételeivel. Ezt követően az MTA és a kormány együttes, sürgős és összehangolt intézkedéseire lenne szükség.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Paleontológiai Bizottság állásfoglalása a Növénytár ügyében